Najnovšie nami montované betónové ploty

TYPY BETÓNOVÝCH PLOTOV

V našej ponuke nájdete 15 typov plotu, ktoré sú k dispozícii väčšinou v sivom prevedení, ale na požiadavku sa dajú aj farbiť /buď na mieste montáže alebo vo výrobnej fáze/. Naše 2 nové typy plotu /Top1 a Top2/ sú vyrobené novou automatickou linkou, ktorou sme schopní vyrobiť denne 200m plotu vo 2m-vej výške.

Zabezpečujeme samozrejme aj montáž betónových plotov. Náš tím pracuje so strojom typu Bobcat a pri dobrých terénnych podmienkach sú schopní namontovať cca 40m plotu v 2m-vej výške ,, na kľúč,,.

Z dielcov plotu sa môžu zhotoviť aj garáž alebo autobusová zastávka. Pri výstavbe plotu väčšinou nie je potrebný súvislý základový pás. Stĺpy sú osadené v jame o priemere 30cm a hĺbke 80cm v suchej betónovej zmesy. Osová vzdialenosť stĺpov je od 195-300cm v závislosti od typu plotu. Výška plotu je 0,5-2,5m /bežná výška je 2m/- v týchto prípadoch nie je nutný základový pás. Náš tím je schopný namontovať až 4m-vú výšku, ktorá nie je raritou v priemyselných zónach.

Betonové ploty montujeme predovšetkým v regiónoch Veľký Meder, Komárno, Nové Zámky a Győr.

TYPY BETÓNOVÝCH PLOTOV

V našej ponuke nájdete 15 typov plotu, ktoré sú k dispozícii väčšinou v sivom prevedení, ale na požiadavku sa dajú aj farbiť /buď na mieste montáže alebo vo výrobnej fáze/. Naše 2 nové typy plotu /Top1 a Top2/ sú vyrobené novou automatickou linkou, ktorou sme schopní vyrobiť denne 200m plotu vo 2m-vej výške.

Zabezpečujeme samozrejme aj montáž betónových plotov. Náš tím pracuje so strojom typu Bobcat a pri dobrých terénnych podmienkach sú schopní namontovať cca 40m plotu v 2m-vej výške ,, na kľúč,,.

Z dielcov plotu sa môžu zhotoviť aj garáž alebo autobusová zastávka. Pri výstavbe plotu väčšinou nie je potrebný súvislý základový pás. Stĺpy sú osadené v jame o priemere 30cm a hĺbke 80cm v suchej betónovej zmesy. Osová vzdialenosť stĺpov je od 195-300cm v závislosti od typu plotu. Výška plotu je 0,5-2,5m /bežná výška je 2m/- v týchto prípadoch nie je nutný základový pás. Náš tím je schopný namontovať až 4m-vú výšku, ktorá nie je raritou v priemyselných zónach.

Betonové ploty montujeme predovšetkým v regiónoch Veľký Meder, Komárno, Nové Zámky a Győr.

-->