OZ Historik

Názov spol.:OZ Historik
Sídlo firmy:Vodárenská 1589/21, Galanta 924 01
E-mail:oz.historik@gmail.com
Telefón:0948 939 937
Web: historik.bizref.sk
IČO:42352762
DIČ:
Otvoriť mapu v novom okne


Krátka prezentácia našej organizácie

OZ Historik je občianske združenie (nezisková organizácia), založené za účelom zachovávania histórie, podpory regionálneho rozvoja, vykonávaniu dobrovoľníckych aktivít a pomoci národnostným menšinám. V tomto smere vykonáva združenie svoje aktivity a má v nich aj skúsenosti. Skúsenosti poskytujú aj členovia združenia, ktorými sú odborníci z oblasti sociálnej sféry, manažmentu a marketingu. Títo poskytujú združeniu svoj voľný čas a vo forme dobrovoľníctva vykonávajú aktivity združenia. V doterajšej histórii združenie okrem vlastnej činnosti sa podieľalo spolu s mestom Galanta na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia Galantské trhy. V rámci vlastných projektov sa zapojilo do práce s menšinami na území mesta a do charitatívnej činnosti. OZ Historik v rámci projektu koná v mene obce Dlhá nad Váhom.

Kontaktný formulár

Krátka prezentácia našej organizácie

OZ Historik je občianske združenie (nezisková organizácia), založené za účelom zachovávania histórie, podpory regionálneho rozvoja, vykonávaniu dobrovoľníckych aktivít a pomoci národnostným menšinám. V tomto smere vykonáva združenie svoje aktivity a má v nich aj skúsenosti. Skúsenosti poskytujú aj členovia združenia, ktorými sú odborníci z oblasti sociálnej sféry, manažmentu a marketingu. Títo poskytujú združeniu svoj voľný čas a vo forme dobrovoľníctva vykonávajú aktivity združenia. V doterajšej histórii združenie okrem vlastnej činnosti sa podieľalo spolu s mestom Galanta na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia Galantské trhy. V rámci vlastných projektov sa zapojilo do práce s menšinami na území mesta a do charitatívnej činnosti. OZ Historik v rámci projektu koná v mene obce Dlhá nad Váhom.

Kontaktný formulár

-->