Mgr. Ľubomír Žiška e.lektor

Názov spol.:Mgr. Ľubomír Žiška e.lektor
Sídlo firmy:Nádražná 713/7, Šaľa 92701
E-mail:ziska@e-lektor.sk
Telefón:0917 214 644
Web: e-lektor.bizref.sk
IČO:45722561
DIČ:1083122337
Otvoriť mapu v novom okne


Riadenie

Soft Skills

Hľadáte riešenie?

Služby vzdelávania

Realizácia prínosného a efektívneho tréningu predpokladá kvalitnú prípravu osnov, obsahov, didaktických metód a spôsobov hodnotenia tréningu. Vďaka analýze potrieb Vám dokážeme 
ponúknuť nie len skvelý tréning, ale predovšetkým reálne výsledky v praxi účastníkov.

Rýchle a efektívne riešenia

Pomôžeme Vám

Náš prístup

Tréningové programy úspešne pripravujeme v úzkej spolupráci s manažmentom a budúcimi účastníkmi tak, aby v čo najvyššej miere simulovali skutočné pracovné prostredie klienta. Rozhodujúcimi faktormi prípravy školení sú cielenosť, kvalitný obsah a okamžitá účinnosť v praxi. Využívame metodiku zážitkových tréningov, rolových hier, workshopov a rozvinutú metodiku odovzdávania a získavania spätnej väzby.

Dosiahnite svoje ciele

.

Náš vznik a vývoj

Spoločnosť e.lektor vznikla v roku 2010 ako reakcia na stály dopyt trhu po službách vzdelávania. V tejto situácii vznikol priestor pre spoločnosť s inovatívnym a komplexným prístupom ku vzdelávaniu, príprave, realizácii a vyhodnoteniu vzdelávacích programov. Na základe niekoľkoročných priamych skúseností s lektorovaním a trénovaním vyššieho a stredného manažmentu, obchodných zložiek, administratívy a výkonných pozícií vzniká komunita lektorov, manažérov, psychológov a obchodníkov, ktorí aktívne poskytujú služby vedenia tréningov pre našich klientov.

.

.

Kontaktný formulár

.