Rekuperácie

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Kontakty

Facebook

BLOG

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

TEPELNÉ ČERPADLÁ

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Tepelné čerpadlá

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Komfovent inteligentný ovládač C 6.1

Ako správne vybrať rekuperačnú jednotku

Daikin Altherma - Ako funguje tepelné čerpadlo

REKUPERÁCIE

Čo je rekuperácia

Rekuperácia je riadené vetranie. Spätne získava energiu (tepla) z odpadového vzduchu, ktorý by sme bežne vyvetrali otvorením okien. Je to činnosť, pri ktorej sa privádzaný vzduch do budovy zohrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý z miestnosti odchádza.

Rekuperačný výmenník odovzdá odpadové teplo (až viac ako 90 %) čerstvému privádzanému vzduchu. Čerstvý ohriaty vzduch prichádzajúci do miestnosti je potom dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby sa v miestnosti dodržali požiadavky na tepelnú pohodu v miestnosti.

Vetranie v domoch, či v bytoch, ale aj v kancelárskych priestorov je veľmi dôležité.

Ako to funguje?

V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z miestností sa vzduch odvádza ventilátorom. Odpadový vzduch prúdi z miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. 

Aké sú výhody?

Systém rekuperácie šetrí energie a trým aj vaše náklady za ne.

KLIMATIZÁCIE

Zdravé a moderné bývanie s rekupárciou

Vedeli ste, že vetranie cez otvorené okná nie je ekonomickým riešením? Odpoveďou je inovatívna technológia riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, ktorá sa postará o vetranie priestoru bez nutnosti otvárať okná, čo prináša takmer nulové energetické straty.

Ďalšou komplikáciou sú stavby so zateplenými a nepriepustnými stenami s tesniacimi oknami vedúcimi k stúpaniu relatívnej vzdušnej vlhkosti vďaka ktorej sa  tvorí pleseň.

Pri nahromadenom oxide uhličitom v zle vetraných miestnostiach sa človek cíti nekoncentrovaný a  unavený. Kde sa teda odporúča rekuperácia? Okrem bytov a domov určite v tiedach, kanceláriách a pod.

 

Rekuperátor funguje nepretržite. Ide o výmenník tepla, v ktorom teplý odvetrávaný vzduch, prv ako opustí budovu, odovzdá teplo chladnému privádzanému vzduchu. Ohriaty čerstvý vzduch sa rozvodmi privádza do jednotlivých miestností budovy. Riadené vetranie objektu so spätným získavaním tepla je možné riešiť dvomi spôsobmi:

- 1.Centrálne rekuperačné jednotky vetrjú budovu ako celok, je vhodný pre novostavby i pre rekonštruované budovy.

2. Lokálne rekuperarné jednotky majú jednoduchšiu inštaláciu, môžu byť však použité iba v miestnostiach, ktorých steny majú priamy kontakt s exteriérom, vjodná je pre vetranie jednej miestnosti.

 

 

REFERENCIE

Bytové klímy a klímy do domu

Klimatizácia - fotky z montáže klimatizácií

Realizácie klimatizačných zariadení

Centrálne vysávače

Referencie - rekuperácie

Centrálne vysávače

Klimatizácie rozvody

Referencie - rekuperácia Nitra

Klimatizacia do bytu

Montáž klimatizácie

Klimatizácia do bytu či domu: servis a montáž klímy Nitra a Hlohovec NEXTKLÍMA

Referencie - montáž rekuperácie

Montáž klimatizácie, rekuperácie

Fotky z montáže klimatizácií

KONTAKTY

Napíšte nám

Tepelné čerpadlá Daikin vám môžu zabezpečiť vykurovanie, chladenie a ohrev vody

Ako fungujú tepelné čerpadlá

LOKÁLNA REKUPERÁCIA

Ako správne vybrať rekuperačnú jednotku

Daikin Altherma - Ako funguje tepelné čerpadlo

REKUPERÁCIE

Čo je rekuperácia

Rekuperácia je riadené vetranie. Spätne získava energiu (tepla) z odpadového vzduchu, ktorý by sme bežne vyvetrali otvorením okien. Je to činnosť, pri ktorej sa privádzaný vzduch do budovy zohrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý z miestnosti odchádza.

Rekuperačný výmenník odovzdá odpadové teplo (až viac ako 90 %) čerstvému privádzanému vzduchu. Čerstvý ohriaty vzduch prichádzajúci do miestnosti je potom dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby sa v miestnosti dodržali požiadavky na tepelnú pohodu v miestnosti.

Vetranie v domoch, či v bytoch, ale aj v kancelárskych priestorov je veľmi dôležité.

Ako to funguje?

V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z miestností sa vzduch odvádza ventilátorom. Odpadový vzduch prúdi z miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. 

Aké sú výhody?

Systém rekuperácie šetrí energie a trým aj vaše náklady za ne.

.

KLIMATIZÁCIE

Zdravé a moderné bývanie s rekupárciou

Vedeli ste, že vetranie cez otvorené okná nie je ekonomickým riešením? Odpoveďou je inovatívna technológia riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, ktorá sa postará o vetranie priestoru bez nutnosti otvárať okná, čo prináša takmer nulové energetické straty.

Ďalšou komplikáciou sú stavby so zateplenými a nepriepustnými stenami s tesniacimi oknami vedúcimi k stúpaniu relatívnej vzdušnej vlhkosti vďaka ktorej sa  tvorí pleseň.

Pri nahromadenom oxide uhličitom v zle vetraných miestnostiach sa človek cíti nekoncentrovaný a  unavený. Kde sa teda odporúča rekuperácia? Okrem bytov a domov určite v tiedach, kanceláriách a pod.

 

Rekuperátor funguje nepretržite. Ide o výmenník tepla, v ktorom teplý odvetrávaný vzduch, prv ako opustí budovu, odovzdá teplo chladnému privádzanému vzduchu. Ohriaty čerstvý vzduch sa rozvodmi privádza do jednotlivých miestností budovy. Riadené vetranie objektu so spätným získavaním tepla je možné riešiť dvomi spôsobmi:

- 1.Centrálne rekuperačné jednotky vetrjú budovu ako celok, je vhodný pre novostavby i pre rekonštruované budovy.

2. Lokálne rekuperarné jednotky majú jednoduchšiu inštaláciu, môžu byť však použité iba v miestnostiach, ktorých steny majú priamy kontakt s exteriérom, vjodná je pre vetranie jednej miestnosti.

 

 

REFERENCIE

Klimatizácie

Bytové klímy a klímy do domu

Klimatizácia - fotky z montáže klimatizácií

Realizácie klimatizačných zariadení

Centrálne vysávače

Referencie - rekuperácie

Centrálne vysávače

Rekuperácia

Klimatizácie rozvody

Referencie - rekuperácia Nitra

Klimatizacia do bytu

Vzduchotechnika

Montáž klimatizácie

Klimatizácia do bytu či domu: servis a montáž klímy Nitra a Hlohovec NEXTKLÍMA

Referencie - montáž rekuperácie

Montáž klimatizácie, rekuperácie

Fotky z montáže klimatizácií

KONTAKTY

Napíšte nám

Tepelné čerpadlá Daikin vám môžu zabezpečiť vykurovanie, chladenie a ohrev vody

Ako fungujú tepelné čerpadlá

LOKÁLNA REKUPERÁCIA

-->