KOVOPAL - kovovýroba a kovoobrábanie, zváračské práce, oceľové konštrukcie Šamorín

Názov spol.:Ing. Ladislav Pálinkás KOVOPAL
Sídlo firmy:Pomlejská 26, Šamorín 931 01
E-mail:kovopal.palinkas@gmail.com
Telefón:0903 457 756
Web: kovopal.bizref.sk
IČO:30907624
DIČ:1020257964
IČ DPH:SK1020257964
Okresný úrad Dun. Streda, č. živn. registra: 201-9597
Otvoriť mapu v novom okne


Technické informácie kovovýroby

◆  Používané zváracie materiály a základné materiály na zváranie sú dodané od výrobcu WELD-TEAM s potvrdením o akosti výrobku EN 10 204: 1994  -  2.2, z ČR Ostrava-Ispat Nová Huť a.s. Inšpekčným certifikátom „ 3.1.B „ČSN EN 10 204:1994+A1, alebo  Vítkovice – Válcovna trub,a.s.  Atestom nešpecifickým – ČSN EN 10 204/ 2.2. Materiály na zváranie sú skladované, identifikované a vydané do výroby pod vedením zodpovedného pracovníka skladu.

◆  Zváračské práce vykonávajú skúsení zvárači s kvalifikáciou podľa STN  EN  287-1 na metódu zvárania č. 135 – zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére plynov taviacou sa elektródou.

◆  Kontrola výrobného procesu zváraných oceľových konštrukcií je zabezpečená odborným pracovníkom s kvalifikáciou EWT podľa požiadavky STN  EN  719 a  koordinátorom zvárania s kvalifikáciou V T2 podľa požiadavky STN  EN  473 na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok vizuálnou kontrolou zvarových spojov.

◆  Kvalita výrobkov je dokumentovaná u zodpovedného pracovníka za Záznamy o kvalite.

Naša výrobná hala a dielňa v meste Šamorín

-->