DATA - SYS účtovnícke služby Trnava / účtovníctvo, daňové poradenstvo

Názov spol.:DATA-SYS, s.r.o.
Sídlo firmy:Kornela Mahra 7882/6, Trnava 917 08
E-mail:jobbova@ttonline.sk
Telefón:033 55 45 451, 0903 710 312
Web: uctovnictvo-trnava.bizref.sk
IČO:46221107
DIČ:2023282844
IČ DPH:SK2023282844
Okr. súd Trnava, Vložka číslo: 27643/T
Otvoriť mapu v novom okne


Vedenie účtovníctva trnava

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO v Trnave

-   peňažný denník - zápis účtovných prípadov,
-   pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov,
-   kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach,
-   DPH - evidencia DPH, daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH
-   ročná účtovná závierka - zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch,
-   daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Naše služby

◆  Vedenie jednoduchého účtovníctva

◆  Vedenie podvojného účtovníctva

◆  Mzdy a personalistika

◆  Účtovné a ekonomické poradenstvo 

◆  Vypracovanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel

Spoľahlivosť, diskrétnosť

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

-   vedenie hlavnej knihy - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska,
-   vedenie účtovného denníka - chronologický zápis účtovných prípadov,
-   saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach,
  vedenie komplexnej daňovej agendy - DPH - evidencia DPH, daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH
-   spracovanie ročnej účtovnej závierky - zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát, poznámky k ročnej závierke)
-   daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Dôverujte nám!

Pravidelná informovanosť klienta

 o výsledkoch hospodárenia je jednou z našich priorít. NAŠICH KLIENTOV VŽDY OBOZNAMUJEME S AKTUÁLNYMI ZMENAMI ZÁKONOV A UPOZORŇUJEME NA PRÍPADNÝ DOSAH NA ICH PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ.

Poradenské služby Trnava

-  pomoc pri zavádzaní účtovníctva
-  pomoc pri spracovaní účtovnej závierky

-  poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Poskytujeme komplexné spracovanie mzdovej agendy:

-  pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovni
-  dohody o hmotnej zodpovednosti,
-  výpočet miezd,
-  zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľady
-  výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu a štatistiku,
-  bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane,
-  ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme,
-  podklady pre ukončenie pracovného pomeru

Overenie úplnosti dokladov

Mzdová agenda Trnava

Kontakty - kancelária v meste Trnava

DATA - SYS

Pevná linka / Fax
033-554 5451 / 033-554 5416
jobbova@ttonline.sk

DATA - SYS

Fakturačná adresa
0903 710 312
jobbova@ttonline.sk

DATA - SYS

Ing. Iveta Jobbová
0903 710 312
jobbova@ttonline.sk

Ústretový prístup

Daňová optimalizácia Trnava

Kontaktný formulár

Otváracie hodiny

Ulica Kornela Mahra 6, Trnava
Pondelok7:30 - 16:00
Utorok7:30 - 16:00
Streda7:30 - 16:00
Štvrtok7:30 - 16:00
Piatok7:30 - 16:00
Sobotavoľno
Nedeľavoľno