REFERENCIE

zo širokej škály realizovaných projektov vyberáme:

 

ŠEKO Center Komárno

Smurfit Kappa Štúrovo

Termál Hotel Vadaš Štúrovo

Fragicslov Šahy

Timoteus domov dôchodcov Komárno

 

a mnoho iných ...

KONTAKTY

HEZA s.r.o.

Ľudovít BILKO
+ 421 905 344 540
bilko@heza.sk