GRUNPOWERTECH s.r.o. - fotovoltanické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory Nitra

Názov spol.:GRUNPOWERTECH s.r.o.
Sídlo firmy:Nová 445/18, Nesvady 946 51
E-mail:info@grunpowertech.sk
Telefón:0907 736 012
Web: grunpowertech-nitra.bizref.sk
IČO:46117792
DIČ:2023252803
IČ DPH:SK2023252803 podľa §4
Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.28781/N
Otvoriť mapu v novom okne


Tepelné čerpadlá

Slnečné kolektory

Fotovoltanické panely

Rekuperačná jednotka

Tepelné čerpadlá

Fotovoltanické panely

Slnečné kolektory

Slnečné kolektory - všeobecné informácie

Huawei SUN2000L: slnečné koretktory, tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo Kit WC12H9E8, WH-UD12HE8

Fotovoltický článok

Je tenká (menej ako 1mm) doštička zložená z kremíka a iných materiálov s rozmermi približne 10 x 10 cm. Elektrické napätie takéhoto článku je pri optimálnych svetelných podmienkach asi 0,5V. Spojením článkov vzniká fotovoltický panel, základ fotovoltického systému.

Fotovoltický panel

Je zložený zo série či paralelne pospájaných fotovoltických článkov. Panel je hermeticky zapuzdrený a uložený v hliníkovom ráme. Vrchnú časť tvorí tvrdené solárne sklo, spodnú časť tedlarová podložka, na ktorej je umiestnený pripojovací box s konektormi. Podľa použitého materiálu rozdeľujeme panely na kremíkové a nekremíkové – tenkovrstvé. Najrozšírenejšie kremíkové panely ďalej delíme na monokryštalické, polykryštalické a amorfné. Nekremíková technológia, to sú predovšetkým tenkovrstvé panely CdTe, GaAs, CIS, CIGS.

Fotovoltanické panely - možnosti a riešenia

Životnosť a záruka

Životnosť fotovoltanických panelov je výrobcom udávaná na 30+ rokov. Záruka na mechanické zhotovenie panelu - záruka na výrobok je štandardne pri kremíkovej technológii 10 rokov. Výkon panelu predovšetkým vplyvom vlhkosti časom klesá, výrobca preto garantuje hranicu maximálneho poklesu výkonu. Tento počas 10 rokov prevádzky neklesne pod 90%
a po 25 rokoch výkon neklesne pod hodnotu 80% nominálneho výkonu panelu.

Fotovoltický panel, rozdelenie

Monokryštalický panel

- vhodný pre priame južné orientácie, polohovací tracker

- dosahuje najvyššiu účinnosť 17-18% medzi kremíkovými panelmi

- na inštaláciu vyžaduje plochu cca 7-9 m2/1kWp

- čierna farba panelu    

             

Polykryštalický panel

- vyššia účinnosť pri nie ideálne južnej orientácii – JV,V, JZ,Z

- nižšia účinnosť 15-16%, na 1kWp potrebná plocha 8-11 m2

- v súčasnosti najpoužívanejší typ panelu

- modrá farba povrchu

 

Tenkovrstvý panel

- na báze kremíka – amorfný, mikrokryštalický

- nekremíkové technológie– CdTe, GaAs, CIS, CIGS

- vysoký výnos pri difúznom žiarení

- nižšia účinnosť 9 – 12% v závislosti od technológie, vyšší nárok na plochu, 8-20 m2/1kWp

Referencie: tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Fotovoltanické panely

Prechodom cez atmosféru sa intenzita slnečného žiarenia znižuje. Na zemskom povrchu preto registrujeme tri základné druhy slnečného žiarenia – priame slnečné žiarenie, rozptýlené – difúzne (vplyvom oblačnosti) žiarenie a žiarenie odrazené od zemského povrchu alebo iných objektov. Ideálnymi podmienkami pre výrobu elektriny z fotovoltických panelov je priame slnečné žiarenie a teplota prostredia 25°C. Zvýšenie teploty panelov o 1°C, predstavuje pokles jeho výkonu o cca 0,4%.

 

Optimálny sklon a orientácia panelov

 

Optimálny sklon a orientácia fotovoltanických panelov je priamo na juh so sklonom panelov 30°-35°. Pri odklonení o 20° na JV či JZ sú straty na výkone cca 5%. Sklon panelov závisí od typu inštalácie a spôsobu jeho využívania, pri celoročnej prevádzke ostrovných systémov je výhodné umiestniť panely viac "kolmo", ideálne 60°. celý článok

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo funguje na veľmi podobnom princípe ako klimatizácia či chladnička, len je v ňom proces obrátený. 

Keďže teplo odobrané zvonku nemôže samo od seba prechádzať z chladnejšieho na teplejšie teleso (druhý hlavný zákon náuky o teple), musí tepelné čerpadlo prevádzať prijatú tepelnú energiu z okolia na teplotnú hladinu potrebnú na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. celý článok

Fotovoltanické panely Nitra

Slnečné kolektory Nitra

Tepelné čerpadlá Nitra

Solárne systémy Nitra

Predaj tepelných čerpadiel Nitra

Montáž tepelných čerpadiel Nitra

Tepelné čerpadlá vzduch - voda

Lacné a ekologické kúrenie tepelným čerpadlom

Tepelné čerpadlá

Fotovoltanické panely

Slnečné kolektory

Slnečné kolektory - všeobecné informácie

GRUNPOWERTECH s.r.o.:

Huawei SUN2000L: slnečné koretktory, tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo Kit WC12H9E8, WH-UD12HE8

Fotovoltický článok

Je tenká (menej ako 1mm) doštička zložená z kremíka a iných materiálov s rozmermi približne 10 x 10 cm. Elektrické napätie takéhoto článku je pri optimálnych svetelných podmienkach asi 0,5V. Spojením článkov vzniká fotovoltický panel, základ fotovoltického systému.

Fotovoltický panel

Je zložený zo série či paralelne pospájaných fotovoltických článkov. Panel je hermeticky zapuzdrený a uložený v hliníkovom ráme. Vrchnú časť tvorí tvrdené solárne sklo, spodnú časť tedlarová podložka, na ktorej je umiestnený pripojovací box s konektormi. Podľa použitého materiálu rozdeľujeme panely na kremíkové a nekremíkové – tenkovrstvé. Najrozšírenejšie kremíkové panely ďalej delíme na monokryštalické, polykryštalické a amorfné. Nekremíková technológia, to sú predovšetkým tenkovrstvé panely CdTe, GaAs, CIS, CIGS.

Fotovoltanické panely - možnosti a riešenia

Životnosť a záruka

Životnosť fotovoltanických panelov je výrobcom udávaná na 30+ rokov. Záruka na mechanické zhotovenie panelu - záruka na výrobok je štandardne pri kremíkovej technológii 10 rokov. Výkon panelu predovšetkým vplyvom vlhkosti časom klesá, výrobca preto garantuje hranicu maximálneho poklesu výkonu. Tento počas 10 rokov prevádzky neklesne pod 90%
a po 25 rokoch výkon neklesne pod hodnotu 80% nominálneho výkonu panelu.

Fotovoltický panel, rozdelenie

Monokryštalický panel

- vhodný pre priame južné orientácie, polohovací tracker

- dosahuje najvyššiu účinnosť 17-18% medzi kremíkovými panelmi

- na inštaláciu vyžaduje plochu cca 7-9 m2/1kWp

- čierna farba panelu    

             

Polykryštalický panel

- vyššia účinnosť pri nie ideálne južnej orientácii – JV,V, JZ,Z

- nižšia účinnosť 15-16%, na 1kWp potrebná plocha 8-11 m2

- v súčasnosti najpoužívanejší typ panelu

- modrá farba povrchu

 

Tenkovrstvý panel

- na báze kremíka – amorfný, mikrokryštalický

- nekremíkové technológie– CdTe, GaAs, CIS, CIGS

- vysoký výnos pri difúznom žiarení

- nižšia účinnosť 9 – 12% v závislosti od technológie, vyšší nárok na plochu, 8-20 m2/1kWp

Referencie: tepelné čerpadlá

Fotovoltanické panely

Slnečné kolektory

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Fotovoltanické panely

Prechodom cez atmosféru sa intenzita slnečného žiarenia znižuje. Na zemskom povrchu preto registrujeme tri základné druhy slnečného žiarenia – priame slnečné žiarenie, rozptýlené – difúzne (vplyvom oblačnosti) žiarenie a žiarenie odrazené od zemského povrchu alebo iných objektov. Ideálnymi podmienkami pre výrobu elektriny z fotovoltických panelov je priame slnečné žiarenie a teplota prostredia 25°C. Zvýšenie teploty panelov o 1°C, predstavuje pokles jeho výkonu o cca 0,4%.

 

Optimálny sklon a orientácia panelov

 

Optimálny sklon a orientácia fotovoltanických panelov je priamo na juh so sklonom panelov 30°-35°. Pri odklonení o 20° na JV či JZ sú straty na výkone cca 5%. Sklon panelov závisí od typu inštalácie a spôsobu jeho využívania, pri celoročnej prevádzke ostrovných systémov je výhodné umiestniť panely viac "kolmo", ideálne 60°. celý článok

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo funguje na veľmi podobnom princípe ako klimatizácia či chladnička, len je v ňom proces obrátený. 

Keďže teplo odobrané zvonku nemôže samo od seba prechádzať z chladnejšieho na teplejšie teleso (druhý hlavný zákon náuky o teple), musí tepelné čerpadlo prevádzať prijatú tepelnú energiu z okolia na teplotnú hladinu potrebnú na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. celý článok

Fotovoltanické panely Nitra

Slnečné kolektory Nitra

Tepelné čerpadlá Nitra

Solárne systémy Nitra

Predaj tepelných čerpadiel Nitra

Montáž tepelných čerpadiel Nitra

Tepelné čerpadlá vzduch - voda

Lacné a ekologické kúrenie tepelným čerpadlom

-->