Elysium - pohrebná služba Trnava

Názov spol.:Elysium, s.r.o.
Sídlo firmy:310, Vlčkovce 91923
E-mail:ps.elysium@gmail.com
Telefón:0948 018 100
Web: pohrebnesluzby-trnava.bizref.sk
IČO:45857857
DIČ:2023112278
IČ DPH:SK2023112278
Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.26204/T
Otvoriť mapu v novom okne


Posledná rozlúčka

Naše služby

- komplexné zabezpečenie úkonov spojených s obstarávaním pohrebu vrátane vybavenia potrebnej dokumentácie
- zabezpečenie kremácie a smútočného obradu v krematóriu
- výber širokého sortimentu smútočných potrieb od domácich aj zahraničných výrobcov
- prepravu zosnulých na území Slovenskej Republiky aj do zahraničia, vrátane zabezpečenia leteckých prevozov a potrebnej sprievodnej dokumentácie
- upravenie tiel zosnulých
- non-stop službu vrátane vývozov zosnulých z domu
- cintorínske služby (prípravu smútočných siení, výkop hrobových jám, pochovávanie do hrobov, exhumácie)

 

V našej ponuke

urny
rakvy
• vence podľa aktuálnej ponuky
a ďalšie smútočné potreby

Služby:

• zabezpečenie kremácie
• preprava zosnulých
• vyhotovenie smútočných oznámení
• obstarávanie dokumentácie
• zabezpečenie smútočného obradu

Ďalej v ponuke na predaj:
• urny
• rakvy
• vence
a ďalšie smútočné potreby

Sociálne siete

Kontakty

Trnava

stála služba
0948 018 100
ps.elysium@gmail.com

Bučany - Dom služieb

stála služba
0948 018 100
ps.elysium@gmail.com