Elektroinštalácie Ružomberok - elektroinštalácie, elektro rozvody, blezkozvody, revízne správy

Názov spol.:Elektroinštalácie Ružomberok
Sídlo firmy:Ružomberok 1, Ružomberok 034 01
E-mail:elektroinstalacie.ruzomberok@bizref.sk
Telefón:0948
Web: elektro-ruzomberok.bizref.sk
IČO:-
DIČ:-
IČ DPH:-