Blog

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Schindeleho minerály

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Úvod

Na jar roku 1981 v súvislosti s výstavbou lesnej cesty na jednom z mojich pozemkov narazil môj buldozerista dvakrát na vulkanický kužeľ. Tento kužeľ pozostávajúci z relatívne mäkkého a krehkého materiálu s povrchom tvrdej pararuly vznikol zlomom zemskej kôry.
Vtedy som ešte netušil, čo bude neskôr nasledovať.
Pri príležitosti návštevy hrubej stavby tejto lesnej cesty navrhli vedúci stavby, a hlavný lesný správca Dipl. Ing. Brandstädter z Dolnorakúskej komory lesného hospodárstva a hlavný lesný správca Dipl. Ing. Hans Schöder z Oblastnej poľnohospodárskej komory v Melku tento objavený materiál z úsporných dôvodov použiť pre zhotovenie podkladu cesty a na posypanie jej povrchu.
Tak sa aj stalo. Začiatkom júla 1981 za veľkých horúčav na onú ​​trasu sa doviezlo viac ako 6000 kubických metrov tohto materiálu, ktorý bol rozhrňovaný buldozérom. Pneumatiky ťažkých nákladných vozidiel a vysoké teploty vzduchu spôsobovali tvorbu veľkého množstva prachu.
Tento prach sa rozšíril až do vzdialenosti 50-ich metrov, sčasti ďalej do lesov a pokryl tak súvislou vrstvou pôdu.
Všimli sme si ale aj ďalšie pozoruhodnosti.
Pásy buldozéra boli zo dňa na deň dlhšie, až sme nakoniec museli vybrať jeden článok, pretože už ich nebolo možné napnúť. Môj vodič, muž so štyridsaťročnými skúsenosťami vo svojom odbore, mi povedal: "Niečo také som ešte nezažil!" Medzitým sme prišli na to, čím to bolo.
Z výskumu pod polarizačným a röntgenovým mikroskopom bolo zrejmé, že sa jedná o doteraz nikde inde na svete nenájdený minerál v zložení: 30 % alkalického živca, 20-30% plagioklasu, 20-30% kremeňa, 5 - 20% biotitu, 5-10 % distenu (kyanitu), granátu, silimanitu, rudy, zirkónia a rutilu.
Doteraz zistených 26 minerálov sa vyznačuje retrogádnou kryštalickou mriežkou s prechodovými kovmi a spätnou chemickou premenou na alkalický živec.
Vďaka cca 5% obsahu železa a prítomnosti kobaltu v stopových množstvách, ktorý so železom vytvára dokonalý magnet, pásy buldozéra pri trení o tento materiál sa magnetizujú. Molekuly článkov pásu a ich čapov sa na trecích plochách usporadúvajú do jedného smeru, čím dochádza k preorientovaniu atómov v kryštalickej mriežke kovu. Tak sa uvoľňovala (vrstva po vrstve) aj tá najtvrdšia oceľ.
Vráťme sa však k stavbe cesty.
Niekoľko dní po dokončení stavby začalo intenzívne pršať a vrstva kamenného prachu bola zmytá dažďom, a zmizla. Na mieste, kde počas stavby bola skládka hornín s minerálmi, stála asi 50 ročná jedľa. V čase posypu cesty štrkom bola už určená na výrub, lebo bola celá zožltnutá, a mala byť vyrúbaná v auguste roku 1981 pri pravidelnej prebierke lesa. Ešte predtým, než k tomu malo dôjsť, povedal mi jeden z lesných pracovníkov: "Prečo máme vyťať tú jedľu na kraji cesty? Je predsa úplne zelená, a keď by sme ju vyrúbali, zostane po nej veľká medzera v poraste. "
Išiel som sa pozrieť a bol som naozaj veľmi prekvapený. Strom bol tmavozelený a očividne sa mu odvtedy darilo skvele. Medzitým na strome vyrástli aj nové, zdravé letorasty. Vedel som hneď, že dôvodom je kamenný prach z minerálov. Všetko som pozoroval niekoľko rokov a v roku 1985 som sa konečne rozhodol o tomto jave informovať novinárov.
Najprv miesto nálezu navštívil jeden známy vedec. Zdvihol kúsok minerálu a povedal: "Musí to byť skutočne tak, voľným okom je vidieť draslík i granáty!" Nechal ihneď nájdený materiál analyzovať a prvú správu o tom podal pánu ministerskému radcovi Dipl. Ing. Dr. Perseymu z rakúskeho Ministerstva pre vedu a výskum.
Po niekoľkých dňoch usporiadala pani Dr. Maria Felsenreich z Gänserndorf v tlačovom klube Concordia vo Viedni tlačovú konferenciu, na ktorej som mohol svoje pozorovania zverejniť. Zástupca vedeckej obce Dr. Gernot Gräfe potom vysvetlil tlači, prečo sa stromy na mieste posypu kamenným prachom uzdravili.
V septembri roku 1985 bolo za prítomnosti rozhlasu, televízie a vysokých rakúskych politikov predstavené miesto nálezu aj okolité lesy verejnosti. V priamom prenose rozhlasu sa následne diskutovalo v hostinci v Emmersdorfe. Diskusie sme sa zúčastnili spoločne so známymi vedcami. To bol aj prvý priamy televízny prenos rakúskej televízie z miesta, v programe Österreichbild.

  Rakúsky rozhlas a televízia o tomto fenoméne informovali v mnohých spravodajských reláciách vždy rýchlo a korektne. Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým a vysloviť im moju pochvalu, uznanie a vďaku za ich činnosť. To isté platí pre všetkých reportérov, redaktorov, vydavateľov časopisov, pracovníkov zahraničnej tlače a zahraničných rozhlasových i televíznych staníc.
Počas niekoľkých dní sa po celom svete rozšírila správa o mnou objavenom prostriedku proti postupujúcemu odumieranie lesov.
V mnohých nasledujúcich pokusoch sa ukázalo, že dobre vyživované stromy sú schopné prekonávať stres z vplyvu životného prostredia a vďaka stavu dnešného vedeckého poznania aj za prispenia trochy dobrej vôle ľudí môže byť v najbližších desaťročiach stresový účinok vplyvu životného prostredia na zdravie prírody výrazne znížený.
V septembri roku 1985 som sa rozhodol, že si zriadim vlastnú prevádzku na jemné mletie minerálov. Najprv som nechal rozomlieť niekoľko ton v neďalekom mlyne. Keď som nechal urobiť prvú analýzu múčky z minerálov, začal som študovať všetku dostupnú literatúru o mineráloch a dospel som k nápadu, že budem malé množstvo týchto minerálov jesť sám.
Myslel som si, že čo robí dobre mojim stromom, pomôže aj mne.

  Trpel som po ťažkej otrave mäsom už mnoho rokov veľmi bolestivým nadúvaním, mal som veľmi vysoký obsah kyselín v moči: 7,6 - 7,8; a následkom tak veľkého obsahu kyselín v moči som trpel dnou. Trápili ma tiež neustále zápaly krčných mandlí. Už niekoľko hodín po zjedení prvej čajovej lyžičky mletých minerálov, ktoré som zmiešal s vodou, sa u mňa dostavili veľmi intenzívne vetry. Ešte v ten istý deň zmizol tlak v oblasti žalúdka. Na druhý deň som sa rozhodol dávky minerálov zdvojnásobiť. Tým sa dostavili vetry ešte rýchlejšie. Po troch dňoch som bol oslobodený od desať rokov trvajúcich bolestí. O tri týždne neskôr sa dna vytratila úplne a vysoký krvný tlak poklesol zo 180/100 na 145/85!
Niekoľko týždňov potom boli preč i moje problémy s krčnými mandľami a v mojich snehobielych vlasoch sa objavili pramienky čiernych vlasov (teraz sú moje vlasy opäť z časti čierne). Môj lekár, ktorý mi potom spravil krvné testy, zistil celkom normálne hodnoty. Môžem opäť piť alkohol aj kávu podľa chuti a jesť aj tučné mäso, cestoviny a sladkosti - a môj zdravotný stav sa už nemení. Podotýkam, že od roku 1985 požívam minerály denne.
V marci roku 1986 o tom podrobne informoval významný denník "Die Welt" a súčasne tiež prebehli relácie v rozhlasovom vysielaní "Hessische Rundfunk" a "Radio Luxemburg". Počas niekoľkých týždňov sa rozletela táto správa do celého sveta. Dokonca aj japonská televízia venovala tejto správe jeden zo svojich relácií.

  V tej dobe som začal dostávať 1 000 až 2 000 listov denne, čo bola nezvládnuteľná lavína. Odozvou na vysielanie relácie "Wir am Mittwoch" jednej rakúskej televízie bolo cez 10 000 listov, ktoré potom divákom moderátor programu pán Hademar Bankhofer ukazoval pri príležitosti nasledujúceho vysielania. Všetky listy vyjadrovali záujem o zverejnenie mojej adresy.
V niektorých dňoch čakali pred mojim podnikom kilometrové koIóny áut zákazníkov, ktorí si prišli kúpiť mnou objavené minerály. Telefón zvonil od štyroch hodín ráno do jedenástich hodín večer.
Dalo sa ale tiež predpokladať, že užívanie "Schindeleho minerálov" bude mať aj svojich odporcov. Vďaka bohu sme tieto kritické hlasy umlčali vecnými a vedecky podloženými testy a odbornými správami.
V septembri roku 1986 boli "Schindeleho minerály" jedným z vystavovaných exponátov na veľtrhu vo Viedni - "Wiener Messe". Pri príležitosti slávnostného zakončenia tohto veľtrhu, ktoré sa konalo vo veľkej sále areálu výstaviska, boli udeľované ceny najlepším exponátom. Za Zväz rakúskeho spolku vynálezcov sa ujal tohto hodnotenia sám prezident a pri tejto príležitosti vyhlásil: "Najvyšším ocenením sú odmenené Schindeleho minerály, ktoré získavajú veľkú zlatú medailu," Ďalej dodal: "Doteraz sa v tak krátkej dobe žiadnemu vynálezcovi a vedcovi nepodarilo dosiahnuť to, aby jeho produkt poznali a kupovali ľudia po celom svete.
Po prevzatí medaily som musel vystúpiť s polhodinovým príhovorom pre publikum. Bol som odmenený ohromným aplauzom, aký nemali všetci ostatní vedci a vynálezcovia dokopy, ktorí mne predchádzali.
V sobotu 12. decembra bola odvysielaná v rozhlasovej stanici Österreichische Rundfunk (Ö3) relácia, ktorá sa venovala Schindeleho minerálom. Poslucháči boli tiež oboznámení s prípadom pána Ing. Stanislava Krumpholca, ktorý sa tohto vysielania telefonicky tiež zúčastnil. Pán Ing. Krumpholc prišiel do Rakúska pred 19 rokmi ako utečenec a bývalý zamestnanec uránových baní. Vzhľadom na jeho činnosti vykonávané v minulosti bolo jeho zdravie narušené silným ožiarením. Popri bolestí chrbta spôsobených narušením chrbtice a miechy trpel ťažkým trasením rúk a silným svrbením na celom tele. Keď sa dopočul o Schindeleho mineráloch, prišiel k nám, aby ako aj mnohí iní tento produkt vyskúšal. Počas niekoľkých dní bolo trasenie rúk preč a neskôr zmizli aj ostatné poškodenia, bolesti a svrbenie. Dnes poznám príčinu vyliečenia. Pomocou preorientovania atómov v kryštalickej mriežke prenikajú Schindeleho minerály do relatívne najmenších, vysoko kmitajúcich a z tohto dôvodu rádioaktívnych častíc, mení kryštalickú mriežku ich atómu, a zničí tak ich kmitania - teda ich žiarenia.
Je to veľmi jednoduchý priebeh, ktorý by mohol nadobudnúť na dôležitosti pri eventuálnej ďalšej atómovej katastrofe.

 

Budúcnosť alebo zánik ľudstva ovplyvňuje hnojenie pôdy

   Dnes, niekoľko rokov po objavení svetoznámych ložísk minerálov a vďaka znalosti ich používania v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, pre ľudí i zvieratá, sa mi podarilo dospieť (určite aj za pomoci mojich zákazníkov a mnohých vedcov a odborníkov z najrôznejších krajín) k nasledujúcim dôkazom.
Dôvod pre chradnutie ľudí, zvierat a rastlín, ale aj nedostatočné vyživovanie pôdy minerálmi a stopovými prvkami je nutné hľadať v nesprávnom použití hnojív. Z tohto dôvodu, za prispenia kyslých dažďov, prebieha odumieranie pôdnych baktérií a mykorízy (životne dôležité spoločenstvo medzi koreňmi, javnosnubnými rastlinami a hubami).
S hrôzou stále pozorujem, ako mnohí poľnohospodári sypú na svoje polia hasené vápno. Ničia tým pôdne baktérie, všetky malé živočíchy a huby, ktoré sú veľmi potrebné k tvorbe minerálov. Vápnenie pôdy sa má vykonávať len nehaseným rozomletým uhličitanom vápenatým, najlepšie dolomitovou horninou, ktorá obsahuje veľké množstvo magnézia. Magnézium sa spája s kyselinami v pôde a zvyšuje hodnoty pH. Magnézium je aj centrálny atóm chlorofylovej molekuly, ktorá je nevyhnutná pre príjem uhlíka. Zhruba 15-20% obsahu magnézia je viazané na chlorofylové molekulu a slúži tak ako aktivátor pre mnohé enzýmy (k uhľovodíkovej látkovej výmene), čím umožňuje príjem a presun fosfátov. Nedostatkom magnézia pri rastlinách vzniká chloróza. Listy stromov žltnú a predčasne opadávajú, ovocné stromy plodia nedozrievajúce ovocie, ktoré je tvrdé a nemá chuť, akú by malo mať. Magnézium má význam pre listovú zeleň a fotosyntézu.
Pôdne baktérie, ktoré musí zdravá pôda v dostatočnom množstve obsahovať, vylučujú rôzne kyseliny a tým rozpúšťajú v krajine minerály a kovy, ak vôbec v pôde existujú. Veľké oblasti sveta majú nedostatok minerálov. V hlavnom alpskom hrebeni (s výnimkou územia s nánosmi hliny a ílu) sa nevyskytuje skoro žiadny draslík, žiadna kyselina kremičitá, železo a mnohé dôležité stopové prvky sa vyskytujú len v nedostatočnom množstve. Preto na tomto území rastú hlavne smrekovce. Korene smrekovca vylučujú kyselinu soľnú, rozpúšťajú a narúšajú tak horninu vápenca, a vďaka tomu dobre prežívajú aj na týchto neúrodných územiach.
   Pôdne baktérie pohlcujú rozpustené minerály a stopové prvky a vylučujú ich vo forme iónov (najmenšie odštiepenie atómov vznikajúce príjmom alebo vylúčením elektrónu) zase späť. Tieto ióny sú prijímané rastlinami aj stromami a dostávajú sa opäť do potravinového reťazca k človeku i k zvieratám. Keď niektoré minerály chýbajú, je narušený aj potravinový reťazec a dochádza k známkam nedostatočnej výživy. Odumreté pôdne baktérie vytvárajú pre rastliny organickú výživu. Naopak huby tvoria spolu s baktériami a korene rastlín aj stromov životné spoločenstvo - symbiózu. Z koreňov rastlín sú vylučované výživné látky (hlavne hroznový cukor), ktoré slúžia ako potrava pre huby a baktérie. Tie potom zásobujú rastliny a stromy prijateľnými soľami a minerálnymi látkami, ale slúžia aj pre tvorbu ochranných látok proti škodlivým hubám a rôznym chorobám. Rastliny aj stromy, ktoré sú dobre vyživované, majú veľmi dobrú schopnosť rozlišovať huby potrebnej od škodlivých. Ich veľmi dobre fungujúci komunikačný systém umožňuje dorozumievanie aj na väčšiu vzdialenosť, napr. keď sú napadnuté škodcami, alebo v iných prípadoch nebezpečenstva, aby si mohli včas vytvoriť ochranné látky. Tento fenomén je tiež veľmi dobre popísaný v knihe "Das geheime Leben der Pflanzen" (Tajný život rastlín). Autori Christopher Bird a Peter Tompkins z Ameriky, ktoré poznám osobne, píšu na tému - rastliny ako živé tvory s charakterom a dušou, ich reakcie vo fyzickom a emocionálnom vzťahu k človeku. Táto veľmi populárna kniha, vydaná nakladateľstvom Fischer vo Frankfurte, ponúka i príspevky vedcov z celého sveta, ktorí sa týmto odborom zaoberajú. Všetky uvedené príspevky jednotlivých bádateľov sú uvedené vrátane ich mená a adresy. Odporúčam všetkým čitateľom túto knihu ako veľmi poučné čítanie.
Je dokázané, že dorozumievanie medzi rastlinami prebieha na základe vonných látok a pomocou ešte neznámej vlnovej dĺžky.

 

Vlny vo všetkých oblastiach života hrajú dôležitú úlohu

Všetok život človeka, zvierat i rastlín je závislý na rôznych počuteľných, ale oveľa viac na nepočuteľných kmitaniach v rozsahu ultrazvuku - až do miliardy kmitočtov za sekundu, alebo na infrazvuku - jeden kmitočet za sekundu alebo menej. Kmitanie je zároveň žiarenie a v najvyššom rozsahu je pociťované ako teplo. Všetko živé, teda rastlinu, strom, zviera alebo človeka, obklopuje vlastné žiarenie - aura. Niektorí, v tomto odbore vyškolení odborníci spoznajú chorý strom podľa oslabenej aury, bez toho, aby sa pozreli na korunu stromu. V knihe Christophera Birda je popísané, že oscilácie vtáčieho spevu alebo melodická hudba obklopujúce stromy a rastliny značne urýchľuje ich rast. Ruskí vedci zistili, že pomocou aktivovanej vody možno dosiahnuť zvýšenie rastu rastlín až o 30%. To isté dokázal vo svojich výskumoch dnes už zosnulý známy pán Schauberger. Najjednoduchšie máme možnosť aktivovať vodu pomocou zavlažovacej hadice, do ktorej zavedieme pravotočivú špirálu, a pod tlakom 8-10 barov vodou zavlažujeme. Niektoré kmitania (žiarenia) môžu byť nebezpečné.
Stromy, ktoré stoja nad podzemnými prameňmi (vodné pramene máme možnosť merať zodpovedajúcimi prístrojmi), zakrpatejú a odkláňajú sa k strane od podzemných prameňov, ako by chceli utiecť. Prekrížené vodné pramene, ak prúdia pod miestom spánku, spôsobujú u človeka i zvierat podľa individuálnej dispozície po rokoch či desaťročiach neodvratne rakovinu. Škodlivá frekvencia tohto žiarenia ochromí bunkovú membránu, v ktorej leží pôvod choroby. Senzibilným ľuďom sa stávajú často autonehody v miestach, kde prechádzajú podzemné vodné pramene, a v dôsledku žiarenia nechtiac strhnú volant. Veľmi škodlivé je ožarovanie od siete vysokého napätia. Včelstvá, ktoré žijú pod vedením vysokého napätia, úplne stratia chuť zbierať med, sú stále agresívnejšie a nakoniec sa navzájom smrteľne pobodajú.
Na náš nervový systém nepriaznivo pôsobí tiež žiarenie, vydávané elektrospotrebičmi, rozhlasom a televíziou a hlavne vysielačmi. Elektromagnetické vlny majú tiež značný podiel na vymieranie lesov. Vo výtlačku č. 102 "Stuttgarter Holzzëntralblattes" (Štuttgartského centrálneho denníka drevárov) z 26. 8. 1987 pod titulkom: "Mýli sa prieskum o vymieraní lesov?" sa uvádza: Hlavným dôvodom vymierania lesov je zaťažovanie prírody mikrovlnami.

  Aby som vás mohol oboznámiť s týmto poznatkom, citujem z uvedenej správy.

 


Spôsoby ako zabrániť vymieraniu lesov


V našom regióne to bol vojenský radar na hranici medzi východom a západom, ktorý bol prvý príčinou vymierania lesov. V NDR to bol predovšetkým sovietsky radar, ktorý "pokosil" hrebeň Krušnohoria. V Čiernych lesoch boli páchateľom francúzskej radary na ľavom brehu Rýna.
V Porýní a vo Franskom lese sa k vojenským radarom ešte priradili silné civilné vysielačky, orientované na území NDR. Alpská oblasť vytvárala svojimi stenami skál dokonalé zrkadlo pre odraz a spätné žiarenia mikrovĺn, ktoré by inak pohlcovali zalesnené svahy stredohoria. Týmto spätným reflexom sa dostali mikrovlny tiež do lesov, kde nikde v dohľade žiadny vysokofrekvenčný vysielač sa nenachádza.
Pri troche dobrej vôle armády by sa mohlo skončiť v mierovej dobe s používaním silných radarových vysielačov, ktoré sú v prevádzke 24 hodín denne. Tým by prestali strádať aj lesy. Postačovalo by len pravidelné preskúšanie, ako je tomu u civilných sirén alebo u sirén pre ochranu vzdušného priestoru. Výcvik radarového personálu by sa mohol uskutočniť v púštnom, bezcivilizačnom priestore. Prevádzka radarových zariadení a smerovaných vysielačiek by mal byť zahrnutý do rokovaní o všeobecnom odzbrojovaní. Východnej i západné krajiny by určite uvítali odstránenie dôležitého pôvodcu vplyvu na vymieranie lesov.


 "Holzzentralblatt" Stuttgart, 26. 8. 1987

 

A teraz späť k téme hnojenie

   A teraz späť k téme hnojenie, a to k hnojovke. Keď je vyvezená príliš čerstvá, vracia pôde nielen dusík, draslík a fosfáty, ale aj škodlivé hnilobné baktérie, ktoré sa nedostatočne rýchlo vstrebávajú. Preto ho rastliny prijímajú ešte živého a tým sa dostávajú do potravinového reťazca (šaláty a zelenina) a teda priamo do nášho zažívacieho ústrojenstva. Hnojovka by sa mala dlhšie skladovať a vždy by sa mala pri hnojení miešať s mletými minerálmi. Pomocou minerálov sa vytvoria iné baktérie a huby, ktoré sú schopné odstrániť nežiaduce, hnilobné baktérie. Tým mizne aj nepríjemný pach. To isté platí pre maštaľný hnoj. Keď je vyvezená na pole dostatočne spráchnivený a rozložený, neškodí. Keď ju ale vyvezieme na pole čerstvý, otrávi pôdu a pitnú vodu. K tvorbe humusu prispieva len nepatrne, pretože výkaly drobného zvieratstva sú chudobné na živiny. Zelenina, ktorá je hnojená čerstvým maštaľným hnojom alebo hnojovkou, môže pôsobiť škodlivo na zdravie detí. Jedovaté látky ako indol, skatol, putrescín a jedovaté fenoly sa len pozvoľna z organizmu vylučujú a môžu deťom spôsobiť hypochrómnu anémiu.
Ak sa používa hnojivo s vysokým obsahom dusíka, znehodnocujú sa aj pramene spodnej vody a pitná voda môže mať škodlivé účinky. Dusík je veľmi prchavá látka. Nadbytok, ktorý rastliny nestačia rýchlo spotrebovať, sa premení v nitráty, a tie potom nebezpečne poškodzujú pitnú vodu. Predovšetkým tu vidím jedno z najväčších nebezpečenstiev ľudstva, pretože z výfukových plynov áut sa tiež dostáva veľké množstvo dusíka do pôdy - asi 100 kg čistého dusíka na hektár za rok!
Bývalý riaditeľ Spolkového inštitútu pre výskum kvality v Gneisenheimu v Nemecku, profesor Schuphan, oznámil nasledujúce výsledky výskumu: "dusičné hnojivá - nitráty vyvolávajú veľkú náchylnosť k chorobám a napádanie škodcami u potravinárskych rastlín. Vysoký obsah dusičnanov znižuje obsah životodarných vitamínov a minerálov v rastlinách, ktoré sú pre zdravie človeka nenahraditeľné. "Profesor Schupman počas svojho života často poukazoval na zvýšený počet ochorení dojčiat "modraním"(cyanóza), ktoré každoročne narastá a dosahuje tak životu nebezpečných rozmerov. Dôvodom sú vysoké množstvo nitrátov v špenáte a kaleráboch. Dňa 24. 2. 1987 informoval denník "Kronen Zeitung" na strane 8 o veľkom úhyne srniek v dôsledku otravy nitrátmi po požití repky. U zvierat bolo zistené poškodenie tráviaceho ústrojenstva a mozgu. Červené farbivo krvi - hemoglobín - bolo premenené na methemoglobín. Prísun kyslíka do srdca a mozgu bol zablokovaný. Zvieratá stratili zrak, sluch a čuch a zahynuli strašnou smrťou.
Ponúka sa priamo otázka: môže sa to tiež stať nám ľuďom po požití zeleniny? V krajinách európskeho spoločenstva nemá obsah nitrátu v jednom litri pitnej vody prekročiť 90 mg. Z povrchových prameňov boli už namerané a hlásené hodnoty cez 500 mg / liter! Pri hnojení dusíkatými hnojivami by sme nemali opomenúť existenciu pôdnych baktérií, ktoré majú pomocou kobaltu (vitamín B12 v štyroch enzýmoch) schopnosť väzby na dusík (až 60 kg na hektár ročne), a pomáhajú tak ušetriť na výdavkoch za hnojivá. Tieto baktérie anaeróbne (Clostridium-Bakterium) sa vyskytujú v kyslej pôde, ktorá má pH 4,5. Dusík produkujú tiež hľuzovité baktérie (rhizobia). Tieto však môžu existovať len v symbióze so strukovinami. Parky a iné zasiate plochy tiež produkujú dusík. Predpokladá sa, že mykorízu - život v symbióze s hubami a koreňmi stromov - tiež produkuje dusík. Vo vzduchu je dusíka dostatok - asi 8 ton na meter štvorcový pôdy. Našťastie pre nás ľudí sú tu rastliny, ktoré majú schopnosť časť z tohto nadbytku prijať pre seba. Toto múdre riadenie prírody nám umožňuje žiť.
V odbornej časti dolnorakúskeho časopisu "Bauernbündler" (Gazdovský zväz) z 26. 2 1987 som si prečítal jeden zaujímavý článok - "Dusíkaté vápno: cielené použitie v modernej rastlinnej výrobe má prednosti". Ja vidím jedinú výhodu v malých dávkach dusíka. Autor článku sa dopustil niekoľkých chýb. Popisuje svoju metódu ničenia buriny. Pri aplikácii svojej metódy v mnohých prípadoch šetrí a redukuje chemické prípravky na odstránenie buriny a používa opäť hasené vápno, ktoré usmrcuje pôdne baktérie. V návode na údržbu trávnatej plochy odporúča: Pred vegetačným obdobím posypeme trávnatú plochu tromi až štyrmi decilitrami dusíkatého vápna na hektár plochy. Tým odumrie pečeňovník a iné parazity pasienkov a lúk. Dusíkaté vápno zlepšuje trvalo stav pastvín. Druhy buriny, ako sú hviezdica prostredná – kuračka, veronika a predovšetkým púpava, vymiznú natrvalo.

  Prekvapuje ma, aká je asi neznalosť na vysokých školách, keď autor tohto článku si dovolí zverejniť tak neodpustiteľné chyby. Pochybil v tom, že ním uvedené rastliny označil ako burina, pričom hviezdica prostredná čiže kuračka, veronika a púpava patrí k liečivým rastlinám. Tieto liečivé rastliny sú veľmi dôležité ako pre zvieratá, tak pre človeka. Púpava patrí k bylinným špecialitám a pôsobí veľmi úspešne pri liečbe poškodení pečene. Jedinou možnosťou pre udržanie životodarnej pôdnej rovnováhy a vylepšenia stavu hnojív sú rozomleté ​​horniny s bohatým obsahom silikátov neobsahujúce moridlá.

  Kyselina kremičitá (silica) je pre život všetkých živých tvorov neodmysliteľnou zložkou. Oporný pilier konštrukcie buniek pozostáva z kryštálov silice (kremeňa). Kryštály kremeňa vibrujú, a tým stimulujú membrány buniek. Keď nie sú membrány buniek funkčné, môžu do nich prenikať škodlivé vírusy, ktoré sa v nich rozmnožujú. Niektoré druhy vírusov majú schopnosť napádať chromozómy, ktoré sa nachádzajú v našej DNA, kde sú programované naše dedičné informácie. Keď si uvedomíme, že počet chromozómov 42 alebo 43 je rozhodujúca pre vznik ženského alebo mužského organizmu a pri mutácii (44 chromozómov) sa narodí slabomyseľný človek, je nutné brať do úvahy, že keď sú niektoré chromozómy zničené, vzniká u človeka rakovina. Bunky (okrem mozgových buniek, ktoré sa od piateho roku života neobnovujú) majú životnosť približne 8 mesiacov, a neustále vznikajú nové. Keď je ale poškodená dedičná substancia, dochádza k nekontrolovanému bujneniu. Poškodením dedičných informácií tiež nemôže dochádzať k tvorbe X a Y chromozómov - dochádza len k nekonečnej tvorbe radu chromozómov X a výsledkom je rakovinový nádor.
Nemecký potravinársky chemik Dr. Mang z Frankfurtu nad Mohanom k ​​tejto téme píše nasledovné: Originálna minerálna kúra za použitia Schindeleho minerálov pozostáva z prírodnej minerálnej horniny rozomletej ​​na jemný prášok s vysokým obsahom kyseliny kremičitej, hliníka, draslíka, železa, magnézia a i., vrátane značného množstva stopových prvkov. Minerálne látky sú podobne ako látky organické - bielkoviny, tuky a uhľohydráty - výrazným spôsobom zodpovedné za bezchybný priebeh životných funkcií ľudského organizmu, pričom pomáhajú vytvárať vnútri buniek fyzikálno-chemické podmienky pre správnu funkciu buniek a tkanív. Minerálne látky prenikajú do oblastí ovplyvňujúcich rast a podporujúcich tvorbu krvi a sú veľkou mierou spájané so správnou funkciou a tvorbou hormónov, vitamínov i enzýmov. Sú tiež nezastupiteľnými stavebnými kameňmi kostí, zubov a dôležitých tkanív a ako také podliehajú neustálym zmenám a stratám, ktoré musí telo ich ďalším prísunom bezpodmienečne vyrovnávať. Dlhodobý nedostatok minerálov v ľudskom organizme má za následok výskyt celej rady chronických problémov, ktorým trvalý prísun zmesi Schindeleho minerálov zabraňuje. Schindeleho minerály sú dokonalým potravinovým doplnkom, ktorý je navyše čisto prírodný a neobsahuje žiadne toxické látky.
Pre funkciu buniek je samozrejme nutný dostatočný prísun kyslíka. Ako nosič tohto životodarného plynu slúžia predovšetkým železo (hemoglobín, jadro nášho krvného farbiva, tvoria ióny železa) a draslík. Draslík môže byť v tele uložený iba 8 hodín a jeho zásoby sa musia preto neustále obnovovať - buď v strave, alebo pomocou minerálov. Vysoký krvný tlak možno normalizovať pomocou horčíka a draslíka. Kyselina kremičitá obsiahnutá v kremíku je v tele človeka aj zvierat nepostrádateľná a podieľa sa na raste väzív a šliach v očiach, v ušiach, u chrupaviek, u nechtov, pazúrov aj paznechtov. U rastlín a stromov posilňuje kyselina kremičitá (silice) stavbu buniek. Vďaka tomu sa stromy a rastliny stávajú elastickejšími a sú odolnejšie pri nápore vetra. U obilia posilňuje steblá tak, aby nedochádzalo k obávanému polihovaniu klasov.
A teraz späť k draslíku. Tento bežne rozšírený, ľahko rozpustný kov v spojení s kyslíkom (K2O) sa podieľa na funkciu bunkovej membrány a na vhodnom pôsobení enzýmov. To znamená, že draslík sa podieľa na pôsobnosti minimálne štyridsiatich riadiacich látok, a podporuje tak tvorbu substancií, ktoré dodávajú energiu pri tvorbe buniek. Ľudský organizmus obsahuje až 98% draslíka intracelulárne. Draslík je rozpustený v bunkových tekutinách a predovšetkým vo svalovom tkanive, zvyšok je uložený v stavebných kameňoch bielkovín, glykogénu alebo fosfátoch. Draslík je vstrebávaný z obsahu potravinovej kaše v hornej časti tenkého čreva, odkiaľ je veľmi rýchlo prijímaný krvným obehom a tak plnia svoju úlohu v tele. Vzhľadom k tomu, že naše telo nemá schopnosť tento prvok v tele ukladať, je z 95% opäť rýchlo vylučuje pomocou obličiek, stolice a potu. Každá bunka potrebuje draslík pre svoj biologický rast a pre bezchybnú schopnosť reagovať na meniace sa vonkajšie podmienky. Účinnosť draslíka podmieňuje, ale iba za spolupôsobenia sodíka. Tento dôležitý biologický výmenný vzťah medzi draslíkom a sodíkom hrá významnú úlohu pre nenarušený pohyb nosičov energie do buniek, zvlášť potom pre funkciu nervov a svalov.
Vnútri bunky je zvyčajne koncentrácia draslíka nízka a koncentrácia sodíka vysoká. Mimo bunky je tento vzťah opačný. Draslík a sodík sú dva životodarnej prvky, bez ktorých je nemysliteľná regulácia krvného tlaku. Tak sa oba tieto prvky navzájom dopĺňajú vo svojich účinkoch na celý organizmus. Draslík riadi vylučovanie vody z tela a sodík vodu v tele viaže. Draslík je súčasťou každej bunky ľudského tela. Pri každej bunkovej aktivite prestupuje draslík bunkovou membránou intercelulárne a mení si miesto so sodíkom z bezprostrednej blízkosti. Úlohou draslíka je kontrola tlaku a napúčanie v ústrojenstve bunky. Bunka má schopnosť udržať si draslík iba za pomoci horčíka (magnézia). Táto výmena elektricky nabitých iónov je podstatou pri činnosti nervov a svalov. Pre vodivosť nervového systému je tiež potrebné prítomnosť iónov vápnika. Draslík riadi silu, pravidelnosť tepu a aktivitu srdca, ovplyvňuje tvorbu enzýmov a je spojený s tvorbou a zásobovaním energie. Tiež podporuje správne odovzdávanie nervových impulzov. Nedostatok draslíka v srdcovom svale vedie k poruchám rytmu srdcového svalu, spomaľuje tep a nakoniec môže spôsobiť kolaps srdcového svalu. Nedostatok draslíka je tiež príčinou nadúvanie, zápchy a nechutenstvo. Dôsledkom nedostatku draslíka je oslabenie biologického pohybu čriev, ktoré vedie k ďalším ochrnutím, ktoré môžu začínať v oblasti krčnej a rozšíriť sa po celom tele. Oslabenie svalov, celková únava a strata výkonnosti môžu byť tiež zapríčinené nedostatkom draslíka v organizme, tak ako náhla strata cukru v krvi. U rastlín a stromov pôsobí draslík pri tvorbe ochranných látok vo vrstvách listov a ihličia. Ak je ho nedostatok, môžu do rastlín a stromov prenikať škodlivé emisie a negatívne tak ovplyvňovať ich zdravie a rast.
Dôležitým minerálom je tiež vápnik. U ľudí a zvierat má najdôležitejšiu funkciu pre stavbu kostí a zubov. Musí byť prítomný v dostatočnej rovnováhe s fosforečnanmi. Ak je v tele vedľa vápnika nedostatok fosforečnanov, dochádza k lámavosti kostí. V kostnej dreni musí byť zásoba ako vápnika, tak fosfátov, ktoré sú potom v prípade potreby predisponované do iných častí tela. Preto sa prísun vápnika a fosfátov musia neustále obnovovať. Pre pôdne baktérie, tak ako pre rastliny, človeka i zver, sú nevyhnutné drvené a mleté ​​horniny s vysokým obsahom kremíka a stopových prvkov, ako sú mangán, meď, zinok, kobalt, molybdén, bór, chróm, nikel, vanád, selén, arzén a iné. Tieto prvky napomáhajú pomocou mimoriadnej schopnosti vzájomného prepájania k tvorbe mnohých enzýmov. Živé organizmy ich potrebujú pre svoju funkciu len malé množstvo, ale ak sa ich nedostáva, dochádza k zásadným prejavom ich nedostatku. Nedostatok medi sa u zvierat a pravdepodobne aj u človeka prejavuje neplodnosťou.
K presunu kyslíka do buniek slúži železo. Obzvlášť dôležitý je prísun kyslíka pomocou železa do srdcového svalu a do mozgu. Ako je známe, už 10 minút po zastavení srdca dochádza k ťažkému poškodeniu mozgu pre nedostatok kyslíka. Nedostatok železa má za následok tvorbu tukových peroxidov a tým aj nedostatok kyslíka v bunkách, ktorý je dôležitý pre spaľovanie i tvorbu energie. Lieky s obsahom železa, železité minerálne látky a vitamín E v tabletkách (pre zvýšenie potencie) je potrebné užívať s odstupom dvoch hodín, inak dochádza k nevoľnostiam v dôsledku šoku organizmu.
U rastlín je železo rovnako veľmi dôležitou zložkou a podieľa sa na látkovej výmene a chlorofylové syntéze. Rastliny s nedostatkom železa žltnú (chloróza). Dostatočný prísun železa potrebujú najmä deti a predovšetkým ženy počas menštruácie a počas tehotenstva.
Stopové prvky kovov sú najdôležitejšie riadiace látky pri tvorbe enzýmov, a vzhľadom na ich schopnosti vzájomne sa obmieňať sa odporúča užívať tieto látky vždy dohromady. Jednotlivý kov používaný samostatne môže pôsobiť toxicky.
Tento riadený mechanizmus pôsobí v dôsledku toho, že všetok život pochádza z mora a morská voda je podstatou všetkého živého (človeka, zvierat a rastlín) - vzhľadom na to, že obsahuje všetky

minerály. Iba sodík sa dostal do mora neustálym odplavovaním z pevniny, a pretože nemá schopnosť sa odpariť, stále ho pribúda.
Ďalším dôležitým prvkom pre riadenie organizmu človeka, zvierat i rastlín je chróm. Pri výskumných pokusoch v roku 1935 dodávali prírodovedeckí pracovníci - páni Scharrer a Schropp - do pôdy nedostatočne zásobené chrómom práve tento prvok. Výsledkom bolo zistenie pozitívneho pôsobenia, hlavne čo sa týka rastu a zloženie kôstkového ovocia. Toxicky môže pôsobiť len chróm s hodnotou IV-VI. V pôde dochádza k veľmi rýchlemu spätnému preskupeniu na chróm III, ktorý je dôležitou zložkou pre všetko živé. Toto je dôležité brať do úvahy pri vyvážaní kalového odpadu a bahna z čističiek odpadových vôd. Na pôdu by sa mal tento kal vyvážať až po ukončení vegetačného obdobia. Tento materiál vstrebáva pôda do ďalšieho začiatku vegetácie, a rastliny potom prijmú z nej len toľko látok, koľko potrebujú.
U človeka a zvierat je chróm nenahraditeľný pri látkovej výmene tukov a glukózy. Dospelý človek potrebuje denne približne 2 mg, u zvierat sa počíta na 100 kg váhy asi 3 mg vzhľadom na to, že len malá časť je rozpustná kyselinou žalúdočnou a z tej opäť malá časť pomocou črevných baktérií. Ak sa toto zodpovedajúce množstvo nedostáva do organizmu, dochádza nevyhnutne ku zvápenateniu a kôrnateniu srdcových vencovitých ciev a k ochoreniu cukrovkou (diabetes). To je najväčší útok na zdravie ľudstva i zvierat. Dnešné znalosti vedcov v tejto oblasti výskumu sú na takej úrovni, že by sa diabetes dnes už vôbec nemusel vyskytovať. To isté platí aj pre mnohé ďalšie ťažké ochorenia.
V nasledujúcej časti by som chcel poukázať na ďalšie kovy.
Kobalt, ťažký a tvrdý kov, sa podieľa spolu s mangánom na tvorbe ochranných látok vitamínu B12 v štyroch enzýmoch. Keď chýba kobalt, nemôže prebiehať ani syntéza nukleovej kyseliny a vzniká chudokrvnosť. Ak chýba mangán, telo nemôže produkovať moč, a tým je blokovaný cyklus kyseliny citrónovej. Chýbajúci zinok má za následok otravu svalstva, otravu alkoholom, vysoké množstvo kyslých látok v krvi (acidóza) a úplné zastavenie syntézy proteínov. Bez niklu sa neštiepi močovina, pri nedostatku cínu sa zastaví vylučovanie tráviacich enzýmov. Pre správne trávenie je nutný prísun hliníka. Molybdén je veľmi dôležitou zložkou pre pamäť a v prípade jeho nedostatku dochádza k poruchám v dôsledku tvorby tukových kyselín z uhľohydrátov.

  Pre činnosť očí potrebujeme arzén, ktorý je - ako je známe - vo veľkom množstve smrteľne jedovatý, ale bez malého množstva tohto prvku sa ľudský organizmus nezaobíde. Dostatok arzénu sa nachádza v cibuli. Už známi vedci v skorších dobách, napríklad Paracelsus, hovorili: "U všetkého záleží len na správnej dávke, či to pomôže, alebo nie!" Ako šok môže na niektorých ľudí pôsobiť skutočnosť, že pre funkciu organizmu a jeho zdravie potrebujeme v malom množstve aj stroncium, báryum, striebro, olovo, kadmium, rubídium, antimón, síru, fluór, titán a ďalšie prvky.
Chcel by som tiež poukázať na to, že minerály, ktoré sú určené pre ľudský organizmus, musia byť vedecky veľmi presne preskúmané a to hlavne ich schopnosť rozpustenie žalúdočnou kyselinou človeka. Tak môže byť stanovené veľmi presné množstvo, ktoré je potrebné zhruba na dva dni, tj. Zhruba na celú dobu tráviaceho procesu. Ďalej musí byť dodržiavané výmena elektrónov a ich elektrická vodivosť na vysokom stupni.
Mnou objavený výskyt jedlých minerálov, ktorý sa inde na svete nenachádza, obsahuje alkalický živec, plagioklas, kremeň, biotit, distén, granát, silimanit, zirkón a rutil. Navyše táto hornina vykazuje unikátne elektrické a magnetické vlastnosti, čím sa nám do rúk dostáva jedinečný zdroj minerálov a stopových prvkov, ktoré nám kvôli nášmu nesprávnemu spôsobu života chýba. Chemickou analýzou možno pomocou meracích prístrojov veľmi jednoducho zistiť, či sa nejedná o jednoduchú napodobeninu týchto minerálov.
Tisícročné pravidlo šľachtických rodov hovorí, že drahokamy nemáme na sebe nosiť kvôli ich hodnote, ale pre ich pôsobenie podľa farieb a zloženie, tak, ako pomocou ich vibrácií chceme stimulačne podporiť činnosť rôznych orgánov.
Vyskytujú sa ale aj negatívne polarizované horniny, ktoré sú pre ľudí, zvieratá i rastliny absolútne nevhodné.
Vlastné skúseností a podľa nespočetných listov mojich zákazníkov, ktorí užívajú Schindeleho minerály, som zistil, že už po krátkej dobe užívania tohto potravinového doplnku možno odstrániť ochorenia, ktoré možno považovať za ťažké, alebo dokonca neliečiteľné. Hodnoty cukru z 280 a viac znížime bez inzulínu v priebehu niekoľkých týždňov na 80-90, dna zmizne, krvný tlak a iné hodnoty sa znormalizujú. Hodnoty kyseliny močovej sa krátkodobo zvýšia (v dôsledku rozpúšťania skôr nahromadených nežiadúcich usadenín), avšak čoskoro opäť klesnú na normálny stav. Stolica je po dobu niekoľkých mesiacov tmavšie, neskôr však bude opäť normálne.
Ak užívanie minerálov prerušíme na niekoľko týždňov, zdravotné ťažkosti sa vrátia. Tým sa mi podarilo dokázať, že 90% všetkých chorôb u ľudí, zvierat a rastlín pochádza z nedostatku minerálov v našej strave, takisto ako z nedostatku pôdnych baktérií, ktoré dôležité minerály rozštiepujú v zemine. Na zistenie týchto nedostatkov je nutné vykonávať skúšky pôdy zisťujúce obsahy minerálov, mikroorganizmov a pôdnych húb (mykorízu). Švajčiarsky lekár Prof. Dr. Zimmermann, preslávený svojou knihou "Steine ​​geben Brot" (Kamene dávajú chlieb), už v roku 1940, kedy ešte stav zeminy oproti dnešku bol zásadne lepší, napísal: "Naša potrava si už nezaslúži, aby bola potravou nazývaná, my si jej pomocou iba plníme brucho. "Aj on odporúčal jesť vhodné minerály, tak ako to bolo bežné už pred tisícročiami u starých kultúrnych národov. K tomu dodáva: "Tráviace ústrojenstvo človeka je zariadené na rastlinnú stravu. Ak dodáme ľuďom do stravy kamene jemne rozomleté ​​na prášok, žalúdok a črevá z nich rozpustia nepatrné množstvo, ktoré telo potrebuje, tak ako sa to deje u rastlín. Zvyšok sa bežne vylúči z tela bez akýchkoľvek problémov. "(Jedno z prísloví hovorí, že piesok čistí žalúdok.) Človek má schopnosť bez problémov prehltnúť 100 g múčky z rozomletých hornín, bez toho, aby to malo neaké negatívne následky. Tiež vitamíny, ktoré prehĺtame, aby nám dodali silu, by sa bez spoluúčasti stopových prvkov minuli účinkom.
Vznik močových a žlčových kameňov počas užívania minerálov nie je možný, pretože tie práve naopak vznikajú nedostatkom minerálov!
Až vtedy, keď poľnohospodárstvo pristúpi k pravidelnému hnojeniu polí a lúk náležitými minerálmi (to je možné len rozomletými horninami bohatými na kremičitany, ktoré obsahujú aj všetky potrebné prvky), bude naša strava zdravá, budú zdraví ľudia aj zvieratá a nebudeme musieť prehĺtať minerály ako doplnkovú stravu.
Každá bunka človeka i zvierat je v podstate malý, úplne spoľahlivo funkčný atómový reaktor. Pre správny chod atómového reaktora slúžia rádioizotopy, teda obohatené kovy, ako sú urán, plutónium alebo kobalt. Oproti tomu v bunkách človeka a zvierat sú na tento účel potrebné kyslík, uhľohydráty, tuk a bielkoviny. Rôzne druhy bielkovín, ktoré prijímame potravou, telo premení na 40 najrôznejších, telu prispôsobených druhov bielkovín, ktoré nazývame proteíny.
V bielkovinách je ale tiež ukryté nebezpečenstvo ohrozujúce zdravie človeka. Ako príklad pre stravovacie zlozvyky našej blahobytnej spoločnosti slúži biftek so šunkou alebo syr s volským okom. Týmto spôsobom strávime 4 rôzne druhy bielkovín (každý druh bielkovín má odlišnú molekulárnu štruktúru), ktoré v našom zažívacom ústrojenstve spolu vzájomne kolidujú a v dôsledku toho vytvárajú pre telo jedovaté dusíkaté amíny.
Koncom jesene roku 1989 som vo večerných správach rakúskej televízie vypočul správu o tom, že americkým vedcom sa konečne podarilo nájsť vysvetlenie pre vznik Alzheimerovej choroby, ktorá postihuje mozog tým spôsobom, že pozvoľným zmršťovaním mozgových buniek dochádza nakoniec k totálnej demencii človeka. Pôvodcom tejto choroby sú väzby na bielkoviny (dusíkaté amíny), a nie hliník a jeho usadeniny v tele, ktoré boli predtým považované za príčinu vzniku tejto zákernej choroby.
Túto správu ale pravdepodobne počulo len málo lekárov a profesorov, inak by sa v tlači neobjavovali tak nezmyselné správy, akou bol v minulých dňoch článok v známom rakúskom denníku "Kurier". Tam napísal jeden významný profesor o hliníku toto: Obsahu hliníka v potravinách sa musí venovať veľká pozornosť. Jeho vyšší obsah je pravdepodobnou príčinou vzniku Alzheimerovej choroby.
Títo páni pravdepodobne ešte nepočuli o tom, že naša zemeguľa pozostáva z jednej sedminy z hliníka. Tento kov sa významne podieľa na všetkých činnostiach orgánov ľudí, zvierat i rastlín. Pre udržanie teploty tela a k ďalším činnostiam organizmu potrebuje každá bunka človeka aj zvieraťa 220 miliónov atómov hliníka. Tiež kovy označované za jedovaté sú súčasťou každej bunky v našom tele. Tak napríklad v každej bunke je zhruba 16 000 000 atómov kadmia, asi 23 000 000 atómov olova a skoro 11 000 000 atómov arzénu. Všetky kovy v podobe stopových prvkov vážia u človeka s telesnou hmotnosťou 80 kg iba 20 gramov. Ale práve prítomnosť tohto nepatrného množstva má neobyčajne veľký vplyv na riadenie našej telesnej teploty a na tvorbu hormónov aj enzýmov v našom organizme.
Väčšina ľudí sa však prítomnosťou látok, ktoré udržiavajú a riadia teplotu tela, vôbec nezaoberá.
Všetky minerály a kovy majú významnú schopnosť vzájomnej výmeny. Výmenným procesom elektrónov medzi sebou vyvolávajú zapaľovací mechanizmus spaľovania kyslíka a našej stravy. Pri zvýšenej teplote a horúčkach dochádza k obrane tela proti infekčným chorobám. V dôsledku toho sa začínajú vylučovať hormóny, zvyšuje sa srdcová činnosť a pôsobením silnejšieho trenia dochádza k zvýšeniu teploty o niekoľko stupňov Celzia. V črevách pôsobí výmena elektrónov hliníka ako jemná masáž, a pôsobí tak na ich činnosť. V našich črevných stenách sa nachádza 60-80% bielych krviniek (leukocytov). Tie majú za úlohu ničiť nytrosaminy a spaľovací jed v podobe benzolového uhľovodíka (benzpyrénu). Tieto jedy môžeme tiež neutralizovať pomocou vitamínu C, a tým uvoľníme k obrane proti infekcii ďalšie biele krvinky. Táto funkcia má veľký význam pri obrane tela proti rakovine a leukémii. V prípade leukémie sa neustále hovorí o rakovine krvi, čo je veľký omyl. Ide tu totiž o mikrohuby, ktoré v podstate vydlabávajú červené krvinky, a znemožňujú tak prísunu kyslíka a výživy, čo nakoniec vedie k chudokrvnosti a následnej smrti.
Mnohí ľudia, ktorí užívajú moje minerály, mi píšu, že leukémia a tiež rakovinové bunky v krvi zmiznú, a to aj v prípadoch, keď lekári už považujú stav za beznádejný. Obzvlášť starší ľudia, ktorých imunitný systém už nefunguje dokonale, by mali aj pre prípad iných chorôb alebo len pre posilnenie organizmu minerály a vitamín C užívať preventívne. Ľudský organizmus je perfektná chemická továreň. Keď dodáme organizmu všetko, čo potrebuje, zvládne obranu sám, a to skoro proti všetkým chorobám. Citrón, ako prísun vitamínu C, sa neodporúča vzhľadom k tomu, že kyselina citrónová poškodzuje kosti a obličky. Hlavná príčina všetkých chorôb súvisí s úplným vyplienením pôdy pomocou chemických hnojív. Najväčšia chyba začína počas vzdelávania na vysokých školách. Celosvetovo sa na ničenie pôdy podieľa už omyl nemeckého profesora chémie - baróna z Liebigu, žijúceho v minulom storočí. Vzhľadom k tomu, že vtedy ešte neboli k dispozícii dokonalé zariadenia na analýzu stopových prvkov, a preto ich ani nepoznal, domnieval sa, že draslík, dusík a fosfor postačujú pre výživu rastlín. Ďalšou chybou je používanie lacného haseného vápna, ktoré usmrcuje baktérie a je hlavnou zložkou umelých hnojív.
Vo februári roku 1989, keď sa náš vtedajší minister poľnohospodárstva Dipl. Ing. Riegler stal vicekancelárom, pri príležitosti medzinárodného sympózia na Vysokej škole poľnohospodárskej vo Viedni mu boli prednášané inventárne správy o stave pôdy v celom Rakúsku. Bol to vcelku veľmi dobrý rozbor zloženia pôdy a škodlivín v ovzduší. Na to najdôležitejšie, čím je život zeminy, sa zabudlo (asi úmyselne). Keby sa tento rozbor zverejnil, celý národ by pravdepodobne plakal.
Keď sme ja a jeden profesor zoológie z univerzity v Innsbrucku oponovali a ja som podal námietku, prečo je v umelých hnojivách neustále používané žieravé a pôdne živočíchy usmrcujúce hasené vápno (ako príklad som uviedol, ako bolestivé a nebezpečné je streknutie tohto vápna do oka človeka, a ako to asi pôsobí na drobné živočíchy v pôde), dostalo sa mi odpovede od delegáta Nemeckej spolkovej republiky. Tento profesor z Mníchova mi dal nasledujúcu cynickú odpoveď: "Hasené vápno neprenikne do hĺbky, a dážďovky predsa nemajú oči!"
Už nikoho neprekvapuje, že pri tomto spôsobe ohlupování ľudí bude pokračovať devastácia pôdy s nepredstaviteľnými následkami v podobe chorôb a hladu až do trpkého konca. Pri dvojpercentných stratách humusu ročne na našich poliach si môžeme na prstoch spočítať, koľko nám zostáva času. Nové obohatenie pôdy minerálmi a podpora tvorby humusu môžu byť veľmi ťažko uskutočniteľné vzhľadom k nedostatočnému množstvu minerálnej múčky, a pre majiteľov neúrodnej pôdy bude táto potrebná investícia finančne nedostupná.

Veľkých chýb sa dopúšťajú aj biohospodári, ktorí majú dobrý úmysel, ale nedostatočné znalosti problému. Snažia sa mineralizovať svoje polia mletými horninami s obsahom päť a viac percent sodíka v nádeji, že zvýšia obsah humusu v pôde, a tým docielia rastu dobrých a zdravých plodín. Jeden z týchto biohospocdárov z Dolného Rakúska sa o to snažil 10 rokov a zrazu zistil, že pôda je naopak tvrdá a neúrodná. Dôvodom bol vysoký obsah sodíka v zemine. Sodík (soľ) usmrcuje pôdne baktérie aj huby stejne ako hasené vápno. Bez baktérií a húb sú minerály a stopové prvky v pôde prakticky nerozpustné a rastliny sa nimi nemôžu zásobovať. Tak dochádza k tomu, že aj odporúčané bioplodiny nemajú správny a zdravý obsah, ale sú podobné tým, ktoré sú pestované pomocou umelých hnojív. Podstatou tohto tragického omylu je skutočnosť, že výrobcovia múčky z hornín pre hnojenie polí (ale aj výskumné ústavy) používajú nesprávne výrazy. Pre obsiahnuté soli sa používa chemické označenie "sodík". Z častých rozhovorov so sedliakmi tiež usudzujem, že ani mnohí z nich nevedia, čo sodík je. Keby sa ale v označení zloženia múčky pre hnojivá objavilo namiesto slova sodík "soľ", poľnohospodárov by to prekvapilo. Hlavne tých z nich, ktorí sa zaoberajú výrobou údeného mäsa. Pre konzerváciu údeného mäsa je nutné použiť práve soľ, ktorá zničí baktérie!
Mnou vyrábané hnojivá z múčky drvených hornín (nejedná sa o môj objav jedlých minerálov) pochádzajú z magnetického výskytu minerálov s obsahom len 0,01 8% soli, to je na 1 tonu len 18 dkg. Len takéto hnojivá bez obsahu soli môžu opäť regenerovať pole, aj keď bude trvať niekoľko rokov, než vznikne opäť dokonalý život pôdnych baktérií. O tom, ako môžeme úspešne regenerovať pôdu, pojednáva veľmi dobrá kniha amerických autorov Petra Tomkins a Christophera Birda, vydaná nakladateľstvom Scherz v Berne, Mníchove a vo Viedni pod nemeckým názvom "Die geheimnisse der guten Erde" (Tajomstvo dobrej zeminy). Táto kniha rozpráva tiež napríklad o malom kmeni Hounzasov, ktorí žijú v takzvanom civilizáciou nedotknutom údolí v pohorí Himalájí. Ľudia tohto kmeňa obrábajú svoje pole iba pomocou organických hnojív a zavlažujú ho vodou z ľadovcov. Drhnutím ľadovcovej masy, ktorá je bohatá na minerály, vzniká takzvané ľadovcové mlieko,

tekutina, ktorú tiež vo veľkom množstve pijú, a používajú na vyživovanie všetkej pôdy. Je zaujímavé, že sa títo ľudia dožívajú sto i viac rokov, a aj deväťdesiatroční muži tohto kmeňa sú stále plodní.

  Nad takými správami by sme sa mali všetci zamyslieť.
Mnou nájdené vysoko magnetické jedlé minerály z Grimsingu majú schopnosť čiastočne zacloniť šklodlivé žiarenia zemných prameňov vody, zemné žiarenia, ale aj rádioaktívne žiarenie. Túto schopnosť sa doteraz nikomu nepodarilo objaviť ani pomocou iných prostriedkov.
Len tri dni stačia pre zneškodnenie žiarenia z radioaktívneho materiálu odbúraním vibrácie a preorientovaním kryštalickej mriežky. Udivuje ma, ako veľkú nevedomosť majú prevádzkovatelia atómových elektrární, ktorí si nevedia rady s rádioaktívnym odpadom. Pomocou jednoduchých prostriedkov (a veľmi lacno) by bol tento materiál zneškodnený.
Títo ľudia málo premýšľajú, a navyše vedný odbor prieskumu kmitania a vibrácií, ktorý by mal patriť k najdôležitejším, skoro vôbec nie je na univerzitách vyučovaná.
U lietadiel by bolo možné pomocou frekvenčných kmitočtov odstrániť zemskú príťažlivosť, a tým by sa znížila spotreba pohonných hmôt. Dôsledkom by bolo zníženie množstva škodlivých látok a zaťaženia prírody.
Lietadlá by museli byť konštruované v tvare disku (vzhľadom k odmagnetizovanie spätnej frekvencie žiarenia). Inak táto teória nie je uskutočniteľná (lietajúce taniere!).
Zbraňami budúcnosti budú zbrane oscilačné, pričom americká neutrónová bomba je len skromný začiatok.
Medzinárodná spoločnosť Hamaker-Cooperation, ktorá vyberá svoje kontaktné osoby medzi rôznymi profesiami, od jednoduchých poľnohospodárskych biohospodárov cez významných univerzitných profesorov až po vedca NASA, mi neustále dodáva najnovšie výskumné materiály a výsledky merania súvisiace s našou pôdou, našou potravou a našou klímou. Táto spoločnosť vydáva správy týkajúce sa aj mojej činnosti a mojich vedeckých výskumov. Inžinier Hamaker je americký hydrológ a zo záľuby sa zaoberá farmárstvom. Tvrdo bojuje za obnovu mineralizácie našej ornej pôdy, lúk aj zalesnených území a hovorí, že v prípade podceňovania tejto problematiky sa dostaneme

postupne cez dnešný skleníkový efekt nezadržateľne do novej doby ľadovej a vymrieme. Podľa preukázaných výsledkov prieskumov sa tento cyklus na zemi opakuje už milióny rokov a zhruba po 100 000 rokoch nastáva nová doba ľadová, po ktorej nasleduje asi 10 000 úrodných rokov. V súčasnosti sa nachádzame na konci periódy spomínaných úrodných rokov. Pán Hamaker odôvodňuje Tendo fenomén tým, že v každej dobe ľadovej sa pôsobením pohybu ľadovcov rozrdrví veľké množstvo skál, hornín i kameňov. Po skončení každej ľadovej doby sa pomocou vetra pokryje celý zemský povrch jemným prachom vzniknutým z týchto hornín. Vzhľadom k tomu, že každý kameň obsahuje isté množstvo minerálov, ktoré sa pomocou vetra bezproblémovo premiešajú, vznikajú veľmi dobré podmienky a základ pre ďalšie úrodné obdobie.
Mnohí z vás sa pýtajú, ako sa po tejto ľadovej dobe zase oteplí. To vysvetľuje pán Hamaker ako odborník pre hydrológiu nasledovne. Stále sa zväčšujúce ľadovcové masívy v polárnych oblastiach Zeme pôsobia veľkým tlakom na zemskú kôru, ktorú zmení natoľko, že dochádza k vulkanickým výbuchom. Tým sa uvoľní obrovské množstvo uhlíka (C), ktoré ľadovce pokryje čiernou vrstvou na celom svete. Čierna farba udržiava slnečné žiarenie a teplo desaťkrát lepšie ako biela, a tak dochádza opäť k topeniu ľadovcov, a tým k vzniku základu pre úrodnú etapu.
Na hydrologický efekt zmien napätia v zemskej kôre sú odlišné názory, pretože na zemetraseniach a činnosti vulkánov sa tiež podieľa topenie ľadu na zemských póloch a vzostup hladiny svetových morí.
Osobitnú pozornosť si rozhodne zaslúži jedna správa spoločnosti pána Hamakra, ktorá sa tiež zhoduje s mojimi pozorovaniami. Podľa tejto správy vydalo americké ministerstvo poľnohospodárstva v roku 1963 príručku o zložení potravín, v ktorej je porovnávaný okrem iného obsah železa v paradajkách a špenáte. Podľa tejto správy sa počas pätnástich rokov obsah železa v paradajkách znížil z 969 ppm v jednom kilograme na 5 ppm (1 ppm je jedna milióntina gramu), a v špenáte, ktorý je považovaný za hlavný druh zeleniny dodávajúcej organizmu železo, z 801 ppm / kg na 31 ppm. Tiež obsah vitamínov a bielkovín radikálne poklesol.
    Ďalší významný článok pani Joany Gampeovej v novinách, ktoré pán Hamaker vydáva, v rubrike "Svetové spravodajstvo" pojednáva o mojich kladne polarizovaných mletých mineráloch. Vyjadruje sa v ňom veľmi pozitívne o tejto múčke minerálov, ktorá ovplyvňuje oscilačné pole všetkých živých organizmov, ktoré sú tiež polarizované kladne.
Potom si jedna výrobňa minerálov (mne známa) nechala vykonať analýzu ich nálezísk. Výsledkom bolo zistenie negatívnej polarizácie, to znamená, že ich minerály sú záporne polarizované. Tieto minerály ponúkajú ako špecialitu pre ľudskú stravu. Taký podnik nemá o výskume pravdepodobne žiadne znalosti, do výskumu vôbec neinvestuje a bez akýchkoľvek potrebných vedomostí ma chce napodobňovať. Manažéri tejto firmy sa dopustili tragického omylu tým, že prehliadli dôležitú skutočnosť. Záporne polarizované minerály, ktoré aj ja poznám z niektorých dolnorakúskych nálezísk, spôsobujú u človeka aj zvierat ochrnutie membrány buniek, čím dôjde k ochrnutiu srdcového svalu, ktoré spôsobuje smrť. Nesmie sa proste užívať a jesť všetko, ale tiež nie všetko je vhodné pre hnojenie pôdy. Keby to tak bolo, boli by výskumy v tejto oblasti aj financie na tento účel investované bezúčelne.
Rakúska Akadémia vied pod vedením Dr. Gernota Gräfeho používa pri zásadných pokusoch o zriadení protimagnetického poľa v súvislosti so zaťažením prírody mikrovlnami (ktoré sú hlavným dôvodom vymieranie lesov) práve moje kladne polarizované minerály, a to v podobe prímesi do hnojív lesnej pôdy. Že je možné touto metódou docieliť značné úspechy, pozorujem sám na miestach hnojených týmito minerálmi v mojich lesoch a tiež mi to potvrdzujú početné listy mojich zákazníkov.
Chcel by som tiež upozorniť na ďalšie nebezpečenstvo, ktorá nám hrozí. Jednému z nich sa zatiaľ nevenuje veľká pozornosť, ale zaručene sa raz dočkáme nedostatku kyslíka. Nedostatok kyslíka spôsobujú stovky miliónov áut, termálne velkospaľovne, požiare lesov atď. Ako je známe, 60% nášho kyslíka vzniká z planktónu morí, zvyšných 40% vytvárajú lesy a rastliny. Chemické jedy, ktoré používajú priemyselné a poľnohospodárske podniky, sú odplavované nekontrolovane pomocou odpadových vôd do morí a ničia veľké množstvo planktónu. Ďalšie nebezpečenstvo hrozí mori v podobe znečistenia olejom, vrtnými vežami a námornou prevádzkou lodí vrátane ich častých nehôd. Už dnes existuje na obrovských plochách morí veľmi jemná olejová vrstva, ktorá funguje ako zrkadlo k odrazu slnečných lúčov. Pretože nevzniká fotosyntéza a planktón slúži prirodzene ako potrava živočíchov v moriach, stále ho ubúda. Na tvorbu kyslíka pôsobí negatívne aj vymieranie lesov, väčšia zástavba voľných plôch a stále sa zväčšujúce plochy púští. Je to bludný kruh, z ktorého niet úniku. Bez kyslíka sa netočí žiadny spaľovací motor, a tak sa automobilová výroba bude musieť preorientovať na automobily s elektrickým pohonom. Výroba energie bude závislá na vode, vetre, slnku a na zemnej tepelnej energie. Ďalšie veľké nebezpečenstvo tvorí výfukové plyny z automobilov, vďaka ktorým vzniká vo vzduchu ozón. Hlavným dôvodom vymierania lesov je práve ozón. Pôsobí ako žieravina na ihličie a listy a tie potom odumierajú. Ďalej preniká do vrchnej časti prevzdušnenej humusovej vrstvy pôdy, kde ničia pôdne živočíchy, ktorí sa podieľajú na rozštiepení minerálov v pôde.
Práve tak sú ozónom ničené zemné huby a plesne, ktoré zbavujú pôdu jedov. Ozón poškodzuje naše dýchacie orgány, veľmi rýchlo narúša kovy s výnimkou zlata, platiny a irídia a tiež poškodzuje aj budovy.
Ešte horšie je to v lese. Mnohím lesníkom, ktorí chodia lesom, ako by boli slepí, nenapadá, že ak povrchové korene stromov starších ako päťdesiat rokov a viac sú tenšie ako prst, také stromy už sú odumreté a spráchnivené.
Koreňovým systémom je prijímaná väčšina výživy a vody. V prípade, že koreňový systém chýba, stromy hladujú a umierajú smädom. Záchrana väčšiny lesov dnes nie je možná kvôli chýbajúcim financiám. Záchrana lesov do päťdesiatich rokov by bola možná jedine pomocou bezsilikátových múčok s vysokým obsahom minerálov, ale vzhľadom k tomu, že v lesníctve je a bude stále nedostatok peňazí, stroskotá všetko opäť na financiách. Po niekoľkých suchých rokoch sú naše stromy akoby zabetónované v tvrdej suchej pôde. Beda, ak nepríde daždivý rok! Potom by stačil aj malý vietor a vznikli by polomy na mnohých územiach. Ceny dreva by sa úplne prepadli a ohromné ​​množstvo padlého dreva by nemohlo byť spracované ani predané. Rozmnožilo by sa tak veľa škodcov, ktorí by napadli a zničili i ostatné mladé a dobre rastúce stromy. Na území Álp by vznikli v miestach lavínových polí a v prívalových oblastiach celé neobývateľné územné pásy. Tým by došlo k zníženiu cestovného ruchu a v dôsledku toho aj k nedostatočným devízovým príjmom. Ľudia žijúci vo vysídlených oblastiach by len ťažko hľadali prácu vďaka zhoršenej situácii pracovného trhu. S úplnou istotou očakávaný pokles cien dreva postihne veľké množstvo horských sedliakov, ktorí v prevažnej väčšine žijú z ťažby dreva. Vzhľadom k tomu, že by žiadnu inú prácu nenašli, bol by to základ pre budúcu revolúciu, ktorou pravdepodobne nebudeme ušetrení. Zlosť národa mieri ako vždy proti vládnucej vrstve. V tom čase by som ja osobne nechcel byť politikom.

  Po mnohoročnom márnom pátraní v odborných kruhoch, kedy som sa stretával často s nepreniknuteľnou hradbou mlčania, sa mi konečne podarilo kúpiť merací prístroj, ktorý opisujem v úvode knihy. Jedná sa o magnetometer, ktorým je možné merať počet kmiločtov škodlivých žiarení (rušivých magnetických polí), napr. zemných prameňov vody, zemského žiarenia, ale tiež vlastné energie tela.
Pomocou tohto prístroja sa mi otvoril nový obzor a potvrdil som si hĺbku významu bádania v odbore vibrácií a oscilácií. Mne samotnému aj mnohým mojim priateľom boli v minulých rokoch ponúkané a predávané najrôznejšie prístroje za nepredstaviteľne vysoké ceny, ktoré ich kvalite zďaleka nezodpovedali. Takéto prístroje ponúkajú neseriózní "bádatelia, ktorí všetko poznajú lepšie" a ktorí nemajú ani patričné ​​vzdelanie v tomto odbore.
S mojím magnetometrom mám teraz možnosť s vedecky podloženou, absolútnou istotou dokázať, že bez veľmi silných magnetov neexistuje žiadna iná možnosť na to, ako nebezpečné žiarenia odcloniť. Pred niekoľkými mesiacmi ma navštívil tiež jeden pán z Waidhofene na Ybbsu, ktorý mi priniesol ukázať podľa jeho názoru originálny ochranný prostriedok proti zemskému žiareniu. Týmto prostriedkom mala byť zmagnetizovaná pravotočivá voda zavarená do sklenenej fioly. Povedal som mu, že ho presvedčím o tom, že to je absolútny nezmysel. Odpovedal, že mi to dokáže pomocou kyvadielka.
K tomu musím dodať, že existuje len málo ľudí, ktorí majú dôveryhodné výsledky s kyvadlom alebo v odbore prútkárenia. U mnohých sa jedná o výsledky, ktoré sú podmienené silou vlastnej vôle, a preto sú pochybné. Skutočné schopnosti a výsledky majú len tí z nich, ktorí získali ezoterické vzdelanie kráľov a vedia, aká príprava je nutná a kedy je najvhodnejší čas pre použitie kyvadla pre ten či onen prípad. Niektoré prípady vyžadujú vniknutie do karmy pomocou vyššej duševnej sféry, kde sa získajú skutočne presné výsledky.
Pretože dobre poznám silne ľavotočivý vodný prameň našej domácej studne, povedal som onomu pánovi z Waidhofene, aby mi pomocou jeho magnetickej vody odclonil našu vodu. Vzal do ruky svoje kyvadlo, ktoré sa silne otáčalo doprava a povedal: "Vidíte, funguje to!"
Potom som si došiel pre merací prístroj a ukázal mu zreteľne, ako na stupnici, tak akusticky pomocou pískavého tónu prístroja, že jeho metóda žiadny výsledok nepriniesla.
Niekoľko minút potom som postavil asi 10x10 cm veľký a 3 cm silný magnet s kladne nabitou časťou k prítokovému smeru vody a okamžite klesla ručička meracieho prístroja na nulu a pískavý zvuk zmizol. Tento dôkaz zapôsobil na onoho muža, keď si uvedomil svoju neznalosť, doslova šokom. Po tomto šoku som pozval môjho návštevníka do našej kancelárie, aby som mu ukázal sedaciu súpravu s krásnym textilným vzorom. Bola to kovová konštrukcia z lesklých chrómovaných rúrok. Povedal som mu: "Pozrite sa, tiež tu vám môžem ukázať škodlivé mikrovlny z rádia a televízie, ktoré u kancelárskych pracovníkov môžu skôr či neskôr, podľa telesnej dispozície, spôsobiť ochorenie brucha alebo rakovinu močového mechúra či obličiek." K tomu musím dodať, že som kreslá už skôr postavil na miesto, kde nepôsobí žiadne vodné či zemské žiarenie. Prístroj ukázal ešte vyššie kmitočty žiarenia než predtým pri meraní vody. Vzal som malý magnet a nalepil som ho na kreslo. Žiarenie opäť zmizlo. Pri tomto poslednom pokuse sa mi podarilo dokázať, že inak životne dôležitý chróm, ak nie je užívaný súčasne s kladne polarizovanými magnetickými minerálmi, zamedzuje síce vzniku cukrovky, ale silno priťahuje škodlivé mikrovlny leteckých radarov, vysielačiek, rozhlasových prijímačov a televízie, a pôsobia tým negatívne na ľudský organizmus. Dôsledkom sú zdravotné problémy a kratší život.
Chcel by som vás informovať o ďalšom veľmi zaujímavom prípade. V novembri roku 1992 som bol nakupovať drevo k dýhovaniu pre moju výrobňu. Keď som vošiel do krásnej, novopostavenej farmy v blízkosti mestečka Sternberg v Dolnom Rakúsku, posťažoval sa majiteľ farmy, mladý a snaživý muž okolo štyridsiatky, na problémy so žiarením nespočetných podzemných prameňov vody a mriežkovitým zemským žiarením, ktoré sa nachádzajú pod jeho novo postavenou farmou. Tie sú dôvodom ochorenia jeho krásnej ženy, ktorej nepomohli ani mnohí významní lekári, ani rôzní prírodní liečitelia. Trpí nadmernou činnosťou štítnej žľazy a stráca neustále na váhe. V beznádeji a zúfalstve chce preto opustiť manžela i deti.

  Mám schopnosť pomocou roztiahnutých prstov mojej pravej ruky nájsť akékoľvek zemné pramene vody a zemské žiarenie. Pred tým, než sme uskutočnili obchod s drevom, sme zašli do domu a mohol som mu potvrdiť smutnú skutočnosť o prítomnosti uvedených žiarení. Sľúbil som jeho pani, že sa jej budem snažiť pomôcť. Mal som pri sebe náhodou dózu mojich magnetických minerálov, ktorú som jej ihneď daroval a povedal som, že by mala ihneď začať užívať dennú dávku. Po týždni som prišiel opäť na farmu s mojím meracím prístrojom a s virguľou. Meraním som zistil, že poloha farmy je Skutočne v oblasti mnohých rušivých zón a z tohto dôvodu pre človeka i zvieratá na bývanie úplne nevhodná.
Mladá žena mi povedala, že vďaka užívaniu mojich minerálov sa jej darí už o niečo lepšie, ale stále nemôže dobre spať. Občas dochádza k náhodám, a tak som sa práve v tomto týždni zoznámil s jedným liečiteľom, od ktorého si moja pani kúpila obrovský a silný magnet k odcloňování podzemných vodných prameňov. Práve ten som si vzal so sebou na prieskum farmy. Pomocou tohto ohromného magnetu a môjho meracieho prístroja som jej ukázal v kuchyni, kde trávia najviac času, najvhodnejšie miesto pre odcloneniu nežiaducich účinkov žiarenia. Tiež si kúpila od onoho liečiteľa silný magnetický blok a postavila ho na určené miesto. O niekoľko dní neskôr mi pani zo statku zúfalo telefonovala, či by som nemohol prísť s mojím prístrojom, že niečo nesúhlasí. Ďalší deň som mal v blízkosti obce obchodné rokovania a preskúšal som pri tej príležitosti pôsobenie magnetickej clony. Pani mi povedala, aby som sa pokúsil merať v kuchyni. Ručička meracieho prístroja vystúpila na najvyššiu frekvenciu, akustické meranie vydávalo hlasný piskot a pani sa rozčuľovala, že vydala toľko peňazí a je to ešte horšie ako predtým. Spýtal som sa, kam postavila magnet. Hneď som magnet otočil a vykonal nové meranie. Všetky údaje merania boli naraz opačné a celá miestnosť aj spálne na prvom poschodí boli bez porúch. Predtým úplne nešťastná pani mala takú radosť, že si objednala neskôr ďalší magnet pre detskú izbu. Neskôr tiež navštívila odborného lekára, ktorý jej predpísal lieky proti zvýšenej funkcii štítnej žľazy. Táto pani je v súčasnej dobe úplne zdravá, a čo je najdôležitejšie, jej harmonické manželstvo bolo zachránené.

  Tento príklad dokazuje, že odtienenie rôznych vplyvov žiarenia nemožno ponechať náhode a magnetometer je tu na mieste. Ani kyvadIo v týchto prípadoch nepomôže. Magnetizmus hrá veľkú úlohu aj v iných oblastiach života, a napriek tomu sa tomuto fenoménu všeobecne nevenuje dostatok pozornosti.
Jeden zo zákazníkov nášho francúzskeho importéra pre farmaceutický veľkoobchod kŕmil našimi magnetickými minerály svoj dobytok dojných kráv. Mliekareň, ktorá toto mlieko aj dlho predtým odoberala a spracovávala, pri kontrolách zistila, že počet mikróbov v mlieku drasticky poklesol. Laboranti mliekarne si zmenu vysvetľovali poruchou kontrolného prístroja. Začali používať nový prístroj a k ich veľkému prekvapeniu boli výsledky úplne rovnaké.
Pri tejto príhode som si spomenul na výskumné práce pána Viktora Schauberger, ktorý už pred viac ako päťdesiatimi rokmi dospel k dôkazom o tom, že pravotočivá voda neobsahuje skoro žiadne mikróby.
V prípade malých stimulačných magnetov, ktoré niektorí liečitelia ponúkajú na upevnenie priamo na telo alebo odporúčajú nosiť vo vreckách oblekov, by som bol veľmi opatrný. Funkcie nášho tela sú veľmi citlivé, a tieto magnety nám môžu spôsobiť niekedy viac škôd ako úžitku.
Liečiteľ, od ktorého som získal moje prvé odcloňovacie magnety, hovoril mojej manželke, že si môže liečiť touto metódou aj rôzne choré miesta na tele. Na choré miesto sa má položiť mínusová strana magnetu asi na 10 minút a pomôže to. Ja som ju varoval, pretože táto metóda nezodpovedá mojej teórii a podľa mojich vedomostí môže pôsobiť naopak, škodlivo. Krátko potom sa stalo niečo veľmi dôležité.
Pôsobením prievanu som dostal zápal nervov pravého ramena, a aby som docielil lepšieho prekrvenia tkanív v tomto mieste, chcel som si na poškodené miesto položiť pozitívny stranu magnetu. V šere som ale zle odhadol správnu stranu magnetu a priložil som omylom na bolestivé miesto stranu negatívne – mínusovú stranu - a zaspal som. Následky boli katastrofálne. Nasledujúci deň som nemohol rukami vôbec hýbať a pre neznesiteľné bolesti nasledovalo niekoľko bezsenných nocí. Trvalo to 10 mesiacov, kým bolesti úplne zanikli.

  V dôsledku oslabenia tela sa u mňa objavil žalúdočný vred. Žalúdočné vredy vznikajú pôsobením baktérií. A v tom čase som opäť použil moje vedomosti o magnetizme. Postavil som nádobu s normálnou vodou na pozitívnu stranu silného magnetu a denne som jej vypil liter. Po troch dňoch bolesti ustali a po troch týždňoch začala ľahšia zápcha. Tým moja terapia skončila a žalúdočný vred bol vyliečený a zmizol. Účinky tohto pôsobenia môžem vysvetliť nasledovne. Železo obsiahnuté v každej vode bolo pozitívne zmagnetizované, a tým sa stala voda pravotočivou. Túto metódu so silne zmagnetizovanou vodou ale neodporúčam aplikovať príliš dlho.
Podľa veľmi komplikovaného vedeckého prepočtu univerzity vo Štokholme, ktorý mi bol touto univerzitou pred 7 rokmi zaslaný, dôjde približne za 8 000 rokov k prasknutia zemských pólov. Ak nedôjde už skôr z dôvodov vojen alebo iných katastrof k zničeniu krajiny, bude pravdepodobne nasledovať uvedený koniec ľudstva na tejto planéte. Na ľudí, zvieratá i rastliny škodlivo pôsobiace mikrovlny boli v skorších epochách z najväčšej časti odsávajú pôsobením značne silnejšieho zemského elektromagnetického poľa. Už v nápisoch starších viac ako dvetisíc rokov, obsahujúcich aj proroctvo, objavených na pyramídach Inkov a Mayov, stojí: "Keď bude krajina obohnaná pavučinami (predtým ešte nebol známe elektrické a telefónne vedenia), vzniknú choroby, s ktorými si lekári nebudú vedieť rady ! "Prastaré ezoterické vedy i znalosti kňazov a kráľov o magnetických poliach, antimagnetických poliach, pravotočivých a ľavotočivých spodných vodách, o zemskom žiarení v pozitívnej a negatívnej oblasti, o rádioaktívnych rudných žilách atď., boli vtedy využívané k zvyšovaniu životných kvalít ich národov a tiež pri panovaní nad národmi. Pri stavbách starých kostolov boli vyhľadávané pramene ľavotočivej vody, a potom bolo pomocou prútika či virguľou určené, v akej hĺbke sa v zemi nachádza. V mnohých prípadoch (napr. Dobročinný ústav Admont) bolo nutné na dosiahnutie absolútnej istoty vykopať studňu. (Ja osobne som to minimálne v jednom prípade dokázal prútikom s presnosťou desiatich centimetrov.) Potom sa hľadala kladná magnetická línia, ktorá leží nad zemnými vodnými prameňmi. Akonáhle bola táto línia nájdená, pripravoval sa plán stavby. Začalo sa s meraním od týmusu, ktorý sa nachádza medzi prsnými bradavkami, smerom dole k podzemnému prameňu. Ak vzdialenosť od podzemných prúdov vody k týmusu bola napr. 35 metrov, potom bola naplánovaná špička kostola v pyramídovej forme vo výške 35 metrov nad bodom týmusu. To znamená, že špička kostola, meraná od úrovne zeme, bude vo výške 36,4 metrov. Mnohí z vás sa budú pýtať, k čomu to je dobré. Tým sa docieli presného zabezpečenia silného energetického poľa pôsobnosti bezprostredne pred oltárom. Zmysel a účel všetkých pyramíd z historickej minulosti a pyramídovej formy starých kostolných a chrámových striech je ten, že zaisťujú sústredenie potrebných energetických polí, magnetických vĺn v dĺžke od dvoch centimetrov, ktoré prichádzajú z vesmíru a pre svoju vlnovú dĺžku nemôžu nikam preniknúť. Tak dôjde pomocou pyramídových striech k rovnomernému odrazu, a pomocou spojení s ďalšími vibračnými druhmi k vytvoreniu iného, ​​mimoriadne silného energetického poľa. Ešte pred dvoma rokmi sa nevedelo, odkiaľ tieto magnetické vlny prichádzajú. Medzitým astrológovia zistili, že už celá tretina mliečnej dráhy na našej oblohe bola odsatá takzvanú čiernou dierou, ktorá má priemer približne 30 metrov. Ak si predstavíme, že nejaké vyhorené slnko najskôr exploduje a potom sa jeho veľkosť behom sekúnd premení na veľkosť jednej tenisovej loptičky, potom si môžeme predstaviť, koľko nebeských telies je v tomto tridsaťmetrovom objekte pohltených a aká ohromná je asi jeho príťažlivá sila. Toto gigantické magnetické teleso priťahuje všetok kozmický prach, okolo lietajúce meteority a celé planéty, a za miliardy rokov pohltí aj našu slnečnú sústavu. Nárazom do "čiernej diery" sa uvoľňujú vzácne plyny, ako sú hexochlorofen a radón, ktoré prenikajú obrovskou rýchlosťou do kozmického priestoru. Vzhľadom k veľmi nízkym teplotám v kozme sa tieto plyny premieňajú na antihmotu. Táto antihmota naráža opäť do kozmického prachu, čím dochádza neustále k atomárnym explóziám. Z týchto explózií vznikajú ony dvojcentimetrové magnetické vlny, ktoré majú na rast rastlín rovnaký vplyv ako slnečné svetlo. Bez týchto vĺn by v polárnych oblastiach nerástli lišajníky a bez lišajníkov by vymreli soby.
A teraz späť ku kostolom. Ak kňaz ono miesto mimoriadnej energetickej sily pozná a zostane na ňom stáť, začne týmus v jeho tele produkovať hormóny, ktoré postupujú pomocou krvného obehu do srdca, a to rýchlo zvýši srdcovú činnosť. Kňaz tak získa silnú energiu (merateľnú i mojim prístrojom), pomocou ktorej pôsobí na svojich veriacich, ktorí sú ovplyvnení akoby ľahkou hypnózou. V starom, tisícročnom kostole v mestečku Mauer u Loosdorfu v Dolnom Rakúsku som tento experiment predviedol skupine priateľov. Vykonal som aj meranie účinkov zvýšenej energetickej sily. V týchto energetických poliach nedochádza k rozkladu mäsa ani tam nehnije ovocie. Takéto ovocie zostane aj pri pôsobení slnečných lúčov čerstvé a šťavnaté až do neskorého leta. Nakoniec zoschne ako v sušiacej peci na ovocie, s výnimkou toho, že si ponecháva aj v suchom stave svoju pôvodnú farbu, teda zostane žlté, zelené alebo červené. Túto šetrnú metódu zachovania životne dôležitých vitamínov pri konzervácii potravín poznali už dávni obyvatelia bývalého Atlantisu, ostrovnej ríše vzdialenej niekoľko sto kilometrov od pobrežia Mexika na mieste dnešného Bermudského trojuholníka. Sklady potravín vo forme pyramíd, nachádzajúce sa teraz pod vodou, spolu s domami z hnedého pieskovca sú nerovnomerne rozostavané na miestach nerušených škodlivým žiarením a je možné ich vidieť aj pri potápačských pokusoch. V súvislosti s Bermudským trojuholníkom sa rozprávajú už celé stáročia rôzne strašidelné príhody, napr. o nespočetných stratených lodiach a lietadlách, ktorých vraky sa nikdy nenašli. Vysvetlením je to, že sa táto vysoko vyvinutá ostrovná ríša vrátane celej oblasti s vegetáciou náhle prepadla a pohltilo ju more. Pomocou bakteriálneho tlenia dreva, rastlín a morských živočíchov pod bahnom morského dna a z puklín zemskej kôry prenikajúcich substancií z olejových nálezísk a zemného plynu dochádza pri zvýšení teploty vody na morskom dne nad plus 4 stupne Celzia a vplyvom podmorského Golfského prúdu k uvoľneniu metánového plynu, a ten začne stúpať. Pri teplotách nižších ako plus 4 stupne Celzia sa viaže metánový plyn na vápenec (mušle). Konečný produkt sa nazýva karbid vápenatý, ktorý kedysi bol používaný ako náplň karbidových lámp v baníctve. Popisované úniky metánových plynov zamedzujú nosnosti morskej vody a nad ňou ležiaceho vzduchu, ktorý má navyše vysokú vlhkosť. Tým sa stane taká oblasť mora nenosná, lode preto padajú ako kamene ku dnu mora a lietadlá tiež padajú ako kamene z neba a potopia sa.

  Existuje ale spôsob, ako rozbiť vodné molekuly na hladine mora. Túto možnosť nám dáva záporný elektrický prúd. Kladný elektrický prúd je viditeľný pri zapnutí elektrického vypínača ako žltá iskra, záporný prúd potom vydáva modré iskrenie a je navyše počuteľný. Tiež posádky starých námorných plachetníc pri obkľučovaní Južnej Afriky rozprávali o modrých, nahor po stožiaroch vystupujúcich zábleskoch.
To boli výboje záporného napätia, ktoré vystupovali z morského dna nahor k oblakom a postarali sa o ešte väčšiu zrážkovú činnosť. Kladný striedavý prúd máme možnosť premeniť pomocou selenového usmerňovača (selén je popolavo sivý, veľmi mäkký drahý kov) a odporových cievok na jednosmerný prúd. Tento prúd potom premeníme na záporný prúd ľubovoľnej výšky previnutím na ľavotočivé cievky. Záporný prúd slúži pre odbúravanie zemskej príťažlivosti pri konštrukciách lietajúcich tanierov (UFO). Všetko, čo je pravotočivé, má magnetickú príťažlivosť, naopak všetko ľavotočivé má odpudivú silu a odstraňuje zemskú príťažlivosť.
Kňazstvo starého Egypta (potomkovia obyvateľov Atlantídy) používalo záporný prúd k "dojeniu mrakov". V starých dokumentoch sa hovorí: "Hromy hrmí z pyramíd a začalo pršať!" Tieto pre život veľmi dôležité prístroje bolo nutné chrániť pred nepriateľom, a tak boli uchovávané v tajných komnatách pyramíd. Nepatrnými šachtami prenikala záporná energie v podobe bleskov, sprevádzaná zvukmi hromu, k oblakom. Tak začalo pršať a týmto spôsobom získaná voda zavlažovala a zúrodňovala zem. V tej dobe existovalo aj mnoho iných prístrojov (napr. atómových), ktoré používal aj Mojžiš. Ako nájdené nemluvňa ​​ho prijala a vychovala jedna bezdetná faraónova dcéra, a tak bol zasvätený do všetkých tajných vied prístupných len najvyšším vrstvám národa. Vďaka týmto vedomostiam dokázal previezť svoju družinu za hranice krajiny. V Biblii sa tiež dočítame o trúbkach u Jericha, ktoré zrovnali so zemou mestské hradby, a neboli ničím iným ako frekvenčným vysielačom zápornej energie. Keď sa z činnosti vyradili neuróny (magnetické, lepivé čiastočky atómov, ktoré atómy držia pohromade), bolo možné roztrieštiť celú stenu mestských hradieb. Súčasní vedci zatiaľ takéto prístroje nevedia skonštruovať.

  Kláštor Frauenberg u Liezen v Štajersku, ktorý spadá pod správu dobročinného ústavu Admont, je veľkým zdrojom a náleziskom maleriálov aj dokumentov o starých ezoterických vedách. Ako člen Prvého rakúskeho spolku prírodných liečiteľov som tam mal pred niekoľkými rokmi prednášku. U obeda mi bolo udelené čestné miesto v sále veľkej jedálne. Hodinu určenú na obed som na tomto mieste skoro nemohol vydržať. Prepadla ma zdanlivo nevysvetliteľná ťažká únava, začala ma bolieť chrbtica a pociťoval som silné nervové vypätie. Povedal som mojej pani, že pravdepodobne sedím na mieste, ktoré je ovplyvnené negatívnym poľom pôsobnosti. Tento trik používali znalci účinkov tohto miesta v skorších dobách k demoralizácii obchodných partnerov alebo iných dôležitých vyjednávačov. Obchodnému partnerovi bolo ponúknuté toto negatívne ovplyvňované miesto, dostalo sa mu vynikajúceho jedla a pitia, z čoho mal určite dobrý dojem, ale neuvedomil si, že sila vôle bude takým spôsobom ochromená, že z radosti po vynikajúcom pohostení odsúhlasí a podpíše každú dohodu alebo obchod. Tieto negatívne polia vznikajú podobne ako pole pozitívne. Vznikajú prekrížením ľavotočivého podzemného vodného prameňa s relatívne riedko sa vyskytujúcim pravotočivým prameňom a pomocou cibuľovitého tvaru kostolnej veže, ktorá je nad uvedeným bodom. Keď všetci hostia opustili sálu jedálne, zistil som skutočne pomocou roztiahnutých prstov mojej pravej ruky miesto, kde sa podzemné pramene križujú. Potom som začal pátrať v ostatných priestoroch kláštora po ďalších dôkazoch, ktoré sú pre bežných návštevníkov nepostrehnuteľné. Dôkazy som skutočne našiel vo veľkej slávnostnej sále, ležiacej východne od uvedenej jedálne, a to na prvom poschodí. Táto sála bola určená pre prednášky. Na stropných maľbách tejto sály boli ležiace amfory s vytekajúcou vodou, ktorej smer prúdenia (spolu s inými detailmi v maľbe, ktoré tu nechcem uvádzať) znázorňuje presné situovanie miestnych podzemných prameňov, ktoré sú ešte v miestach sály o poschodie nižšie od seba vzdialené asi 7 metrov . Pre dokonalejšie pochopenie ešte dodávam, že amfory sú krásne, vysoké antické nádoby na vodu z pálenej hliny a pochádzajú z Grécka. Neskôr som našiel ďalší zaujímavý detail. Na oboch stenách aj na strope nad ľavotočivým podzemným prúdom vody bola široká prasklina. Ten istý fenomén sa vyskytuje na mojom dome. Pred štyridsiatimi rokmi, pri stavbe tohto domu, som sa nemohol vyhnúť dvom ľavotočivým zemným prameňom vody. To malo za následok, že praskli aj silné betónové steny.

Po ukončení mojej prednášky

  Po ukončení mojej prednášky v sále som sa išiel ešte prejsť okolo kláštora. Pri tejto prechádzke som našiel ešte niekoľko dôkazov. Na východnej strane kláštora sa nachádzajú dve rovnaké kostolné veže, vzdialené od seba asi 15 metrov, na ktorých sú pevne zabudované veterníky, ktoré tiež udávajú smer toku podzemných vodných prameňov, ktoré sa pod nimi nachádzajú. Najväčšiu zaujímavosť som našiel na západnej strane kláštora. Práve nad križovatkou oboch podzemných tokov, teda nad destabilizačným miestom v jedálnej sále, sa nachádza cibuľovitá veža s čiernou hviezdou smrti. Táto negatívna polia mohla byť tiež používaná v skorších dobách pre miesta spánku osôb, ktoré upadli do nemilosti, a tak ich bolo možné nenápadne, relatívne rýchlo poslať na onen svet.
Križovatiek vodného i zemského žiarenia existuje mnoho variantov. Pod mojim domom sa nachádza rádioaktívna žila v šírke asi päťdesiatich centimetrov. Táto je vo vzdialenosti dvoch metrov prekrížená ľavotočivou vodnou žilou. Vykonal som niekoľko pokusov a na bod prekríženia som postavil kreslo a sadol si do neho. Po niekoľkých minútach som začal pozorovať príjemné trhania nožných svalov, ako by sa začínali prejavovať kŕče. Nasledoval príjemný pocit uvoľnenia, ľahkosti a pocitu stavu beztiaže, ktorý prenikal do celého tela. Po hodine a pol začal klesať môj pulz drasticky dole a krv v žilách bola chladná. Raz som o tom rozprával jednému arcivojvodovi z vedľajšej línie rakúskeho cisára.
K tomu mi povedal, že v sídle jeho rodičov sa nachádza staré popravisko, a tam boli preukázané práve takéto prekríženia. Vtedajšími krajinskými súdmi odsúdení kandidáti smrti boli na popravisko dopravovaní deň pred popravou. Svoju poslednú noc strávili v posteli, ktorá bola nad touto križovatkou. Ráno pred popravou boli natoľko zmorení, že ich cestou k šibenici museli podopierať dvaja pomocníci a vlastný výkon popravy už vôbec nevnímali. Z toho môžeme usudzovať, že v minulosti boli nielen krutí vládcovia, ale aj veľmi dobrí a humánní panovníci. V prastarých kultových miestach nájdeme aj trojnásobné prekríženie, ktoré slúžilo k mimozemskej komunikácii. Podarilo sa mi jedno také miesto získať. Táto stavba je vo veľmi zlom stave, takže tam musím mnoho vecí opravovať. Najlepšie zachovaná kultové miesta, ktoré poznám, sa nachádzajú v podzemných labyrintoch chodieb v miestach posledného útočiska templárskych rytierov. S tými bolo zúčtované v rokoch 1307-1312 krutým spôsobom, mučením a spaľovaním zaživa. Veľkú vinu na tom má katolícka cirkev, ktorej sa táto chyba raz stane osudnou. Majiteľom týchto kultových miest mimoriadneho významu je veľmi talentovaný maliar Profesor Bauch a nachádzajú sa v Kronbergu pri Wolkersdorfe, zhruba 30 kilometrov severne od Viedne. Pán Profesor Bauch tam má súkromné ​​múzeum a je možné navštíviť aj menované kultové miesta. Pôvodná vodná nádrž (vytesaná z kameňa) so sedemlúčovým železným svietnikom, ktorá slúžila k špeciálnym účelom, je relatívne zachovalá. Je samozrejmé, že v týchto miestach ľavotočivý prúd vody poškodil aj kamennú vodnú nádrž.
Pred niekoľkými dňami som si kúpil veľmi citlivý merací prístroj na meranie rádioaktívneho žiarenia. Ihneď som začal s meraním mnou obývaných priestorov. Pri meraní rádioaktívnej žily, ktorá sa nachádza pod mojim domom, ukazovala stupnica na prístroji 12 až 15 impulzov za sekundu. Okolité žiarenia sa pohybujú medzi 4 až 8 impulzmi za sekundu. A keď už som bol tak nadšený experimentovaním, zmeral som znova pomocou magnetometra miesto, kde spíme. To bolo ešte pred dvoma rokmi bez žiarenia. Tentokrát som ale zistil, že naprieč pod našimi posteľmi prechádzajú dve vodné žily. Ihneď som ich odclonil dvoma silnými magnetmi. Nasledovné meranie ukázalo, že žiarenie bolo odblokované a bolo konštantne nulové. Vzhľadom na to, že všetky výskumy vykonávam veľmi starostlivo, vykonal som tiež niekoľko meraní na opačných stranách záporných pólov odcloňovacích magnetov a potvrdilo sa mi podozrenie zo skorších čias. Kladná strana magnetu odsáva prevažne negatívne polarizované žiarenie a kužeľovitou formou ho vo dvadsaťnásobnej sile zase odráža. Toto dvadsaťnásobné zosilnenie sa stráca až vo vzdialenosti jedného až dvoch metrov, podľa sily magnetu. Toto škodlivé žiarenie, prenikajúce naším telom ako miliardy striel, ktoré v nás tiež urýchľujú proces starnutia, sú tiež priťahované gigantickými magnetmi zvanými čierne diery nášho kozmu. Najväčšia z tých, ktoré sa podarilo americkým astronómom objaviť, je dvaapolmiIiónkrát väčšia ako naše slnko. Pôsobí ako gigantický vysávač a tiež kužeľovitou formou odsáva z kozmu všetky škodlivé ióny.
Z toho vyplýva, že škodlivé žiarenie vo vzdialenosti jedného metra od kladnej strany magnetu pôsobí ešte vo výške 20 centimetrov od podlahy a potom sa po priamej línii k magnetu strácajú. Pravý opak vzniká na druhej strane odcloňovacieho magnetu. V byte, ktorý chceme zbaviť neželaného žiarenia, musíme dávať veľký pozor na rôzne nebezpečné vplyvy.
Negatívna strana magnetu musí byť za miestom na sedenie alebo mimo miesta na spanie, pretože žiarenie za magnetom, zvýšené o dvadsaťnásobok sily, preniká kolmo do výšky. Bez ďalšieho odclonenia preniká rovnakou intenzitou aj stovkou poschodí v dome. Keď sa náhodou v niektorom poschodí v mieste prenikajúceho zvýšeného žiarenia nachádza posteľ niektorého z obyvateľov domu, bez rozdielu, či je to prvá, či sté poschodie, môže to byť v priebehu niekoľkých týždňov pre neho osudné a zomrie. To môže mať vážne následky pri vymáhaní vysokej finančnej čiastky odškodného ako pre zadávateľa vykonaného odcloneniu, tak aj pre prevádzkovateľov, ktorý odclonenie rušivého žiarenia vykonal na objednávku. Bezpečné a bezproblémové riešenie je zaručené len v prípadoch, že pod domom sú pivničné priestory. Žiarenie podzemných prúdov vôd je nutné podchytiť už na prvej vonkajšej stene domu. V odstupe vzdialeností dvoch až troch metrov (podľa sily magnetu) musí byť odcloňovacie magnety stavané v rade kladnou stranou proti prítoku podzemnej vody tak dlho, až na protiľahlej strane budovy začne žiarenie stúpať kolmo hore. Ak dvadsaťnásobné žiarenie stúpa do vonkajšej steny domu počas niekoľkých desiatkach rokov, táto stena praskne a zborí sa. Perfektne odcloniť žiarenie je možné len pomocou mnohých silných magnetov a za pomoci magnetometra, a preto je to veľmi finančne nákladné. Keď je odclonená pivnica, alebo v prípade nepodpivničeného domu dokonale odclonená prízemná časť domu, potom sú odclonené aj všetky priestory a poschodia nad nimi, s výnimkou škodlivých rozhlasových a televíznych vĺn, vĺn z vysielačiek a najškodlivejších mikrovĺn z leteckých radarov. Keď sa vykonáva odclonenie iba v obývacích miestnostiach, musíme svoje nohy pred kreslom alebo sedacou súpravou podložiť vankúšom, ktorý je viac ako 20 centimetrov vysoký, alebo po americkom spôsobe položiť nohy na televízny stolík. Inak by došlo k poškodeniu dolných častí končatín.
Pri odcloňovaní priestorov dochádza k najrôznejším situáciám. Keď som odclonil miesto pred televíziou, na ktorom stojí moje kreslo, v domnení, že je všetko v poriadku, presunul som kreslo pred odcloňujúcu pozitívnu stranu magnetu. Keď som si opäť do kresla sadol pár dní nato, začal som po niekoľkých minútach pozorovať značné bolesti chrbta a pálenie v očiach, takže som ani nemohol venovať pozornosť televízii. Bolo mi jasné, že je niečo v neporiadku s odcloňovacím magnetom, a začal som hľadať dôvod. Zistil som, že môj pravnuk predchádzajúceho dňa prevrhol magnet tak, že negatívna strana smerovala nahor. A navyše ho posunul pod moje kreslo.
Postavil som odcloňovací magnet do pôvodnej polohy a neblahé pôsobenie skončilo.
Pri tejto príležitosti som vykonal nové merania a našiel som v oceľových špirálach kresla veľké pole žiarenia. Toto žiarenie som musel pomocou vhodných magnetov usmerniť smerom nadol. Tu začína obzvlášť u väčších obytných priestorov akási nebezpečná hra ping-pongového štýlu. Týmto spôsobom môžeme susedom nad nami či pod nami posielať smrteľné žiarenie, bez toho aby sme si to uvedomovali. Pretože sa všetky nebezpečné žiarenia podzemných vodných prúdov šíria kužeľovito, mali by byť skoro všetky obytné výškové budovy sveta považované zo zdravotného hľadiska za neobývateľné. Tak ako všetky jednotlivé atómy (ktoré samy o sebe predstavujú malý vesmír) držia pohromade magnetické, lepkavé častice zvané neuróny, tak náš celý vesmír sa drží pohromade pomocou gigantických magnetických "čiernych dier". Pretože sa magnetické vlny nachádzajú všade, dochádza k odsávaniu týchto žiarení z niekoľkých strán (iónové roja), takže rozširovanie, ktoré kužeľovito pokračuje, zasahuje aj vyššie poschodia vysokých stavieb. Žiarenie síce nie je tak koncentrované, ale o to nebezpečnejšie, pretože sa vyskytuje všade.
Pred niekoľkými týždňami nechal starosta viedenskej štvrti Neustadt preveriť miestnu nemocnicu na výskyt podzemných vodných prúdov. Prieskum vykonal známy prútikár, pretože lekári tejto nemocnice zistili, že u niektorých pacientov sa pooperačné jazvy hoja oveľa rýchlejšie ako u iných. Moja manželka bola zhodou okolností hospitalizovaná v jednej blízkej nemocnici a jej pooperačná jazva sa zahojila počas niekoľkých dní. Tajne som tam vykonal merania žiarenia a zistil som, že jej posteľ, nehľadiac na chrómovanou konštrukciu, bola úplne bez žiarenia. Avšak posteľ susednej pacientky vykazovala vodné žiarenie. Táto žena si tiež stále sťažovala na veľké bolesti a jej pooperačná jazva hnisala a dlhú dobu sa nehojila. Lekári tejto nemocnice sú veľmi schopní chirurgovia vysokej úrovne, a preto dúfam, že až pán krajinský hajtman započuje o výsledkoch mojich výskumov, podporí tento ústav a nechá všetky operačné sály aj nemocničné lôžka odblokovať od ich žiarenia. Bude to v záujme všetkých, a výsledkom veľkej snahy a starostlivosti lekárov bude dokonalý úspech.
Chcel by som ešte raz upozorniť na to, že všetko pochrómované zariadenie bytov, kancelárií, nemocníc aj inde je veľmi nebezpečným prameňom žiarenia. Ľudia, ktorí ich používajú alebo s ním prichádzajú do styku, ochorejú skôr alebo neskôr na rakovinu alebo inú nebezpečnú chorobu. To isté platí o oceľových špirálach v posteliach alebo v sedacích súpravách. To všetko môžem dokumentovať meraniami na mojom zariadení kancelárie a pri sedacej súpravy.
Vďaka skúmaniu oscilácie a kmitania, na ktorého počiatkoch sa momentálne nachádzame, sa otvorí ľudstvu nepredstaviteľné pole pôsobnosti. Raz sa dočkáme doby, kedy ľudí, ktoré považujeme za mŕtvych (aj keď v skutočnosti sú pomocou oscilačných vibrácií medzi nami stále prítomní aj dnes), budeme pomocou zodpovedajúcich prístrojov vidieť, počuť a ​​budeme si ich môcť aj vyfotografovať. Súčasný náš problém je (alebo nie je) to, že naše oči zachytia, a teda vidia len kmitanie od dĺžky dvoch centimetrov vyššie. To je tiež správne, lebo inak by sme videli napríklad slnečný svit sedmofarebne tak ako dnes dúhu. Tým by sa drasticky obmedzila schopnosť nášho zraku. Vlnová dĺžka v našom žijúcom duchovnom tele tvorí len zlomok priemeru jedného atómu. Po našej smrti žije toto kmitavé telo ďalej, ale vzhľadom ku krátkej vlnovej dĺžke nie je pre naše oči viditeľné; aj jeho hlas v osobitnej frekvencii je u každého jedinca dokonale zachovaný a našimi sluchovými orgánmi je nezachytateľný. Naše steny nie sú pre tieto oscilujúce tvory žiadnou prekážkou. Najkratší kmitočet prenikne ako krátkovlnné žiarenie ktorýmkoľvek nám známym materiálom. Až keď mŕtvi budú viditeľní a počuteľní, a ľudia budú nepredstaviteľne múdri, budú môcť pochopiť všemocnosť Boha. Mnohí ľudia iste nájdu cestu späť k viere, kým nebude neskoro. Nezáleží na tom, akou rečou budú slovo Boha vyslovovať.

A teraz späť k minerálom

Na výstavbe našej výrobne minerálov a ich výskumoch sa podieľal pán Ing. Stanislav Krumpholz, ktorý nikdy nemal negatívny postoj k alkoholu. Raz za mnou prišiel a povedal mi: "Povedz mi, ako je možné, že od doby, kedy užívam minerály, môžem piť, koľko chcem, a žiadne opojenie nepociťujem." O tomto fenoméne rozprával aj svojmu priateľovi, továrnikovi z blízkeho Wiener Neustadte. Ten jedného dňa sledoval prenos futbalového zápasu v televízii a sedel pri obrazovke až do polnoci. Pri tej príležitosti popíjal koňak, ktorého postupne vypil celú fľašu. V podnapitom stave si ešte uvedomoval, že musí byť ráno o šiestej hodine ako prvý v továrni. Tiež si spomenul na radu svojho priateľa, ktorý tvrdil, že keď sa niekedy bude chcieť viac napiť alkoholu, má si najprv vziať jednu lyžicu minerálov. Myslel si: "Keď som si zabudol vziať minerály predtým, tak si ich vezmem potom." Potom si vzal dve plné lyžice a išiel spať. V päť hodín ráno vstal ako obvykle a bol úplne triezvy. Od tej doby sme to s mojou manželkou úspešne vyskúšali pri niekoľkých slávnostných príležitostiach. Dávku alkoholu možno týmto spôsobom minimálne zdvojnásobiť, bez toho, aby človek bol opitý. Pečeň odbúra alkohol pomocou minerálov veľmi rýchlo. Neskôr nám potvrdili s vďakou tento poznatok aj mnohí iní priatelia.
A teraz niečo o najväčšom objave uskutočnenom pri mojich výskumoch. Na začiatku mojej knihy stojí, že moje minerály boli skúmané polarizačným a röntgenovým mikroskopom. V znaleckom posudku stojí: Minerály majú schopnosť retrográdne premeniť kryštalickú mriežku atómu s prechodovými kovmi na alkalický živec. Vedec, ktorý správu spracoval, si ani neuvedomil vážne dôsledky tejto vety. Neznamená to nič viac a nič menej, než že tieto minerály majú schopnosť premeny hmoty, čo je jedno z najväčších Božích tajomstiev. Doteraz nikto nevedel a nevie, že moje minerály následkom zmien a pomocou otrasov produkujú tak kladnú, ako aj zápornú energiu. To však nemá nič spoločné s pozitívnym magnetizmom, ktorý je v mineráloch obsiahnutý. A zase to bol inžinier Krumpholz, kto dospel k tomuto objavu. V decembri roku 1986 skúmal vnútornú izoláciu prototypov dóz pre naše minerály vo vzťahu k priepustnosti energie. Pri týchto výskumoch zistil, že naše minerály vytvárajú kladnú energiu. Merací prístroj ukazoval na ôsmy dielik na pozitívnej stupnici merania. Krumpholz povedal, že to predsa nie je možné - že to neexistuje! Vzal meraciu sondu a zasunul ju opäť do obsahu v dóze. Ihneď sa na meracej škále objavil ôsmy stupeň, ale v tomto prípade pri negatívnej energii. Potom povedal: "Človeče, ja sa zbláznim, to je predsa z vedeckého hľadiska nemožné!"
Po troch bezsenných nociach mi navrhol, aby sme zaslali minerály do ústavu nukleárnej fyziky jednej významnej veľmoci sveta. Po niekoľkých týždňoch mi oznámil: "Dnes som na to prišiel. Minerály produkujú energiu preto, že v nich prebieha ohromná výmena elektrónov. "Odpovedal som mu, že už to viem tiež. Elektróny sú pravotočivé energetické čiastočky, ktoré v prípade, že sú patrične povzbudené, produkujú kladnú energiu. Moje najväčšie, zatiaľ neuverejnené tajomstvo mojich minerálov je skutočnosť, že obsahujú rovnaké množstvo ako pravotočivých, tak ľavotočivých energetických čiastočiek. Tieto energetické čiastočky sa nazývajú pozitróny. Tento výraz bol nielen v čase mojej školskej dochádzky, ale ešte pred niekoľkými rokmi vo fyzike úplne neznámym pojmom. Pozitróny produkujú zápornú energiu. Záporný prúd sám o sebe by nebol nič zvláštne, keby neslúžil k premene takzvanej matérie (hmoty) a neviedol - v patričnej výške a väzbe na žiarenie - k odhmotňovaniu. Podľa správ amerických vojsk sa lietadlá, ktoré prenasledovali neidentifikovateľné lietajúce objekty, zrazu stratili a neboli nikdy nájdené. Na palubách UFO existujú práve také záporné energie vo forme diel so strelami negatívnej elektriny. Po zásahu sa lietadlo odmaterializuje a nič po ňom nezostane, jednoducho sa akoby rozpustí v nič. Ale o tom, prečo a ako k tomu dôjde, budem rozprávať neskôr. Alchymisti minulých storočí sa neustále pokúšali umelým spôsobom vyrobiť zlato, ale nepodarilo sa im to. Vtedy ešte nebol technický vývoj na dostatočnej úrovni.
K tomu okrem iného je potrebná aj záporná energia. Nikto ale nemusí mať strach, že umelou výrobou zlata by sa naraz zrazila jeho cena na svetových trhoch. Cena prístrojov na výrobu tohto zlata by bola nesmierne vysoká. Pomocou premeny matérie bude ale možné vyvinúť úplne nové kovy a látky, použiteľné napríklad pre kozmické lety. Celý odbor letectvo bude potrebné úplne prepracovať a hlavná zmena bude spočívať v konštrukciách leteckých objektov v tvare disku.
Na spodnej strane týchto diskovitých objektov musí byť prístroj, ktorý bude produkovať zápornú energiu, ktorá pomocou veľkých cievok odstráni gravitáciu, čím sa dosiahne štart za pomoci veľmi malej sily. V hornej i spodnej časti musia byť zabudované dosky z novovytvorených druhov kovov, ktoré majú odcloňovaciu schopnosť a lepšie reagujú na magnetickú silu než železo. K riadeniu týchto nových objektov bude využitá sila gigantických magnetických "čiernych dier". Tie slúžia nielen na udržanie celého kozmu ako celku, ale aj na dorozumievanie pomocou vysielacieho spojenia, ktoré umožňujú prúdy iónov. Toto magnetické riadenie umožňuje dosiahnuť rýchlosť niekoľko miliárd kilometrov za hodinu. K brzdnému účinku tohto leteckého objektu by popri známych metódach slúžili ešte dosky nachádzajúce sa na spodnej strane objektu. Pretože čierne diery sa nachádzajú všade vo vesmíre v určitých vzdialenostiach od seba, ich pôsobením a prostredníctvom spodnej časti objektu by sa mohla spomaľovať rýchlosť lietajúceho objektu. Ak sa dostane taký lietajúci objekt do bezprostrednej blízkosti čiernej diery, nie je ho možné zastaviť. Rýchlosť potom dosahuje mnohých miliárd kilometrov za sekundu a stroj sa nakoniec roztriešti. Keby ale taký objekt vstúpil do bodu príťažlivosti dvoch čiernych dier, došlo by k odcloneniu letových dosiek a vyradenie chodu ostatných pohonných síl. Potom by objekt zostal na nekonečne dlhú dobu stáť v bezvzdušnom priestore. To je tajomstvo stálic čiže stálych hviezd. Podobne ako v kozme sa odohráva aj vnútorný život v atómoch. Za čias mojich školských rokov sme sa učili, že atómy sú najmenšími čiastočkami matérie - hmoty - a sú nedeliteľné. Avšak od čias prvej atómovej bomby je známe, že táto teória nie je pravdivá. Je nutné to vysvetliť tak, že v pravom slova zmysle žiadna matéria neexistuje. Všetko, čo naše zmysly majú schopnosť zachytiť, je iba kmitanie v mnohonásobnej forme. Každý z atómov predstavuje sám o sebe malý kozmos. Jadro atómu sa nazýva quark. Okolo atómových jadier vznikajú vplyvom akustických frekvencií rôzne druhy frekvenčných vzorov, ktoré pomocou nespočetných lepivých, magnetických čiastočiek (už spomínaných neurónov) držia pohromade a udržujú akýsi poriadok v tejto oblasti. Frekvencia a usporiadanie týchto frekvenčných vzorov rozhodujú o tom, či sa jedná o atóm zlata, železa, medi alebo iného prvku. Príroda nám sama dáva jeden z poučných príkladov premeny matérie v prípade akusticky vysokofrekvenčného, ​​žltého uránu, ktorý sa po dlhej dobe odbúravania oscilácie nakoniec premení v šedé, nízkofrekvenčné olovo.
K takzvanej premene matérie (zmenou frekvencie) sú potrebné negatívne energie, ktoré odbúrajú činnosť magnetických lepivých čiastočiek atómov. Najjednoduchším spôsobom je uskutočniteľné tavenie olova alebo skla. Predtým, než sa začneme zaoberať podobnými pokusmi, musíme si zaopatriť rôzne prístroje. Potrebujeme k tomu akustický prístroj na meranie frekvencií, ďalej frekvenčný vysielač, ktorý má dosah na obsah taviaceho bubna, intervalový prístroj pre záporný prúd a prirodzene tiež magnetický, kladne aj záporne polarizovaný taviaci kotol v tvare našej zemegule, ktorý sa musí podobať miešačke na betón.
Tento taviaci kotol musí byť stále v ľahkom krúživom pohybe. Keď chceme zhotoviť určitý materiál, napríklad zlato, musíme najskôr zmerať frekvenciu tohto kovu a potom pomocou frekvenčného vysielača tieto akustické vibrácie presunúť cez sondy do taveného materiálu. Tavená hmota musí byť čo najviac tekutá. Potom začneme v intervaloch niekoľkých sekúnd s výbojmi záporného prúdu o sile niekoľkých stoviek voltov cez južný pól do miešačkového taviaceho kotla. Tým zastavíme činnosť oných magnetických lepivých čiastočiek atómov. (A smerom od severného pólu sa začne v kužeľovitom zoskupení tvoriť zlato ... Domnievam sa, že tak som to čítal v jednej knihe. Keď som začal túto knihu hľadať, uvedomil som si, že to bola vízia minulej noci.) Týmto spôsobom sa môže zmeniť vnútorný život v atómoch ľubovoľnými spôsobmi, podľa vysielacej frekvencie, a docieli sa tak vzniku nových, do dnešnej doby neznámych materiálov. Zužitkovaním a zušľachťovaním doterajších odpadov, ktoré končia mnohokrát na skládkach, by vzniklo aj veľa pracovných príležitostí.
Pred jednou vecou by som chcel ale obzvlášť varovať! Frekvenčný prístroj pre záporný prúd musí byť úplne bezporuchový, inak by mohlo dôjsť k jadrovej fúzii, a tá by bola oveľa horšia než všetky atómové bomby dohromady. Tým by mohlo dôjsť k premene celých planét na umelé slnko!
Sám som chcel skonštruovať prvú taviacu miešačku pre premenu hmoty. Keď som si ale uvedomil problém so spojením jadrovej energie - s fúziou, zaujal som voči vlastnému plánu veľký odstup. Tieto zaiste ako užitočné, tak nebezpečné pokusy by mali byť radšej ponechané jadrovým výskumným inštitúciam.
Pomocou frekvenčných vysielačov možno meniť aj farby. Výška alebo odstránenie akustických vibrácií farieb v celej prírode mení aj ich výzor. Tiež zdravie ľudí je možné pomocou frekvenčných vysielačov meniť a ovplyvniť, a to pozitívne aj negatívne. Aby sme presne zistili správnu životnú frekvenciu pre každý jednotlivý orgán nášho tela, muselo by sa najskôr vykonať meranie u zdravých ľudí žijúcich v súlade so zdravou prírodou, napríklad pri kmeni Hounzas na území Himalájí v Ázii. Ak budeme poznať tieto normálne hodnoty presne, potom bude možné pomôcť aj tunajším ľuďom vhodnými frekvenčnými vysielačmi. V budúcnosti budú vo vojnách používané príslušné frekvenčné vysielače na vykonanie explózie nádrží paliva u áut, tankov a lietadiel, aby boli tieto nákladné bojové prostriedky nepriateľa zlikvidované. Nepočuteľná, tichá smrť vplyvom žiarenia bude potom ešte častejšie.