For Your Glory s.r.o.

Nitrianska 1729/5

Šaľa - Veča 92705

IČO: 53201051
DIČ: 2121298366

Kontakt:

MgA. Andrej Csillag, konateľ

Tel.: 0915 714 047

PROJEKT EU

Výstava Odcudzený svet v Galérii Mlyny Nitra (07. – 24. 01. 2014)

Výstava v Nitre

Ciele

Cieľom našej spoločnosti je dostať umenie na verejné priestranstvá takým spôsobom, aby to bolo v záujme samotného správcu, alebo užívateľa daného priestranstva či nehnuteľnosti.
Správca nehnuteľnosti prenájmom umeleckého diela:
zvyšuje profesionálnu úroveň svojho podnikania
zviditeľňuje a odlišuje sa od oblastného štandardu
ponúka svojmu spotrebiteľovi ďalší druh duševného vyžitia

Štúdia- Spútané

Štúdia- Návrh krbu

Realizácie- pamätníky

PROJEKT EU

Výstava Odcudzený svet v Galérii Mlyny Nitra (07. – 24. 01. 2014)

Výstava v Nitre

Ciele

Cieľom našej spoločnosti je dostať umenie na verejné priestranstvá takým spôsobom, aby to bolo v záujme samotného správcu, alebo užívateľa daného priestranstva či nehnuteľnosti.
Správca nehnuteľnosti prenájmom umeleckého diela:
zvyšuje profesionálnu úroveň svojho podnikania
zviditeľňuje a odlišuje sa od oblastného štandardu
ponúka svojmu spotrebiteľovi ďalší druh duševného vyžitia

Štúdia- Spútané

Štúdia- Návrh krbu

Môj ateliér

Realizácie- pamätníky

-->