AMG Asist a.s. - sprostredkovanie poistenia

Názov spol.:AMG Asist a.s.
Sídlo firmy:Diakovská cesta 6248/15, Šaľa 927 01
E-mail:amg@amg.sk
Telefón:031 770 6630
Web: amg.bizref.sk
IČO:36538850
DIČ:2021549244
IČ DPH:SK2021549244 podľa §4
Otvoriť mapu v novom okne


Cestovné poistenie

Ak  sa vyberieme na dovolenku alebo pracovnú cestu do zahraničia, chceme mať pocit istoty, že o nás bude postarané  v prípade núdze,  že sa máme na koho obrátiť  v prípade nepredvídanej udalosti.

               Pri cestovaní v rámci EU sa veľakrát spoliehame na verejné zdravotné poistenie, tzv. európsku kartu zdravotného poistenia, nemali by sme však zabúdať, že takéto poistenie kryje  lekárske ošetrenie  iba  v štátnych zdravotníckych zariadeniach (nie súkromných) , pričom nekryje napr. prevoz na územie Slovenska a ani niektoré iné služby.              

Cestovné poistenie pozostáva z viacerých zložiek  – poistenie liečebných nákladov, poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, asistenčných služieb  a ďalších pripoistení, ktoré  si každý klient môže vybrať podľa vlastného uváženia.

Tiež  nemôže zabúdať na pripoistenie športových činností alebo vykonávanie práce, ak sa za týmto účelom budeme zdržiavať v zahraničí.

Vypracujeme Vám ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašej konkrétnej ceste a tomu, čomu sa budete v zahraničí venovať.

 

Poistenie pre občanov

Keď sa na nás obrátite,  na základe Vašich konkrétnych požiadaviek Vám „na mieru“  vypracujeme viacero ponúk poistenia, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Nezabúdajte, že aj poistné zmluvy, ktoré už máte dávnejšie uzatvorené je potrebné „občas“ prehodnotiť, lebo ceny nehnuteľností sa dosť menia. Keď ste napr. pred 30 rokmi reálne postavili dom za 500.000 korún slovenských a poistili ste ho na tú sumu, keby sa dnes stala nejaká totálna škoda (napr. požiar), tak za túto sumu, ktorá zodpovedá cca 16.600€  by ste si nemohli dovoliť ani „garsónku“, nie to nejaké iné, vyhovujúce bývanie.

Samozrejmosťou je aj  v tomto prípade bezplatné poradenstvo a  následný servis  pri správe poistnej zmluvy alebo poistnej udalosti

Poistenie na mieru

Poistenie domov, bytov a domácností  je možné uzatvoriť  aj pre Vašu chatu alebo chalupu.

Keď sa na nás obrátite,  na základe Vašich konkrétnych požiadaviek Vám „na mieru“  vypracujeme viacero ponúk poistenia, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Nezabúdajte, že aj poistné zmluvy, ktoré už máte dávnejšie uzatvorené je potrebné „občas“ prehodnotiť, lebo ceny nehnuteľností sa dosť menia. Keď ste napr. pred 30 rokmi reálne postavili dom za 500.000 korún slovenských a poistili ste ho na tú sumu, keby sa dnes stala nejaká totálna škoda (napr. požiar), tak za túto sumu, ktorá zodpovedá cca 16.600€  by ste si nemohli dovoliť ani „garsónku“, nie to nejaké iné, vyhovujúce bývanie.

Samozrejmosťou je aj  v tomto prípade bezplatné poradenstvo a  následný servis  pri správe poistnej zmluvy alebo poistnej udalosti

 

Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie

Nech už vlastníte akékoľvek motorové vozidlo  -  osobné, nákladné, motocykel, traktor, autobus prívesný vozík – máte zo zákona povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.                             

Toto poistenie  kryje škody, ktoré môžete svojim vozidlo  spôsobiť iným  osobám –   škody na zdraví   alebo na majetku iných osôb.

Pripravíme Vám ponuku lacného a spoľahlivého poistenia od viacerých poisťovní, z ktorej  si máte možnosť vybrať tú najvýhodnejšiu pre Vás.

Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie  následnej starostlivosti – vykonanie zmien poistenia, biele a zelené karty,  súčinnosť v prípade poistných udalostí a pod.

Havarijné poistenie

               Všetci  vieme, že vlastniť dnes nové alebo ojazdené  motorové vozidlo nie je žiadna lacná záležitosť a je preto potrebné si tento majetok chrániť, čo nám umožňuje  práve havarijné poistenie vozidiel.

               Havarijné poistenie vozidiel  kryje  škody spôsobené:

živelnými udalosťami  - napr. požiar,  víchrica, povodeň, pád stromu a pod.,
stretom  so zvieraťom – vbehne Vám do cesty zajac, srnka alebo iné zviera
haváriou  - ak svojim  vozidlo  nabúrate Vy alebo Vám spôsobí škodu iné neznáme vozidlo  (napr. na zaparkovanom aute, od neznámeho auta odskočí kameň a poškodí čelné sklo a pod.)
krádežou alebo vandalizmom – ak by Vám niekto odcudzil celé vozidlo alebo by ho iba chcel odcudziť a poškodil by ho (napr. zámky na dverách alebo rozbité sklo)

Pri  tomto poistení, ktoré Vám ponúkame od viacerých poisťovní,  nie je rozhodujúca vždy iba výhodná cena, ale aj služby, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú v prípade  škody  - napr. doba čakania na obhliadku poškodeného vozidla, sieť spolupracujúcich servisov, možnosť  úhrady priamo servisu a mnoho iných služieb.

Okrem porovnania produktov jednotlivých poisťovní a samotného uzatvorenia poistnej zmluvy Vám ponúkame aj ďalšie služby,  najmä spoluprácu v prípade škodovej udalosti – od  nahlásenia poistnej udalosti, cez komunikácia s poisťovňou ohľadom dokladov až po ukončenie škody a vyplatenie náhrady

 

 

Povinné zmluvné poistenie

Nech už vlastníte akékoľvek motorové vozidlo  -  osobné, nákladné, motocykel, traktor, autobus prívesný vozík – máte zo zákona povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.                             

Toto poistenie  kryje škody, ktoré môžete svojim vozidlo  spôsobiť iným  osobám –   škody na zdraví   alebo na majetku iných osôb.

Pripravíme Vám ponuku lacného a spoľahlivého poistenia od viacerých poisťovní, z ktorej  si máte možnosť vybrať tú najvýhodnejšiu pre Vás.

Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie  následnej starostlivosti – vykonanie zmien poistenia, biele a zelené karty,  súčinnosť v prípade poistných udalostí a pod.

Poistenie súkromného majetku

Toto poistenie patrí k základným poisteniam, lebo chráni našu „strechu nad hlavou“ o ktorú by nikto z nás nechcel prísť.  Dojednaním poistenia môžete  získať pokoj a istotu, že aj keď Vás postihne nejaké „nešťastie“, tak nezostanete v tom sami a budete mať kde bývať.

Veľa ľudí pri zmienke o poistení  má na mysli najmä krádež a vlámanie,   v skutočnosti však oveľa častejším  rizikom sú:

- živelné  škody , ktoré sa v závislosti od prudkých zmien  počasia u nás objavujú čoraz častejšie      ( ako povodeň, záplava, víchrica, krupobitie  ), ale aj štandardné živelné riziká – požiar, výbuch plynu, úder blesku apod.
- vodovodné škody, ktoré vznikajú prasknutím potrubia na kúrení, vodovode alebo kanalizácii  (vieme ako málo vody stačí, aby nám to poškodilo parkety alebo plávajúce podlahy)
- k týmto základným rizikám je možné dojednať aj ďalšie, ako napr. ťarcha snehu, zosuv pôdy, náraz vozidla, pád stromov, vandalizmus, prepätie a pod.

Poistenie domov a bytov

zahŕňa poistenie budov ako stavieb, vrátane všetkých stavebných súčastí ( zjednodušenie povedané všetko, čo je pevne spojené so stavbou – napr. okná, dvere, podlahy, radiátory, kúpeľové predmety, vstavané skrine a pod)
k poisteniu domov je možné dojednať aj poistenie vedľajších stavieb – garáž, hospodárska budova, oplotenie, prístrešok, vonkajšia pivnica, záhrada a pod.

Poistenie domácnosti

- zahŕňa poistenie vybavenia domácnosti, kde patrí napr. nábytok , elektronika (televízor, počítač, CD, fotoaparát, kamera a pod.), oblečenie, osobné veci, športové potreby a pod.
- v rámci pripoistení je možné dojednať aj poistenie umeleckých diel, cenností, zbierok, obrazov, poistenie pomníkov a pod

Poistenie zodpovednosti za škodu

kryje škody, ktoré by sa mohli stať  „tretím osobám“ , najčastejšie susedom alebo ľuďom, ktorí Vás prišli navštíviť
- spôsobených vlastníctvom nehnuteľnosti  – napr. praskne Vám v byte radiátor a vytopíte všetkých susedov
- spôsobených bežnou činnosťou členov domácnosti – napr. pri bicyklovaní alebo inej športovej činnosti, tiež sa to vzťahuje na škodu spôsobenú domácimi zvieratami (pes, mačka)a pod.

Havarijné poistenie

Všetci  vieme, že vlastniť dnes nové alebo ojazdené  motorové vozidlo nie je žiadna lacná záležitosť a je preto potrebné si tento majetok chrániť, čo nám umožňuje  práve havarijné poistenie vozidiel.

Havarijné poistenie vozidiel  kryje  škody spôsobené:

- živelnými udalosťami  - napr. požiar,  víchrica, povodeň, pád stromu a pod.,
- stretom  so zvieraťom – vbehne Vám do cesty zajac, srnka alebo iné zviera
- haváriou  - ak svojim  vozidlo  nabúrate Vy alebo Vám spôsobí škodu iné neznáme vozidlo  (napr. na zaparkovanom aute, od neznámeho auta odskočí kameň a poškodí čelné sklo a pod.)
- krádežou alebo vandalizmom – ak by Vám niekto odcudzil celé vozidlo alebo by ho iba chcel odcudziť a poškodil by ho (napr. zámky na dverách alebo rozbité sklo)

Pri  tomto poistení, ktoré Vám ponúkame od viacerých poisťovní,  nie je rozhodujúca vždy iba výhodná cena, ale aj služby, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú v prípade  škody  - napr. doba čakania na obhliadku poškodeného vozidla, sieť spolupracujúcich servisov, možnosť  úhrady priamo servisu a mnoho iných služieb.

Okrem porovnania produktov jednotlivých poisťovní a samotného uzatvorenia poistnej zmluvy Vám ponúkame aj ďalšie služby,  najmä spoluprácu v prípade škodovej udalosti – od  nahlásenia poistnej udalosti, cez komunikácia s poisťovňou ohľadom dokladov až po ukončenie škody a vyplatenie náhrady