Architektonická, projekčná kancelária - PZ CONSTRUCT

Názov spol.:PZ-CONSTRUCT, s.r.o.
Sídlo firmy:Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda 92901
E-mail:atelier@pz-construct.eu
Telefón:0905 240 592
Web: pz-construct.bizref.sk
IČO:36832529
DIČ:2022449033
IČ DPH:SK2022449033

Opis činnosti

Projekčná kancelária PZ Construct sídli v meste Dunajská Streda . Ponúkame komplexné  architektonické a inžinierske služby ako aj súvisiace technické poradenstvo. Zaoberáme sa projektovaním: rodinných domov, bytových domov, občianskych, priemyselných stavieb až po ich interiéry. Realizujeme inžiniersku činnosť pre vlastné projekty ako aj projekty tretích subjektov, čiže zabezpečujeme  povolenia v zmysle stavebného zákona.