Strekov Wine Run 2018

Dátum:21. Jul - 21. Jul
Miesto:Strekov
Kategória: Deti a rodina , Športové podujatia , Súťaže, majstrovstvá

Popis podujatia

STREKOV WINE RUN sú bežecké preteky a preteky v nordic walkingu, ktoré sa konajú počas kultúrnej, spoločenskej a gurmánskej akcie „Strekovský festival vína“ v krásnom prírodnom prostredí strekovských viníc v spoločnosti skvelých vinárov.

Propozície STREKOV WINE RUN 2018

Termín konania: 21.7.2018 
Miesto konania: Strekov (areál Strekovského festivalu vína)
Organizátor: Ventura SK s.r.o. 

Popis pretekov: 
7km bežecké preteky
7km preteky v nordic walkingu (pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom diskvalifikovaní )
5km preteky v hobby walkingu

Časový harmonogram: 
8:00 - 9:30 hod. - Prezentácia pretekárov (pri vstupe do areálu Strekovského festivalu vína)
10:00 hod. - Štart bežeckých pretekov 
10:10 hod. - Štart pretekov Nordic walking
10:15 hod. - Štart pretekov Hobby walking
12:00 hod. - Vyhodnotenie výsledkov

Časový limit: bežecké preteky 1:15 hod. od štartu
preteky Nordic walking 1:30 hod od štartu
preteky Hobby walking 1:15 hod od štartu

Vek pretekárov: od 15 rokov, neplnoletí pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len po podpise prihlášky 
svojím zákonným zástupcom pri prezentácii

Cena štartovného: 
do 31.5.2018 - 17 € pri online registrácii cez registračný systém www.behsity.sk (platba online kreditnou kartou alebo prevodom na účet organizátora do 14 dní od registrácie) 
do 16.7.2018 – 20 € pri online registrácii cez registračný systém www.behsity.sk (platba online kreditnou kartou alebo prevodom na účet organizátora do 14 dní od registrácie, najneskôr do 17.7.2018) 

Štartovný balíček obsahuje:
- štartovné číslo s nevratným čipom na meranie času
- vstupenku na Strekovský festival vína
- občerstvenie na 4.km a 6. km behu a v cieli
- fľašu znamenitého miestneho vína
- sklenený vínny pohár s logom festivalu a vrecúško 
- mapu miesta konania festivalu
- zľavové kupóny od sponzorov
- účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)

Technické zázemie a občerstvenie:
Šatňa a úschovňa – situovaná v stane v blízkosti štartu/ cieľa. 

Občerstvovacie stanice sa nachádzajú na 4. a 6.kilometri trate pre bežcov a v cieli pre všetkých pretekárov. 

Vekové kategórie – beh:
Muži: Ženy:
M (do 39 rokov) Z (do 39 rokov)
M40 (do 49 rokov) Z40 (do 49 rokov)
M50+ (od 50 rokov) Z50+ (od 50 rokov)

Vekové kategórie – nordic walking:
M (do 34 rokov) Z (do 34 rokov)
M35+ (od 35 rokov) Z35+ (od 35 rokov)

Vekové kategórie – hobby walking:
Muži (bez vekového obmedzenia) Ženy (bez vekového obmedzenia)

Meranie časov a výsledky:
Meranie je zabezpečené profesionálnou časomierou VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke www.sportsofttiming.sk a následne na FB stránke podujatia.

Vis maior:
Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu,prípadne zrušenie súťaže.

Prehlásenie účastníkov pretekov STREKOV WINE RUN

Účastníci prehlasujú, že:
- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov.
Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia spoločnosti Ventura SK s.r.o., J.Palárika 38, 941 01 Bánov a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi spoločnosti Ventura SK s.r.o., J. Palárika 38, 941 01 Bánov, IČO: 47 126752 súhlas na:
- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia STREKOV WINE RUN, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými spoločnosťou Ventura SK s.r.o., J. Palárika 38, 941 01 Bánov, IČO: 47 126752,
- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.