IV. Salibský polmaratón - IV. Szeli félmaraton

Dátum: 3. Jun - 3. Jun
Miesto:Dolné Saliby
Kategória: Deti a rodina , Obecné dni, hody, slávnosti , Športové podujatia , Súťaže, majstrovstvá

Popis podujatia

[SK}
[IV. SALIBSKÝ POLMARATÓN
VI. HORNOSALIBSKÁ DESIATKA / VI. HORNOSALIBSKÁ
TROJKA

Termín: 3. júna 2018 (v nedelu) o 09:30 hod - 21.1km, 09:45 - 10km, 9:50 - 3km.
Detský beh od 10:00 hod.
RoniRun Club spolu s obcami Horné Saliby a Dolné Saliby Vás srdečne
pozývajú na bežeckú akciu roka.
Miesto: Areál OZ Hornosalibských koniarov „Nyerges“ (preteky), futbalové
ihrisko TJ Horné Saliby (šatne).
Trate: 3km v obci Horné Saliby, 10km Horné Saliby – Hrušov – Dolné Saliby – Horné
Saliby, 21.1km dva okruhy. Povrch trate: asfalt
95%, tráva 5%. Prevýšenie +-3m.

Štartovné: 
21.1km a 10km: 8€ - online registrácia (OR) do 31.3.2018,
9€ - OR do 30.4.2018,
10€ - OR do 27.5.2018, na mieste 12€,
3km - 5€,
účastníci detských behov a súťažiaci nad 60 rokov bez štartovného.
Štartovné uhraďte do 27.5.2018 na účet: SK9311000000002947021014
Informácia pre príjemcu: uveďte vaše meno.
Štartovné sa nevracia, je možné preniesť na nasledujúci rok.

Štartovný balíček zahŕňa: štartovné číslo, občerstvenie počas preteku a v cieli, čipové meranie času, lístok do tomboly len pre bežcov.

Registrácia: http://prihlasky.vos-tpk.sk alebo na mieste najneskôr do 09:00. Každý účastník, ktorý sa zaregistruje on-line do 27.5.2018, môže uviesť aj svoju prezývku, ktorá bude uvedená aj na štartovnom čísle. 
Prvých 300 nahlásených pretekárov (so zaplatenou úhradou štartovného) dostane originálnu medailu behu! Prvých 100 online
nahlásených pretekárov (so zaplatenou úhradou štartovného) dostane voľnú vstupenku do vonkajšieho termálneho kúpaliska Horné Saliby. 
Všetci účastníci podujatia dostanú jedlo (zabezpečené súťažou vo varení „halászlé“, guláša a iných pochúťok) a občerstvenie (kofola alebo pivo).
Občerstvenie počas behu bude zabezpečené pri každom druhom kilometri. 
Každý účastník – 21.1km, 10km, 3km – dostane jeden lístok do tomboly len pre bežcov. 

Ceny: Absolútny víťaz polmaratónu získa Pohár predsedu TJ Horné Saliby, absolútny
víťaz desiatky získa Pohár Vojtecha Szaba. Prví traja celkovo najrýchlejší muži a ženy
na 21.1km a 10km získavajú 40-20-10 Eur. Prví traja v každej kategórii získajú poháre,
Rozpis kategórií nájdete na našej webstránke.

Prezentácia: Areál „Nyerges“ od 7:30 hod. najneskôr 30 minút pred štartom.

Moderátor: Tibor Sasarák a Peter Tomič.
Časomiera: Ing. Dušan Richter VOS-TPK čipová časomiera.
Informácie: Mgr. Kontár Ronald, tel: 00421/905-068347, e-mail:
ronirunclub@gmail.com, web: www.ronirunclub.sk,
www.facebook.com/RoniRunClub.

Ďalší program: Pre deti budú k dispozícií nafukovacie hrady, kone (OZ Hornosalibských
koniarov „Nyerges“) a kônské záprahy (Športový klub milovníkov koní). Skupina „Zele
Törzs“ Vám predvedie ukážky bojového umenia a historickej lukostreľby s možnosťou vyskúšania streľby historického luku.

Upozornenia a informácie: Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov. Zdravotná služba bude zabezpečená.
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný rešpektovať vyhlášku o pravidlách cestnej premávky.
Príďte povzbudiť bežcov, alebo si zabehnúť svoj osobný rekord a prežite príjemný deň pri športe, v krásnom prostredí pri dobrom jedle.

[HU]
IV. Szeli félmaraton
VI. Felsőszeli tízes / VI. Felsőszeli hármas

Időpont: 2018. június 03. (vasárnap), rajt: 9:30 - 21.1km, 09:45 - 10km, 9:50 - 3km.
Futóverseny a gyerekeknek 10.00 órától.

A RoniRun Club a Felsőszeli és Alsószeli községekkel közösen, szeretettel meghívja önöket az év futó rendezvényére.

Helyszín: Felsőszeli Nyerges Lovas Klub pálya (verseny), Felsőszeli TE pálya (öltözők).
Útvonal: 3km – Felsőszeli községen belül, 10km - Felsőszeli – Körtvélyes – Alsószeli –
Felsőszeli, 21.1km – két kör. Az útvonal felülete: aszfaltút 95%, fű 5%. Emelkedő +-3m.

Nevezési díj: 
21.1km és 10km: 8€ - online nevezéssel (ON) 2018. március 31-ig, 9€ - ON 2018. áprílis 30-ig, 10€ - ON 2018. május 27-ig, a helyszínen 12€, 
3km – 5€, 
a gyerekek futóversenye és a főversenyszám 60 év felett ingyenes.
A nevezési dijat kérjük áttutalni legkésőbb 2018.május 27.-éig a
SK9311000000002947021014 számlaszámra.
Az áttutalásnál kérjük feltüntetni a teljes nevet a informacio mezőbe.
A nevezési dij nem visszatérintendő, de áttvihető a következő évre.

A rajtcsomag tartalmazza: a rajtszámot, frissítést a versenypályán és a célban, chipes időmérést, tombola jegyet külön a futók részére.
Regisztráció: http://prihlasky.vos-tpk.sk, vagy a helyszinen legkésőbb 09:00-ig.
Minden egyes résztvevőnek, aki 2017. május 21-ig regisztrál és befizeti a rajtdíjat is, saját nevével ellátott rajtszámot biztosítunk. 
Az első 300 regisztrált versenyző (a nevezési díj befizetésével) eredeti emlékérmet kap a futóversenyről! Az első 100 online
regisztrált versenyző (a nevezési díj befizetésével) egy szabad belépőt kap a kültéri felsőszeli termálfürdőbe. 
Minden egyes résztvevő ételt (halászlé, gulyás és egyéb finomságok, amiről a főzőverseny versenyzői gondoskodnak) és italt kap (kofola vagy sör).
A futók részére a verseny utvonalán két kilométerenként frissitő állomások lesznek.
Minden egyes induló (21.1km, 10km, 3km), külön 
tombolasorsolásban részesül a futók számára.
Díjak: Az abszolút győztes félmaratonon a Felsőszeli TE elnökének kupáját, 10km-en pedig Szabó Béla kupát nyeri el. Az első három leggyorsabb befutó férfi és nő félmaratonon és 10km-en anyagi juttattásban részesül (40-20-10 Eur). 
Az összes kategória első három helyezettje kupát nyer, a kategóriák szétírását a weboldalunkon megtalálható.

Prezentáció: a „Nyerges“ pályán 7.30-tól legkésőbb 30 perccel a start előtt.

Moderátor : Tibor Sasarák és Peter Tomič.
Időmérés: Ing. Dušan Richter VOS-TPK chippes időmérés.
Információk: Mgr. Kontár Ronald, tel: 00421/905-068347, e-mail:
ronirunclub@gmail.com, web: www.ronirunclub.skwww.facebook.com/RoniRunClub

További program: A gyerekek számára ingyenes légvárak, lovak és lovasfogatok lesznek bebiztosítva. A verseny alatt mindenki kipróbálhatja íjjásztudását, valamint baranta (harci jelenetek és párbajok) és íjászbemutatóval is kedveskedünk a „Zele Törzs“
közreműk ödésével.
Figyelmeztetések és információk: A verseny bármilyen időjárás esetén megvalósul. A verseny ideje alatt okozott károkért a rendezőség nem felel. Az egészségügyi szolgálat
biztosított. Az összes versenyző saját felelősségére versenyez, és köteles betartani a közúti közlekedés szabályait.

Jöjjön el, fusson személyi rekordot és töltsön velünk egy napot szép
környezetben, jó ételek mellett.

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.