Ondrejský jarmok v Brezne 2017

Popis podujatia

Tradičný 529. Ondrejský jarmok v Brezne sa bude konať v termíne od 30. novembra do 02. decembra 2017.

Právo usporadúvať výročné trhy zaručil Brezňanom prvýkrát uhorský kráľ Matej Korvín. Bolo to v roku 1488. Išlo o výročný trh na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie, t. j. 15. augusta. Od tohto roku sa mohli, na základe kráľovskej listiny, organizovať v meste aj trhy jedenkrát v týždni, v sobotu. Ďalšie výročné trhové dni zaručil Brezňanom panovník Ferdinand III. Vo svojej listine z roku 1650 dal možnosť mestu organizovať ešte tri výročné trhy: na 4. pôstnu nedeľu, v nedeľu pred Turícami a na sviatok sv. Andreja Apoštola. Práve jarmok konaný na sviatok sv. Andreja Apoštola pretrval v Brezne až do súčasnosti. Dnes ho poznáme pod názvom Ondrejský jarmok. V roku 2017  sa Ondrejský jarmok uskutoční už 529 krát.

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.