6. Vásárút - Felsővámos - Csallóközkürt futóverseny

Dátum:16. Sep - 16. Sep
Miesto:Trhová Hradská
Kategória: Športové podujatia

Popis podujatia

Versenykiírás
6. Csallóközkürt - Felsővámos - Vásárút utcai futóverseny
Időpont: 2017. szeptember 16. 13.00 órakor
Szervező: Vásárút község, Felsővámos község, Csallóközkürt község, Vásárúti Futóklub, Csallóközi Marathon Club
Nevezés: Vásárúti alapiskola, 10.30 - 12.30 óráig
Versenytávok:
10 km - rajt Csallóközkürtön /sportpálya/ - a versenyzőket 12.30-kor autóbusz szállítja a rajthoz
3 km - rajt Vásárúton
Öltözési és tisztálkodási lehetőség a vásárúti alapiskolában lesz biztosítva.


Propozície
6. Cestný beh Ohrady - Horné Mýto - Trhová Hradská
Dátum: 16. septembra 2017 o 13.00 h.
Usporiadateľ: Obec Trhová Hradská, Obec Horné Mýto, Obec Ohrady Bežecký klub Trhová Hradská, Marathon Club Žitný Ostrov
Prezentácia: Športové ihrisko v Ohradoch od 10.30 - 12.30 h.
Trate:
10 km - štart v Ohradoch /športové ihrisko/ - doprava na miesto štartu bude zabezpečená autobusom /o 12.30 h./
3 km - štart v Trhovej Hradskej
Šatňa a sprchy budú k dispozícií v Trhovej Hradskej v areáli základnej školy.

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.