Úvodný program Fraktálnej kresby - I KURZ

Dátum:14. Oct - 15. Oct
Miesto:Banská Bystrica
Kategória: Kurzy, školenia

Popis podujatia

SEMINÁR: ÚVODNÝ PROGRAM FRAKTÁLNEJ KRESBY
I KURZ

Pre koho je seminár určený?
Program (obsah) I Kurzu je nevyhnutný na zoznámenie sa s metódou, ako aj pre osobnú skúsenosť.
Seminár je predovšetkým určený pre tých, ktorí sa chcú fraktálnej metóde venovať profesionálne, v rámci práce s druhými (psychológovia, pedagógovia, vychovávatelia, sociálny pracovníci, defektológovia, gerontológovia, zdravotnícky personál, terapeuti, ...), ale rovnako aj „ profesionálny rodičia“ a rodičia vo všeobecnosti.
Na rozdiel od používania metódy pre osobný rast a rozvoj vnútorného potenciálu, tí, ktorí kreslia samostatne (individuálna práca), na tomto seminári budú, okrem praktickej robiť aj základnú teoretickú časť.
Ako prebieha školenie?
Seminár bude organizovaný ako dvojdňový, celkové trvanie 16 hodín. V rámci toho:
- Účastníci kreslia diagnostickú kresbu, podľa pravidiel MFK
- Kreslia náčrty dvoch typov korekčných kresieb: so symbolmi a s elementmi
- Zoznamujú sa so základnou úrovňou analýzy a robia empirické dekódovanie kresby
- Zoznamujú sa s významom farieb v MFK
- Praktický pracujú na „pravidle troch tlakov“ a tabuliek 9 odtieňov
- Učia sa ako používať farby na terapeutický účel 
Čo po seminári?
Po ukončení I kurzu Začiatočného programu MFK, ďalšie vzdelávanie potrebné pre prácu v rámci profesionálnej praxe, ako aj práca s druhými osobami – vyžaduje aby účastníci urobili celý cyklus (21 kresieb) podľa pravidiel metódy, napísali referát (správu) a prihlásili sa na skúšku. (Celé to je potrebné robiť pod vedením certifikovaného lektora na Slovensku).
Táto skúška sa môže absolvovať u predstaviteľa MFK pre Srbsko Milkici Vuletić, alebo u autorky kresby Tanzilii Polujahtovej z Ruska, keď navštívi Slovensko.
Skúška pre II a I úroveň sa môže absolvovať výlučne u autorky metódy T. Polujahtovej.
S podrobným programom celkového vzdelávania a podmienkami na získanie certifikátu, sa účastníci zoznámia na kurze.
Odporúčania pre tých, ktorí sa rozhodnú pre ďalšie vzdelávanie:
Autorka MFK odporúča, aby sa skupina, po absolvovaní semináru, ktorá ukončí školenie a má záujem o ďalšie vzdelávanie – stretávala 1x do týždňa alebo podľa vzájomnej dohody – v KLUBE KRESLENIA, v priebehu troch mesiacov, koľko približne trvá kreslenie celého cyklu – čím by bolo umožnené odborné sprevádzanie pri tvorení kresieb. Toto odporúčanie avšak nie je záväzné – účastníci sa môžu rozhodnúť aj pre individuálne konzultácie v súlade so svojimi potrebami a možnosťami, aj po dohode s lektorom. Týmto spôsobom (pokiaľ táto skupina prejaví záujem o pokračovanie v kreslení), sa môže uskutočniť odborný seminár II Kurzu – Bazálny program.

Lektorka: 
Milkica Vuletić – (certifikát I úrovne MFK)
Zástupca Metódy fraktálnej kresby v Srbsku
www./darartcentar.com
FB Centar za afirmaciju Dar Art
Č.tel. +381 65 28 67 021
PRIHLASOVANIE na email: ana.bazova.grnja@gmail.com

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.