Bonitácia nemeckých ovčiakov

Dátum:24. Sep - 24. Sep
Miesto:Prašice
Kategória: Športové podujatia , Súťaže, majstrovstvá , Výstavy, vernisáže, veľtrhy

Popis podujatia

Kynologický klub Prašice Vás srdečne pozýva

na bonitáciu Nemeckých ovčiakov,

ktorá sa uskutoční dňa 24. 9. 2017

Miesto konania: Futbalový štadión v obci Prašice
Prezentácia: 08:00 – 09:00
Začiatok: 09:00
Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger
Figuranti: p. Juraj Linhart, p. Martin Barjak
Poplatok: 10 eur za psa
Uzávierka prihlášok: 17. 09. 2017
Veterinárne ustanovenia: platné očkovanie proti besnote a iným vírusovým ochoreniam

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu: 
Peter Detko, 1. mája 167, 956 22 Prašice
Tel. kontakt: 0902 103 184
e-mail: kkprasice@gmail.com

Prihláškou sa rozumie zaslanie kópii nasledovných listín: 
 čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa a údaje o majiteľovi, 
 doklad o zaplatení štartovného poplatku, 
 kópia výstavného potvrdenia 
 potvrdenie o výkonnostnej skúške. 


Bonitácia sa uskutoční podľa bonitačného poriadku SÚCHNO!

Tešíme sa na Vašu účasť!

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.