Sila Dokumentov Rupert Murray

Dátum:23. Jun - 26. Jun
Miesto:Trenčianske Teplice
Kategória: Hudba, festivaly, koncerty , Kino, filmy

Popis podujatia

3 výnimočné filmy britského dokumentaristu Ruperta Murraya
po projekciách nasledujú diskusie s režisérom 

Neznámy biely muž
Príbeh Douga Brucea, ktorý sa jedného dňa preberie na Coney Islande s celkovou amnéziou. Dokument ho sprevádza obdobím, kedy nanovo objavuje samého seba i svet okolo neho. Len si predstavte, že sa zajtra zobudíte a nepamätáte si žiadny deň vášho života. Predstavte si život bez minulosti, bez skúseností, bez vzťahov, či minulých trápení. Predstavte si, že svoj život začínate nanovo, s novými priateľmi, objavujete svoje nepoznané talenty, a prežívate svoju úplne prvú lásku. Predstavte si, aké je to vidieť svet celkom novými očami. 2. Júla 2003 Doug Bruce odišiel zo svojho bytu…. 

Koniec potravinového reťazca 
Uznávaný film Ruperta Murraya skúma následky nekontrolovaného a neregulovaného rybolovu naprieč planétou. Nie je to film o tom, čo hrozí v budúcnosti, ale o tom, čo sa už stalo. Pád populácie tresky spôsobil zánik 40 000 pracovných pozícií, tuniaka už takmer vykynožili, a jeden losos vychovaný na farme má spotrebu 5 kg ančovičiek. 

Zoznámte sa s klimatickými skeptikmi
BBC Storyville

Filmár Rupert Murray nás vezme na cestu do srdca klimatického skepticizmu, kde chce preskúmať kľúčové argumenty proti globálnemu otepľovaniu spôsobenému človekom so snahou porozumieť ľuďom, ktorí nimi operujú. Majú vôbec dôkazy na to, že atmosféru otepľujú ľudia, alebo nás vystavujú obrovskému riziku tým, že sa pletú do vedy, ktorej vôbec nerozumejú? Kde je vlastne pravda, a ako sa my, ľudia, máme vôbec rozhodnúť? Filmom sprevádza popredný britský skeptic Lord Christopher Monckton, ktorý po celom svete prezentuje svoj názor verejnosti ale aj politikom. Presvedčí ich i režiséra, že sa naozaj nemajú čoho báť? 

ENGLISH : 
Unknown White Male

The true story of Doug Bruce who woke up on Coney Island with total amnesia. This documentary follows him as he rediscovers himself and the world around him. Just imagine waking up tomorrow with no memory of today or any other since the day of your birth. Imagine living without a history, without experience, no relationships, no past troubles. Imagine starting your life over again, making a new set of friends, finding new talents and falling in love for the first time. Imagine what it's like to see the world anew. On the 2nd July 2003 Doug Bruce left his apartment...

End of the Line

Rupert Murray's acclaimed film looking at the consequences of unchecked, unregulated sea fishing across the globe. It is not a film about what might happen, it is a film about what has happened. The collapse of the cod population saw the end of 40,000 jobs, the bluefin tuna is being hunted to extinction, and it takes five kilos of anchovies to produce one fish farmed salmon.

Meet the Climate Sceptics
BBC Storyville

Filmmaker Rupert Murray takes us on a journey into the heart of climate scepticism to examine the key arguments against man-made global warming and to try to understand the people who are making them. Do they have the evidence that we are heating up the atmosphere or are they taking a grave risk with our future by dabbling in highly complicated science they don't fully understand? Where does the truth lie and how are we, the people, supposed to decide? The film features Britain's pre-eminent sceptic Lord Christopher Monckton as he tours the world broadcasting his message to the public and politicians alike. Can he convince them and Murray that there is nothing to worry about?

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.