Talentové skúšky na šk. rok 2017-2018

Dátum:27. Jun - 29. Jun
Miesto:Trnava
Kategória: Deti a rodina , Kurzy, školenia

Popis podujatia

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem tancovať na prijímacie skúšky do nášho štúdia. 

Talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch 27.-28 a 29 júna 2017.
V budove OD Aso v centre mesta na Hlavnej 15 na 1. poschodi 

27. 6. 2017
16.00 - pohybová príprava pre deti od 4 - 5 rokov
17.00 - balet, moderný tanec pre deti od 6 - 9 rokov
18.00 - hip hop deti od 6 - 9 rokov

28. 6. 2017
16.00 - pohybová príprava pre deti od 4-5 rokov
17.00 - balet, ľudový tanec, moderný tanec pre deti od 10 - 12 rokov ( jazz dance, contemporary dance)
18.00 - hip hop deti od 10 - 12 rokov

29. 6. 2017
16.00 - pohybová príprava pre deti 4-5 rokov
17.00 - balet, ľudový tanec, moderný tanec pre deti od 13 - 17 rokov ( jazz dance, contemporary dance) 
18.00 - hip hop od 13 - 17 rokov

Tanečná a pohybová príprava

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti predškolského veku od 4 rokov. Jej cieľom je dať deťom základné pohybové zručnosti a návyky, naučiť ich vnímať rytmus, ovládať svoje telo a zvádnuť jednoduché tanečné zostavy. Všetko prebieha formou hry tak, aby si deti obľúbili tanec a hudbu a prirodzeným a zábavným spôsobom získali kvalitné pohybové základy, na ktorých bude možné v budúcnosti ďalej stavať.

Contemporary dance

Je štýl vyrazového tanca , ktorý kombinuje prvky niekoľkých tanečných žánrov vrátane jazzu a moderných tanečných techník. Na hodinách sa pracuje s príjemnou hudbou, prepojením dychu v pohybe, vyžíva sa váha tela a pohyb v priestore tak ako aj plynulé spájanie jednotlivých prvkov. Mládež sa venuje i tvorivej a improvizavizačnej práci, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tohto tanečného štýlu.

Balet

Klasický tanec – balet, je tým najlepším základom akéhokoľvek tanečného štýlu. Jeho všeobecná prospešnosť a využiteľnosť je daná tým, že ideálne rozvíja funkčný svalový tonus, telo získa správne držanie, stáva sa pružné a ohybné, pohyb je estetický a kontrolovaný. Hodiny baletu v súlade s hudbou podporujú v deťoch umeleckú vnímavosť.


JAZZ DANCE
Jazz dance je veľmi dynamický tanečný štýl. Medzi techniky jazzového tanca patria izolácie ( schopnosť ovládať, oddelene jednotlivé časti tela), striedanie napätia a uvoľnenia, rôzne štýly chôdze, behu, pádov a skokov. Vysoké nároky na koordináciu , prácu s priestorom a náročná technika sú ideálny základ, ktorý otvára dvere tanečníkom pri zvládaní nových tanečných techník, uplatnení sa v muzikálovom tanci alebo Show dance.

ĽUDOVÝ TANEC
Výraz folklór vznikol spojením anglických slov folk (ľud, národ) a lore (vedomosti, znalosti).
Pôvodný význam slova – „to, čo ľud vie“.
Lekcie ľudového tanca majú za cieľ priblížiť deťom tradičnú ľudovú kultúru, počnúc detskými lúčnymi hrami cez ľudové piesne a tance až po ľudové tradície a slovesné umenie.Lekcie majú vzbudiť a posilniť u detí záujem o folklór a vypestovať u nich vzťah k ľudovej hudbe a tancom, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom a rozvíjať ich hlasový a pohybový potenciál.

Hip hop

Hip hop zahŕňa všetky pouličné štýly tanca, ktoré sa tešia najmä obľube mladšej generácie. Medzi tanečné techniky a štýly, ktoré sem možno zaradiť patrí hip hop new style, hip hop old style (klasický, počiatočný hip hop), hype, funky atd. Všetky tieto tance sú neoddeliteľne späté s konkrétnou hudbou a životným štýlom.

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.