Spoznaj sa, Miluj sa, Prejav sa

Dátum:21. Jun - 21. Jun
Miesto:Topoľčany
Kategória: Duchovné a náboženské podujatia , Osobný rozvoj , Prednášky, semináre, besedy

Popis podujatia

Ženské kruhy s Monikou.
Už oddávna sa ženy spoločne stretávali, odovzdávali si životné múdrosti a skúsenosti, podporovali sa, pomáhali si, spoločne sa zabávali, rozprávali a radili si.
Dnes už však nie je bežné udržiavať úzky kontakt so ženskou komunitou. Hoci doba napreduje, naša ženská podstata je stále tá istá, potrebujeme sa stretávať, zhromažďovať, komunikovať.
Preto som sa rozhodla umožniť kontakt všetkým ženám, ktoré to cítia rovnako a majú záujem sa vzájomne deliť o svoje skúsenosti.
Prvý ženský kruh – Spoznaj sa, Miluj sa, Prejav sa - je zážitkový workshop, pri ktorom nahliadneme do svojho vnútra. Uvedomíme si našu vnútornú aj vonkajšiu krásu, precítime lásku k sebe a dozvieme sa, ako si túto lásku pestovať a ako ju začleniť do našich bežných dní. Otvoríme sa sebe samej pomocou rôznych cvičení a naučíme sa niečo o vlastnom prejave voči svetu. Objavíme naše túžby , záujmy a spôsob, ako ich zrealizovať.
Workshop je určený výhradne pre ženy – budeme uvoľnené a prirodzené.
Čaká nás pokojné a hĺbavé popoludnie, končiace večerom plným cvičení ducha a mysle, v sprievode ženskej meditačnej hudby.
Teším sa na naše prvé spoločné stretnutie a verím, že sa všetky budeme spolu cítiť slobodne a dobre.
Vstupné 5,-eur

Gemini, Krušovská 2310

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.