Bárányok a farkasok között

Dátum:18. Jun - 18. Jun
Miesto:Šamorín
Kategória: Duchovné a náboženské podujatia , Prednášky, semináre, besedy

Popis podujatia

Jézus azt mondta tanítványainak: 
"Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok! Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a népeknek. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan szóljatok, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megölik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül." /Máté evangéliuma 10/

Ez a Jézus követőinek sorsa és küldetése - bárányként kell szembenállniuk a farkasok világával. 

Hogyan kell ezt értelmeznünk napjainkban, amikor "a békesség nevében" igyekszünk elkerülni minden konfliktust?
Mit jelent keresztyénnek lenni egy erőszakosságától önagából kifordult világban?
Hogyan lehet szelídnek maradni a farkasok között?

Sok szeretettel várunk mindenkit 2017. június 18-án, este 18:00-kor tartandó családi istentiszteletünkre, amelyet jó idő esetén a szabadban tartunk!

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.