Jézus megbékéltette a világot

Dátum:25. Jun - 25. Jun
Miesto:Šamorín
Kategória: Duchovné a náboženské podujatia , Prednášky, semináre, besedy

Popis podujatia

Egyre nyilvánvalóbb, hogy korunkban Isten beavatkozására van szükség a megbékéléshez. Az emberi erőfeszítés megbukott, az erőszak erőszakot szül. Erre inti Jézus is a tanítványait, amikor kis csapatukat felbérelt és megbízott fegyveresek veszik körül. Csak Jézusnak van olyan válasza az erőszakra, ami kiveszi az ember kezéből a fegyvert: 
"Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk: Kit kerestek? Azok így feleltek: A názáreti Jézust. Én vagyok – mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: Én vagyok – visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: A názáreti Jézust. Jézus így szólt: Megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni! Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?" - János ev. 18.

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2017. június 25-én, vasránap este 18:00-kor tartandó családi istentiszteletünkre, amit jó idő esetén a szabadban, a templomunk kertjében tartunk.

Shrek hivatal

Temetősor 16

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.