Porciunkula 2017 Nové Zámky

Popis podujatia

Tradičný jarmok s bohatými kultúrnymi podujatiami,kopou dobrého jedla a pitia,ukážkami tradičných remesiel, množstvom predajcov a detskými atrakciami.

Prečo Porciunkula?

Názov Porciunkula je odvodený od Portionculy, pôvodného talianskeho pomenovania kaplnky Panny Márie anjelskej na námestí Spoleto neďaleko Assisi. Kostol je považovaný za centrum františkánskeho rádu. Práve na tomto mieste sa v roku 1216 zjavil Františkovi z Assisi pri modlitbe Ježiš so svojou matkou. František pred ním vyjadril svoju túžbu dať každému človeku na svete možnosť zomrieť s istotou, že pôjde do neba. Ježiš mu prikázal, aby šiel za pápežom a požiadal ho o takéto výnimočné odpustky. Dňa 2. augusta 1216 svätý František získal od pápeža Honoriusa III. privilégium dávať veriacim odpustky práve v Portiuncule. V tomto kostole o desať rokov neskôr František aj zomrel.

V Nových Zámkoch má františkánsky rád širokú základňu. Františkáni sú historickou súčasťou mesta, sídlia vo františkánskom kláštore, o ktorom prvá zmienka pochádza z roku 1662. Sviatok bol počas komunistického režimu zakázaný, jeho tradíciu v Nových Zámkoch obnovili v roku 2003.

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.