Streetball proti rakovine

Dátum: 3. Jun - 3. Jun
Miesto:Žilina
Kategória: Deti a rodina , Dobrovoľníctvo , Športové podujatia , Súťaže, majstrovstvá

Popis podujatia

STREETBALL PROTI RAKOVINE Dátum: 03.06.2017 Miesto: Športový areál Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina (4 hracie kurty) v prípade nepriaznivého počasia budú o zmene miesta konania informovaní kapitáni jednotlivých družstiev Kategórie: MUŽI OPEN (bez obmedzenia, max 16 tímov) MUŽI REKRE (kategória určená pre rekreačných hráčov, t. j. hráčov ktorí boli naposledy registrovaní v akejkoľvek ligovej súťaži v sezóne 2013-2014, max 12 tímov) ŽENY (bez obmedzenia veku) MIX (bez obmedzenia veku; počas zápasu musí byť na ihrisku min 1 dievča/žena, max 16 tímov) chlapci do 18 rokov (kategória pre hráčov narodených v roku 1999 a mladších) dievčatá do 18 rokov (kategória pre hráčky narodené v roku 1999 a mladšie) V prípade prihlásenia menej ako 6 tímov do niektorej z kategórií si organizátor vyhradzuje právo neotvoriť danú kategóriu. Ceny pre víťazov: - prvé 3 družstvá v každej kategórii budú ocenené trofejami (www.maad.sk) - v kategórii OPEN a REKRE vstupenky na zápas Harlem Globetrotters v Prievidzi (07.06.2017) - vecné ceny od partnerov turnaja Štartovné: OPEN, REKRE, MIX, ŽENY – 30 € / družstvo chlapci/dievčatá do 18 rokov - 10 € / družstvo Štartovné sa platí vopred na číslo účtu SK13 7500 0000 0040 0887 4691, úhrada štartovného je podmienkou úspešnej registrácie. Každý hráč obdrží pri prezentácii: - tričko (platí pre prvých 100 úspešne prihlásených hráčov – družstvo je úspešne prihlásené okamihom pripísania štartovného na vyššie uvedený účet, v prípade účasti hráča vo viacerých tímoch má hráč nárok len na jedno tričko) - minerálku - bagetu. Registrácia/prihlásenie: podrobnosti viď https://www.sbpr.sk/Turnaje/Registracia-prih-lasenie/ prihlasovanie

http://www.3x3planet.com/en/event/details/TMZ17DUBHWSJDSVK?tabView=Categories Prihlásenie je možné najneskôr do 31.05.2017 24.00 hod Podmienkou prihlásenia na turnaj je registrácia (vytvorenie profilu) každého hráča družstva na portáli www.3x3planet.com Predbežný program turnaja: 8,00 – 8,30 prezentácia prihlásených družstiev 8,45 – 9,00 slávnostné otvorenie turnaja 9,00 – 12,00 skupinová fáza 12,00 – 12,30 Kráľ strelcov (súťaž v streľbe trestných hodov) 12,30 – 14,00 playoff 14,00 – 14,30 3pts shootout 14,30 – 16,00 finálové zápasy 17,00 – 17,15 odovzdanie cien víťazom, slávnostné ukončenie turnaja Sprievodné súťaže: netradicnetorty.sk Free Throws Contest (súťaž v streľbe trestných hodov) netradicnetorty.sk 3pt shootout (súťaž v streľbe trojbodových košov) Štartovné 1 € - výťažok bude venovaný Lige proti rakovine Víťazi streleckých súťaží získajú okrem vecných cien od partnerov turnaja aj právo účasti v súťažiach Free Throw´s King a King of Long Distance, ktoré sa uskutočnia na finálovom turnaji série.

Miesto: Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina (ŠG a SOŠd)

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.