Open Air Gym 2017

Dátum:13. Aug - 13. Aug
Miesto:Nové Zámky
Kategória: Športové podujatia

Popis podujatia

http://www.openair.cftnz.sk/
OZ CFT Nové Zámky vás už po tretí rok všetkých pozýva na Open Air Gym 2017 (OAG). Rok po roku nám krásne rastie úroveň tohto krásneho projeku.
OAG je deň plný pohybu a športu, hudby, úsmevu, dobrej nálady a sprievodného programu.
13.8.2017 zažijú návštevníci termálneho kúpaliska v Nových Zámkoch športovú nedeľu.
Občianske združenie CFT Nové Zámky v spolupráci s CrossFit Redoubt a mestom Nové Zámky organizujú športový víkend pre profi atlétov ale aj pre širokú verejnosť. Počas celého dňa si všetci, čo budú mať trošku chuť cvičiť , môžu vyskúšať cvičenie z rôzneho súdka pod vedením známych aj menej známych domácich i zahraničných profi inštruktorov.

Cieľom projektu OAG je naďalej pokračovať s rozvojom športu a športovej aktivity širokej verejnosti a tak zlepšovať zdravie obyvateľov v meste Nové Zámky a širokom okolí. Ponúkame možnosti ako tráviť voľný čas detí, mladistvých, dospelých a seniorov a tak prispieť k všeobecnému fyzickému a psychickému zdraviu spoločnosti.

http://www.summerchallenge.sk/
Dňa 12.8 sa bude konať CrossFit Redoubt Summer Team Challenge 2017
Profesionálna letná Crossfitová súťaž na ktorej ste všetci srdečne vítaní. Po roku si tu opäť budete môcť zmerať sily s tými najlepšími domácimi i zahraničnými atlétmi. Tak isto nám rok po roku krásne rastie úroveň tejto súťaže a to znamená, že budeme opäť ešte lepší, precíznejší, s top vybavením od Forward Fitness :)
EVENT - 
https://www.facebook.com/events/1888975241322814/?active_tab=about
Sleduj event, zapíš si dátum do kalendára, aby ste nepremeškali registráciu. 

Pozri si videá ;)
OAG 2016 - 
https://www.youtube.com/watch?v=oYWnc3Fj8HM
Summer Challenge 2016 -
https://www.youtube.com/watch?v=AyLfrFrlwX0
Summer Challenge 2015 - 
https://www.youtube.com/watch?v=y0Wsszsa1w4

Váš CFRTeam

OAG
http://www.openair.cftnz.sk/
OZ CFT Nove Zamky is inviting you to Open Air Gym 2017 (OAG) for the third time. The quality of this amazing project is increasing year after year.
A day filled with sport, music, good mood and a rich accompanying program. On 13th August all of the Emil Tatárik Thermal Swimming pool guests will experience a great sports Sunday.
Civic association CFT Nové Zámky in co-operation with CrossFit Redoubt and city Nové Zámky organize a sports weekend not only for professional athletes but also for the general public. During the whole day everyone who feels like working out , will get an opportunity to try and choose from a variety of different exercises under the supervision of not only domestic but also foreign professional instructors. 

The aim of the OAG project is to carry on with sports progress and athletic activities for public and thus enhance health of citizens of Nové Zámky and their neighborhood. We offer you opportunities how to spend free time for kids, youngsters, adults but also the elderly in a better way and contribute to general physical and mental health of the society. 


http://www.summerchallenge.sk/
On the 12th of August will the CrossFit Redoubt Summer Team Challenge 2017 be held. A summer competition on which you are all heartily welcomed. After a whole year you get the chance to compete against the best national and foreign athletes. This year, we will be better ,more accurate with top equipment from Forward Fitness . Follow the event,note it down not to miss the registration.
EVENT -
https://www.facebook.com/events/1888975241322814/?active_tab=about

Have a look ;)
OAG 2016 - 
https://www.youtube.com/watch?v=oYWnc3Fj8HM
Summer Challenge 2016 -
https://www.youtube.com/watch?v=AyLfrFrlwX0
Summer Challenge 2015 - 
https://www.youtube.com/watch?v=y0Wsszsa1w4

Your CFRTeam

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.