Literárne soirée Nitra

Dátum:11. May - 11. May
Miesto:Nitra
Kategória: Divadlo, literatúra

Popis podujatia

Literárne soirée je umelecký večer, na ktorom sa podieľa ktokoľvek, kto píše, hrá alebo komponuje a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty interpretované hercami, ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi.

Preto ak píšete a máte chuť svoje práce zverejniť, alebo sa venujete herectvu či hudbe, kontaktujte nás na e-mail literarnesoiree.nr@gmail.com alebo na facebooku.


UZÁVIERKA TEXTOV je 23. APRÍLA 2017 !!!
(info na plagáte je pre tých, ktorí sa prihlasujú po dedlajnoch :D )

Informácie pre Autorov:

- texty posielajte na e-mail literarnesoiree.nr@gmail.com
- žáner aj téma sú voľné
- maximálny rozsah je približne 1 strana (rozsah drámy 3 strany)
- maximálny počet prihlásených textov na jedného autora sú 2 prózy a 3 poézie
- každý text vyžaduje osobitý prístup, preto je toto ohraničenie viac-menej orientačné, no potrebné vzhľadom k nášmu cieľu venovať sa každému príspevku naplno
- texty vyberáme na základe dramaturgie daného večera, teda či sa príspevok do momentálneho konceptu hodí alebo nie; preto ak váš príspevok nebude vybraný, pokojne ho pošlite nabudúce, možno si s textami v ďalšom kole sadne lepšie ;)
- svoje otázky adresujte na horeuvedený e-mail alebo nám napíšte správu na facebook

VIDÍME SA NA HIDEPARKU! :)

Hidepark Nitra, Nitra
19:00

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.