2.ročník Rajecký Canicross

Dátum: 6. May - 6. May
Miesto:Rajec
Kategória: Športové podujatia , Súťaže, majstrovstvá

Popis podujatia

Kynologický klub Rajec v spolupráci s Maratón klubom Rajec Vás srdečne pozýva na druhý ročník Rajeckého canicrossu.

Propozície:

Termín: 06.05.2017

Miesto: Rajec - Rybník Košiare

49°04'27,4"S 18°36'46,7"
pod hrádzou rybníka Košiare

Z cesty 517 v smere z Rajca do Považskej Bystrice odbočiť za Rajcom cca 500m vľavo na prašnú cestu a asi po 900 m sa dostanete pod hrádzu rybníka Košiare.


Dĺžka trate: cca 3,5 km/ pre juniorov cca 2 km / deti cca 500 m

Kategórie: CC ženy, CC muži, CC juniori (10 - 16 rokov),CC deti ( do 10 rokov, v sprievode dospelej osoby), BKJ ženy, BKJ muži

Uzávierka prihlášok: pondelok 01.05. 2017 (prihlasovanie na mieste nebude možné)

Štartovné: 8 € ( juniori- 4 €) do uzávierky, 10 € (juniori - 6 €) po uzávierke (na mieste), deti 2€ (možnosť platby aj na mieste za rovnakú sumu)
- zahraniční pretekári môžu platiť aj na mieste za zľavnenú sumu
- v cene štartovného občerstvenie

Platby: štartovné treba zaslať do uzávierky prihlášok na účet:
SK14 0900 0000 0004 2562 8864
Do poznámky je potrebné napísať MENO PRETEKÁRA!!!

Prihlasovací formulár nájdete v udalosti!

Ceny: Odmenení budú prví traja v každej kategórii

Harmonogram: 8:30 - 9:30 prezentácia, 10:00 – otvorenie, 10:10 - štart Canicrossu. Jednotliví súťažiaci budú štartovať v 30 sekundových rozostupoch.
Vyhlásenie výsledkov bude najneskôr hodinu po príchode posledného pretekára do cieľa.
Zmena programu vyhradená.

Kategória Juniori:
Povinnosť priniesť vyplnený súhlas od rodiča !
(čoskoro bude doplnený)

Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaním.
Minimálny vek psa je 1 rok (môže byť udelená výnimka po posúdení organizátormi, kontaktovať cez email). Počas celého trvania pretekov musí byť pes vedený na vôdzke pripnutej o postroj psa. Porušenie týchto pravidiel sa trestá diskvalifikáciou! Jeden súťažiaci môže trať absolvovať s jedným psom na vôdzke.

Ideálna výbava pre canicross: postroj, amortizačné vodítko a sedák.

Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.

Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, alebo treťou osobou, alebo inak.
Poplatok za štartovné sa pri neúčasti pretekára nevracia a slúži na uhradenie výdavkou spojených s organizáciou preteku.

Prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGTAvh7O60c5wMHENHcx_YwWCHOwWottKMmDqQzPuMgVoZVA/viewform?c=0&w=1


Kontakt na organizátorov:
rajeckycanicros@gmail.com

Rajec, Žilina Region, Slovakia, Rajec
09:00

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.