Duševný rozmer jogy - seminár

Dátum: 4. Feb - 4. Feb
Miesto:Prešov
Kategória: Kurzy, školenia , Osobný rozvoj , Prednášky, semináre, besedy , Športové podujatia

Popis podujatia

Škola jogy Premena vás pozýva na ochutnávkový seminár nového európskeho smeru jogy “Nová jogová vôľa”. Joga v ich podaní stojí na nasledujúcich pilieroch: ● Umelecká ásanová prax - jogový cvik ako umelecké dielo, ktoré vyjadruje navonok v krásnej forme ásany hlbšie pravdy života ● Duševný rozvoj - cieľom jogovej praxe je rozvoj konkrétnych duševných schopností človeka, ako napr. trpezlivosť, koncentrácia, vnímavosť voči okoliu, pokojný nadhľad, túžba po vývoji, schopnosť prekonávať prekážky aj samého seba, cit pre estetiku,... ● Zdravotné pôsobenie - zlepšenie pohyblivosti chrbtice a pevnosti chrbtového svalstva, regenerácia chrbtice, prevencia nádorových ochorení, podporenie zdravej činnosti nervového, srdcovo-cievneho aj metabolického systému + tvorenie nových životných síl ● Spirituálny rozmer - poznávanie hlbších súvislostí života a rozvoj morálnych hodnôt, nezávislých od vonkajšieho svetonázoru človeka ● Sociálny rozmer - podporná atmosféra vzájomného vnímania sa na hodinách jogy, dôraz na medziľudské vzťahy aj vzájomne rozvíjajúci vzťah učiteľa a žiaka, podpora schopnosti človeka byť prínosným pre svoje okolie Lektori: ● Mgr. Matej Štepita, učiteľ jogy a psychológ ● Bc. Lucia Klubalová, učiteľka jogy a fyzioterapeutka Bližšie informácie o spôsobe prihlásenia sa na seminár a vstupnom zverejníme čoskoro. Ak vás ponuka zaujala, ďalšie jej rozvinutie nájdete i na http://www.premena.net/

Viola, Tkáčska 2

8:00


Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.