Zážitkový workshop o interpersonálnej hypotéze hudby

Dátum:20. Nov - 20. Nov
Miesto:Trnava
Kategória: Kurzy, školenia , Prednášky, semináre, besedy

Popis podujatia

Zážitkový workshop o interpersonálnej hypotéze hudby

Ciele workshopu

Primárnym cieľom workshopu je prezentovať interpersonálnu hypotézu hudby nielen ako teoretický konštrukt, ale taktiež demonštrovať možnosť praktickej aplikácie v rámci muzikoterapeutického procesu. Dať tak účastníkom možnosť zažiť na vlastnej koži skupinovú dynamiku, prácu s hudbou a interpersonálnym hudobným cirkumplexom v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Stručný popis workshopu

Asi v 10-20 člennej skupine (v rátane facilitátora) sa budeme snažiť priblížiť interpersonálnu hypotézu hudby, ktorú navrhol a overoval Knobloch (1964, 1968, 1993, 1995, 1999) a neskôr ďalší autori (napr. Doubravová, 1998, 2002, 2014; Kusý, 2013, 2015, 2016). Teoretický základ tak vychádza primárne z Integrovanej psychoterapie a jej jednotlivých princípov, metód a techník, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj využitie hudby a muzikoterapeutických prostriedkov. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré sú využívané prevažne v rámci muzikoterapie a muzikofiletiky v kombinácii s psychogymnastikou, psychodrámou a inými expresívnymi prístupmi. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé interpersonálne role v rámci hudobnej psychodrámy v skupinovom procese. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce s hudbou v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), pričom druhá polovica bude venovaná prevažne reflexii skúsenosti, krátkemu teoretickému exkurzu a diskusii účastníkov. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z pomáhajúcich profesií.


Termín

20.11.2016 (14:00 – 17:00)

Miesto konania

Limbová 6052/4, Trnava

Cena

15e / 12e študent / 10e člen SAŠAP

Cieľová skupina

Workshop je určený študentom, absolventom, resp. odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií a tiež všetkým záujemcom o muzikoterapiu, muzikofiletiku a hudobnú psychológiu. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci vedúci skupiny, ktorí má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.
Lektor Mgr. Peter Kusý, PhD.

Praktické skúsenosti získal vo viacerých zariadeniach: Psychiatrická klinika FN v Nitre a Trenčíne, Krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Miluláši, Krízové centrum Slniečko v Nitre, resp. Krízové centrum DÚHA v Bratislave, Úsmev n. o. v Nových Zámkoch a Detský domov v Trnave. Absolvoval tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Socioterapia, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky (Autogénny tréning a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), Hypnóza, Holotropné dýchanie, Vzťahová väzba a psychotraumatizácia a iné.
Lektor aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako Psychológia výchovy, Sociálno-psychologický výcvik a Pedagogická a psychologická diagnostika. Odborne sa venuje najmä témam z oblasti muzikoterapie a hudobnej psychológie, resp. problematike ústavnej starostlivosti. Zároveň je šéfredaktorom odborného časopisu E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614), ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP.

Lektor má za sebou úspešné roky lektorovania workshopu ,,Hry s hudbou” 

Referencie z workshopov ,,Hry s hudbou”

Prvé dojmy boli Veľmi príjemné, zaujalo ma hneď zo začiatku množstvo hudobných nástrojov a bola som zvedavá.
Dojmy boli výborné, dodalo mi to pozitívnu energiu :)
Atmosféra bola uvoľnená a veselá, cítila som sa veľmi príjemne.
Atmosféra bola priateľská, aj keď sme sa medzi sebou nepoznali, cítila som sa príjemne , ako keby sme sa už poznali.
Čo sa týka bezpečia, cítila som sa asi najlepšie zo všetkých na ktorých som kedy bola.
Z workshopu som si odniesla veľmi dobrý pocit, víziu do budúcna, že s hudbou by som určite chcela pracovať pri terapii.
Z workshopu som si odniesla dobrý dojem, podnety z konkrétnych techník k zamysleniu, užitočné informácie.
Z workshopu som si odniesla výborný zážitok, nové informácie a Dobrú náladu:)
Neuveriteľná emočná sila a zároveň bezpečné uchopenie odborníkom.
Je to určite využiteľné a je skvelé, že sa to dá využiť pre všetky vekové kategórie a že to ničí spoločenské konvencie
Prístup lektora hodnotím:...na 200%
Kladne. Príjemný, otvorený prístup.
Ako veľmi kreatívny, uvoľnený a priateľský.
Bol som príjemne prekvapený jeho znalosťami, vyjadrovaním a celkovo vedením workshopu.

Workshopy je možné absolvovať v rovnakom znení aj v Nitre a v Bratislave
https://www.facebook.com/events/203094373437212 Bratislava

Účastníci workshopu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.

Organizátor
SAŠAP v spolupráci s INCIP
http://www.sasap.sk/
http://www.incip.cz/

Prihlášky posielajte na (meno, škola/pracovisko, kontakt)
trnava@sasap.sk

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.