Snová seansa

Popis podujatia

,,Snová seansa” Zážitkový workshop o práci so snami v Integrovanej psychoterapii/Knobloch

Ciele workshopu

Ukázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe.

Stručný popis workshopu

Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane koordinátorov) priblížime prácu so snami v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré tento prístup vo svojej praxi využíva a tiež budeme vychádzať z teoretických východísk, na ktorých stojí v pevných základoch. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť odprezentovať a predstaviť nejaký svoj sen (ak je to možné, tak čo najaktuálnejší). Postupne budeme pracovať s týmto snovým obsahom napríklad pomocou techník hrania rolí, modelovania, psychodrámy, voľných asociácií a podobne. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce so snami v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), čo je dostatočný čas na stručnú ilustráciu psychoterapeutickej práce so snami v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o psychoterapeutickú prácu so snami, prácu v skupine na sebe samom a tiež priblížime metódy a možnosti praxe Integrovanej psychoterapie/Knobloch.

Termín

4.12.2016 (14:00 – 17:00)

Miesto konania

Limbová 6052/4, Trnava

Cena

15e / 12e študent / 10e člen SAŠAPCieľová skupina

Workshop je určený študentom, absolventom, resp. odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií a tiež všetkým záujemcom o problematiku snov a možností práce v rámci psychoterapie. Počet účastníkov je obmedzený!

Lektor Mgr. Peter Kusý, PhD.

Praktické skúsenosti získal vo viacerých zariadeniach: Psychiatrická klinika FN v Nitre a Trenčíne, Krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Miluláši, Krízové centrum Slniečko v Nitre, resp. Krízové centrum DÚHA v Bratislave, Úsmev n. o. v Nových Zámkoch a Detský domov v Trnave. Absolvoval tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Socioterapia, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky (Autogénny tréning a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), Hypnóza, Holotropné dýchanie, Vzťahová väzba a psychotraumatizácia a iné.
Lektor aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako Psychológia výchovy, Sociálno-psychologický výcvik a Pedagogická a psychologická diagnostika. Odborne sa venuje najmä témam z oblasti muzikoterapie a hudobnej psychológie, resp. problematike ústavnej starostlivosti. Zároveň je šéfredaktorom odborného časopisu E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614), ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP.

Lektor má za sebou štyri úspešné roky lektorovania workshopu ,,Snová seansa” 

Referencie z workshopov ,,Snová seansa”

Prvé dojmy boli super , pekné prostredie, milí ľudia.
Atmosféra bola výborná, všetci sa mi zdali uvoľnení nato, že sme sa videli v takej zostave prvýkrát, super! :)
Na workshope sa mi páčila ukážka techník a spôsob akým prebiehal, organizácia.
Na workshope sa mi páčil prístup lektorov, možnosť aj zážitkovej formy, aj teoretické vysvetlenie na konci workshopu.
Páčil sa mi celý priebeh, ale najmä to, ako sme si daný sen zahrali.
Na workshope sa mi páčila demonštrácia resp. ukážky snov a ich interpretácia.
Páčilo sa mi rozobratie toho sna a ten katarzný účinok :))
Z workshopu som si odniesol skvelú skúsenosť a podnetné info k ďalšiemu štúdiu snov.
Nikdy som nemyslela, že aj takýmto spôsobom by sa mohli riešiť sny. Som maximálne spokojná.
Páčili sa mi metódy, nebolo to len z čisto psychoanalytického hľadiska.
Bolo to zaujímavé, interaktívne. Vedúci workshopu nechali dostatok priestoru účastníkom.
Prístup lektora hodnotím na 110% po osobnej aj odbornej stránke.

Účastníci workshopu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.

Organizátor
SAŠAP v spolupráci s INCIP
http://www.sasap.sk/
http://www.incip.cz/

Prihlášky posielajte na trnava@sasap.sk (meno, škola/pracovisko, kontakt)

Workshopy je možné absolvovať v rovnakom znení aj v Nitre a v Bratislave
https://www.facebook.com/events/363158524016336/ Bratislava

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.