Konferencia Včasná intervencia - Raná péče - Early Intervention

Dátum:10. Nov - 10. Nov
Miesto:Trnava
Kategória: Prednášky, semináre, besedy

Popis podujatia

Katedra sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s nadáciou SOCIA organizuje v dňoch 10. - 11. novembra 2016 medzinárodnú konferenciu s názvom "Včasná intervencia - Raná péče – Early Intervention", ktorá sa bude konať v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave.
Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na problematiku včasnej starostlivosti o deti, a zároveň vytvoriť platformu pre výmenu informácií medzi akademikmi a odborníkmi, ktorí sa na službe včasnej intervencie podieľajú.
Na konferenciu prijali pozvanie, okrem domácich, aj zahraniční hostia s dlhoročnými skúsenosťami so službou včasnej intervencie z viacerých krajín EÚ ako napríklad Prof. Dr. Phil. Manfred Pretis, Prof. Roger B. Sages, Ph. D., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., Mgr. Terezie Hradilková, Barbara Czeizel a mnohí ďalší. Programovú štruktúru konferencie budú tvoriť plenárne prednášky a panelové diskusie.
Hlavnými témami konferencie budú: 
• Problematika rodín s deťmi so zdravotným postihnutím ako cieľová oblasť včasnej intervencie
• Porovnanie situácie v oblasti včasnej intervencie u nás a v zahraničí (Základné princípy včasnej intervencie, Legislatívne a ekonomické výzvy služby včasnej intervencie)
• Interdisciplinarita a tímová spolupráca v rámci včasnej intervencie
Dôležitou súčasťou konferencie bude panelová diskusia na tému „Aktuálny stav a trendy v poskytovaní včasnej intervencie“. Diskutujúcimi budú odborníci z praxe, zástupcovia akademickej obce, zástupcovia regionálnej a národnej politiky a zástupcovia Platformy rodičov detí s ŤZP, ktorí sú významným partnerom celej konferencie.

8:00

Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.