Sila a tekutosť - cesta k vitalite a vnímavosti

Dátum:26. Nov - 27. Nov
Miesto:Banská Bystrica
Kategória: Kurzy, školenia , Osobný rozvoj

Popis podujatia

Sila a tekutosť - cesta k vitalite a vnímavosti s Martinom Ďurišom
**********************************************

Počas intenzívneho 2 dňového kurzu budeme spoločne prehlbovať našu percepciu vnútorného a vonkajšieho sveta cez meditatívne, hravé a intuitívne cvičenia. Ponoríme sa do proces orientovaného prístupu k prebúdzaniu sensitivity tela cez pohyb a dotyk.

Tento workshop bude postavený na vedomostiach z klasickej jogovej terapie (Svastha Yoga), liečivých princípoch Hlbokého Dotyku, ktorý sa používa v kranio-sakrálnej terapii a na sile koncentrácie statickej a dynamickej pozornosti vipassana meditácie. Pre rozvíjanie fyzickej inteligencie a farebnosti pohybu budeme využívať princípy z bojových umení a kontaktnej improvizácie. Našu pradávnu podstatu budeme kontaktovať pomocou tekutosti biologického kontinuálneho pohybu.

Budeme pracovať s rôznymi štýlmi dychu, pohybu a pozornosti v transformatívnej praxi, ktorá nás otvára ako ľudské bytosti a vytvára priestor pre niečo nové. Víkend je určený pre všetkých bez rozdielu. Dôležité je len mať ujasnený svoj osobný zámer a byť zvedavý.

Témy:

Fascia – 3D orgán tvaru: vnímavo preskúmame túto krásnu a inteligentnú štruktúru, ktorá nás podporuje a tvaruje, cezšpirálové pohyby, rôzne formy ťahu a tlaku, hlbokého dotyku…Prehĺbime propriocepciu tela.

Kontaktovanie psoasu, „svalu duše“: cez bodywork prehĺbime naše prepojenie s psoasom a panvou

Prebúdzanie kože, svalov a kostí: skupinovou prácou v pároch, neskôr samostatne , používaním Hlbokého Dotyku preskúmame rôzne vrstvy tela, ich rozdielnosť a naopak – ich blízke prepojenie, pokúsime sa priniesť vitalitu do najhlbších štruktúr tela a prehĺbiť pozitívny vzťah s našim vlastným telom

Objímanie kostí: silová a neskôr veľmi subtílna práca s expanziou a kontrakciou tela Hľadanie Stredu nášho Bytia: postoj archetypu Bojovníka, nájdenie vnútornej sily a zazdrojovanie

Anátomia emócií: vply naších emócií na hlboké telesné štruktúry a na našu schopnosť expresivity v priestore. Prehĺbime náš vzťah s gravitáciou a priestorovou orientáciou

Dych Života: energetické telo Vnútorného Liečiteľa

Shiva Nata – šivov tanec: prastará jogová prax,vertikálne a horizontálne špirály (základné intuitívne cvičenie)

Animálne pohyby: preskúmavanie nášho Bytia cez tekuté,dynamické alebo ostré pohyby

Kontinuálny pohyb: kontaktovanie našej vodnej povahy cez rôzne hravé intuitívne pohyby, zážitkové skúmanie biologického pohybu, ktorý môžeme nájsť u všetkých foriem života

Mikropohyb a meditácia: utišovanie pohybu do meditatívneho sedu, prehlbovanie kvality pokojnej vnímajúcej mysle, mikropohyb ako objekt koncentrácie

Movie Yoga: film a dokument ako prostriedok pre zmenené stavy vedomia, inšpiráciu, hlbšiu pocitovosť a ako nástroj pre prácu so zmyslom hmatu v celom našom tele

O LEKTOROVI:
*****************
Martin Ďuriš sa venuje štúdiu jogy a iných smerov sebarozvoja od roku 2006. V roku 2008 získal certifikát jogového učiteľa Yoga Alliance, tréning absolvoval s Bharathom Shettym

v Mysore (Yoga India). O dva roky neskôr dokončil štúdium na University of Bolton v UK, odbor zameraný na rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie, Health camp; Physical Activity Foundation Degree. Tento smer spája princípy z oblasti športu, fitnes, fyzickej aktivity, výživy a psychológie. Od roku 2011 sa učí jogovú terapiu pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, s nimi absolvoval pokročilý učiteľský tréning pod záštitou Svastha Organization.

Od roku 2014 je vo výcviku profesora Stanislava Grofa. Tento výcvik je zameraný na holotropné dýchanie a transpersonálnu psychológiu (Grof Transpersonal Training).

Momentálne pôsobí ako jogový terapeut a učiteľ v Žiline. Venuje sa praxi vipassana meditácie (Goenka), ozdravným technikám Taostickej jogy, štúdiu proces orientovanej

a transpersonálnej psychológie, tancu, pohybovej terapii a kranio-sakrálnemu čchi-kungu.

Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky z rôznych smerov východu a západu, ktoré vedú ku zdraviu Človeka a komunity.

cena: 80e
max.počet ľudí: 13

REGISTRÁCIE: info@jogasrdcom.sk


Plagát / Obrázok

Každé podujatie je zaradené podľa oblasti záujmov, miesta a dátumu uskutočnenia. Každé uskutočnené podujatie sa z nášho Kalendára podujatí automaticky odstráni. V prípade, že je v systéme pridané viackrát to isté podujatie, snažíme sa vybrať to, s najlepším popisom. Portál bizref.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné prihlásiť sa vopred.