Služby


Zemné práce

○ Lyžice: 30, 40, 50, 60, 70, 85 cm a svahovacie 100 a 150 cm
○ Základy pre domy, plot, garáž, terasu, altánok a podobne
○ Bazény hranatých alebo okrúhlych tvarov, umelé jazierka alebo fontány
○ Drenážne jamy naplnené kameňom veľkej frakcie alebo špeciálnymi konštrukciami
○ Prípojky - voda, elektrina, plyn, odpadové rúry
○ Príprava jamy pre studne, šachty, kontrolné miesta a podobne
○ Žumpy a čističky odpadových vôd alebo zberné nádoby


Stavebné práce

○ Odvoz odpadu
○ Dovoz materiálu
○ Demolačné práce
○ Zemné práce
○ Pretláčanie ciest


Demolačné práce

○ Búranie starých domov, garáží, pivníc
○ Rozbíjanie základov, chodníkov a ciest
○ Kúskovanie veľkých betónov a skál