Naše účtovnícke služby

◆  vedenie jednoduchéhu účtovníctva
◆  veenie podvojného účtovníctva
◆  vedenie mzdovej agendy - kompexné spracovanie mzdovej agendy , výkazy pre poisťovne
◆  evidencia DPH pre platiteľov, daňové priznanie DPH, súhrnné výkazy DPH,
◆  štatistické výkazy
◆  fakturácia na základe odovzdaných podkladov
◆  INTRASTAT pre našich klientov

◆  daňové poradenstvo