Jednoduché účtovníctvo


Sústava jednoduchého účtovníctva

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujeme pre podnikateľské subjekty ako aj pre ziskové a neziskové organizácie:

◆ peňažný denník
◆ evidencia majetku
◆ evidencia pohľadávok a záväzkov