Kancelárska technika, oprava kancelárskej techniky

Názov spol.:Kancelárska technika
CANTON spol. s.r.o:Ádorská 50, Dunajská Streda 929 01
E-mail:alzbeta.dudas@bizref.sk
Telefón:0911 081 777
Web: tlaciarne-canton.bizref.sk
IČO:35803916
DIČ:2020235536
IČ DPH:SK2020235536
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 14922/T
Otvoriť mapu v novom okne

SERVIS a PRENÁJOM kancelárskej techniky zn. Canon a Hewlett Packard


Národné informačné Stredisko Slovenskej republiky

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na spoľahlivosť podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky v odvetví priemyselnej výroby.


CANON Accredited partner 2016

Je to výsledkom auditu zo strany Canonu, ktorý každý rok vykoná. Sme hrdí na náš kolektív, a ďakujeme Vám milí zákazníci za Vašu dôveru!


Prenájom kancelárskej techniky zn. Canon

Zariadenie poUžívate na základe nájomnej zmluvy bez investícií!

V cene prenájmu sú:
◆ dovoz, inštalácia, zaškolenie obsluhy
◆ všetky opravy a náhradné diely
◆ spotrebný materiál okrem papiera
◆ servisný zásah do 4 hodín
◆ náhradný stroj ak servis trvá viac ako 24 hodí


Full servis

◆ pravidelná údržba a profylaktika zariadenia
◆ všetky opravy a náhradné diely
◆ spotrebný materiál okrem papiera
◆ servisný zásah do 4 hodín
◆ dohodnutá cena za vyhotovenú kópiu/výtlačok
Prevádzkové a servisné náklady stroja prevezmeme za Vás!


Leasing kancelárskej techniky

Posúdenie leasingovej žiadosti do 2 hodín.