AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne

REFERENCIE EIA 2015


Priemyselný a výskumný komplex (okres Nitra)

Účelom predloženého enviromentálneho zámeru je výstavba a prevádzkovanie nového priemyselného a výskumného komplexu. Cieľom navrhovanej činnosti je dlhodobé navýšenie výrobnej produkcie a s tým súvisiaca potreba riešenia zvýšených nárokov na výrobné, skladové a administratívne priestory spoločnosti. Súčasné priestory spoločnosti nie sú dostačujúce a nevyhovujú plánovanému rozšíreniu výroby. Výrobný program investora bude zameraný na finálnu úpravu oceľových dielcov a ich farbenie práškovými farbami v lakovni s využitím ručnej podvesnej dopravy.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/priemyselny-vyskumny-komplex-technov-s-r-o-rumanova

Rozšírenie výroby prostredníctvom automatickej lakovacej linky (okres Žilina)

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacít výrobného závodu na výrobu plastových komponentov pre interiéry automobilov. Rozšírenie spočíva v zriadení novej prevádzky závodu zameranej na povrchovú úpravu vlastnej produkcie plastových dielcov pre osobné automobily. Farbenie dielcov bude zabezpečované prostredníctvom uzavretej automatickej lakovacej linky, ktorej súčasťou sú lakovacie roboty od popredného zahraničného dodávateľa.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rozsirenie-vyroby-kfts-s-r-o--automaticka-lakovacia-linka