AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne

REFERENCIE POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽP (EIA)


Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (EIA) k stavebnému zámeru: "Priemyselný a výskumný komplex Technov (okres Nitra)"

Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA

Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou

Druh konania: Zisťovacie konanie

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/priemyselny-vyskumny-komplex-technov-s-r-o-rumanova

Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (EIA) k stavebnému zámeru: "Zmena dokončenej stavby – prístavba haly Farguell - II. etapa, Priemyselný park Nitra - Sever "

Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA

Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou

Druh konania: Zisťovacie konanie

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-dokoncenej-stavby-pristavba-haly-farguell-nitra-s-r-o-

Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (EIA) k stavebnému zámeru: "Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o (okres Žilina)"

Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA

Činnosť: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel

Druh konania: Zisťovacie konanie

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/montazny-zavod-hyundam-slovakia-s-r-o

Oznámenie o zmene pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (EIA) k stavebnému zámeru: "Rozšírenie výroby KFTS s.r.o. -­ automatická lakovacia linka (okres Žilina)"

Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA

Činnosť: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou

Druh konania: Zisťovacie konanie

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rozsirenie-vyroby-kfts-s-r-o--automaticka-lakovacia-linka

Oznámenie o zmene pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (EIA) k stavebnému zámeru: "Prístavba prístrešku a rozšírenie spevnenej manipulačnej plochy (okres Šaľa)"

Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA

Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-pristavba-pristresku-rozsirenie

Oznámenie o zmene pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (EIA) k stavebnému zámeru: "Montážna Hala Hyundam Slovakia s.r.o. (okres Žilina)"

Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA

Činnosť: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel

Druh konania: Zisťovacie konanie

https://www.enviroportal.sk/skSK/eia/detail/montazna-hala-hyundam-slovakia-s-r-o-?

Oznámenie o zmene pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (EIA) k stavebnému zámeru: SHC Šaľa - Výroba krytov pre LCD a plazmové TV na kovolisoch (okres Šaľa)"

Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA

Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou

Druh konania: Zisťovacie konanie

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-navrhovanej-cinnosti-shc-sala-vyroba-krytov-pre-lcd-plazmove-tv-

Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (EIA) k stavebnému zámeru: "Skladová hala (okres Galanta)"

Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA

Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Druh procesu: Zistovacie konanie

https://www.enviroportal.sk/SK-SK/eia/detail/skladova-hala