Firemné údaje

FREIM s. r. o.
IČO: 51043602
DIČ: 2120593013
IČ DPHSK: 2120593013 podľa §4
SídloAlžbetin Dvor 1415, 900 42 Miloslavov

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.122164/B