Vrábel Tibor - SEZAM - potreby pre ochranu osôb a majetku

Názov spol.:Tibor Vrábel - SEZAM
SEZAM - OC BALAKOVO centrála firmy:OC BALAKOVO, Paulínska 20, Trnava 917 01
E-mail:stopalarm@stopalarm.sk
Telefón:24hod: 0903 668 668,
Web: www.sezamtrnava.sk
IČO:33214760
DIČ:1020346129
IČ DPH:SK1020346129
Okr. úrad Trnava, č. živn. reg.: 207-6997.
Otvoriť mapu v novom okne

Elektrické zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme, že iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu na treťom poschodí v malom meste a iná pre zabezpečenie luxusnej vily v Bratislave.

Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu.
Moderné EZS sa obvykle vypínajú pomocou klávesnice zadaním niekoľko-miestneho vstupného kódu alebo stlačením tlačidla diaľkového ovládača. Obidva systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu je obvykle obmedzená na niekoľko málo pokusov, než dôjde k vyhláseniu poplachu. U ovládacích kľúčeniek je zase obvykle použitý takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho skopírovanie.                                              

Ďalšou možnosťou je ovládanie systému pomocou bezdotykových RFID kariet (podobné platobným) alebo RFID príveskov rozličných tvarov. Tie sa jednoducho priložia ku klávesnici, resp. ku čítačke a aktivujú nastavenú funkciu, napr. zapni / vypni ochranu, otvor dvere a pod.


My sme spoločnosť zaoberajúca sa predajom a profesionálnou inštaláciou zabezpečovacích systémov už viac ako 20 rokov. Na ochranu Vášho majetku odporúčame montáž systému JABLOTRON 100 firmy JABLOTRON. Jedná sa o nový produkt, ktorý Vás prekvapí jednoduchosťou ovládania. Tento systém ponúka množstvo možností využitia, čím sa dokáže jednoducho prispôsobiť Vašim potrebám. Ponúkaný systém má nielen špičkové parametre, nadčasový dizajn, najvyššiu možnú kvalitu, ale tiež vynikajúci záručný, pozáručný servis a odborné poradenstvo. Sme presvedčení, že voľba tohoto systému Vás plne uspokojí.
   Naša firma a odporúčaný partnery sú certifikovaný výrobcom JABLOTRON na kvalifikovanú montáž a sme držiteľmi licencie na poskytovanie Technickej služby od Krajského riaditeľstva policajného zboru, ktorá nás oprávňuje montovať zabezpečovacie systémy v súlade s legislatívou SR.
Stručný popis ponuky:

Systém reaguje, ak v chránenom priestore dôjde k:

úniku horľavého alebo výbušného plynu
pohybu osôb
zadymeniu - prudkému zvýšeniu teploty
poškodeniu akejkoľvek periférie systému


Ochrana sa zapína pomocou:

revolučného riešenia klávesnice - jednoduchý výber príslušnej voľby a zadaním Vášho osobného kódu, alebo priložením ovládacieho čipu
mobilného telefónu na diaľku (ak zabudnete zapnúť ochranu, alebo sa len chcete presvedčiť, že je ochrana naozaj zapnutá), z internetu pomocou Webovej samoobsluhy MyJABLOTRON (šifrovaný prístup s najvyššou bezpečnosťou)


Pri poplachu systém:

rozlišuje požiarny poplach
zavolá na Váš mobilný telefón a pošle Vám informačnú SMS, prípadne môže privolať zásahovú jednotku Pultu Centrálnej Ochrany (ochranu pultom si v prípade záujmu môžete vyskúšať u niektorého poskytovateľa PCO služieb - viac na www.jablotron.sk). Omylom vyvolaný poplach je možné zrušiť zadaním platného kódu.


Okrem signalizácie poplachu systém umožňuje:

na diaľku sledovať, kto a kedy zapol ochranu (je možné aj zasielanie týchto informácií na mobilný telefón formou SMS správy), alebo napríklad aj reportovať výpadok elektrickej siete dlhší ako pol hodiny (pokiaľ chcete predísť nebezpečiu rozmrazenia mrazničky a pod.)


Spoľahlivosť prevádzky:

záložný akumulátor zabezpečuje preklenutie výpadku napájacieho napätia podľa použitej kapacity na čas rádovo niekoľko hodín až dní
systém je napájaný z elektrickej siete, celá komunikácia periférií je kódovaná a nehrozí teda prekonanie systému pomocou iného zariadenia


Inštalácia:

systém je možné jednoducho a kedykoľvek rozšíriť o ďalšie periférie a funkcie
po montáži po sebe samozrejme poriadne upraceme
kombinácia bezdrôtového a drôtového riešenia alarmu umožňuje jednoduchú inštaláciu (bezdrôtové periférie sú veľmi šetrné k interiéru)

Zaškolenie:

po montáži Vás naučíme ako sa systém ľahko ovláda
navrhnutá konfigurácia je zrozumiteľná a jej funkciám rýchlo a ľahko pochopíte
získate aj odovzdávací protokol, ktorým môžete preukázať odbornú inštaláciu certifikovaného systému

Záruka:

na jednotlivé periférie systému poskytujeme bezplatný servis u výrobcu až 5 rokov
pri použití Bezpečnostnej SIM JABLOTRON sa bezplatný servis u výrobcu predlžuje až na 7 rokov
na montáž poskytuje naša firma záruku 2 roky
záruka sa nevzťahuje na výmenu batérií ani záložného akumulátora

Servis:

naša firma Vám garantuje záručný a pozáručný servis a v prípade potreby aj odborné poradenstvo
aby mohla byť garantovaná spoľahlivá funkcia systému, odporúča legislatíva aj výrobca jeho pravidelnú servisnú prehliadku. Táto prehliadka sa vykonáva 1 x za rok. Pri prehliadke kontrolujeme všetky periférie, čistíme, nastavujeme, prípadne v nich meníme batérie. O vykonanej prehliadke vydávame písomný protokol, ktorý môže byť podmienkou pre poisťovne. Pravidelná prehliadka sa účtuje podľa vykonaných prác.

Certifikácia:

systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podľa európskej normy EN 50131-1 do stupňa zabezpečenia č. 2
naša firma je certifikovaná výrobcom JABLOTRON na kvalifikovanú montáž a sme držiteľmi licencie na poskytovanie Technickej služby od Krajského riaditeľstva policajného zboru, ktorá nás oprávňuje montovať zabezpečovacie systémy v súlade s legislatívou SR.
tieto údaje sú podstatné pri jednaní s poisťovňou (poisťovne môžu poskytnúť pri riadnom zabezpečení zľavu z poistného).
certifikácia systému a montážnej firmy je tiež podmienkou výplaty poistnej čiastky v plnej výške, ak by došlo ku škode na majetku aj napriek tomu, že je majetok dobre zabezpečený.

Záver:

Odporúčame Vám prijať taký variant návrhu, ktorý svojim rozsahom najviac pokrýva požiadavky na ochranu Vášho objektu a súvisiace podružné funkcie. Využitím všetkých vlastností systému dosiahnete optimálny pomer úžitkovej hodnoty a ceny. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte. Radi Vám dokážeme, že sme profesionáli a že montujeme kvalitné a osvedčené výrobky JABLOTRON, firmy s dlhoročnou tradíciou.
S pozdravom 

Vrábel Tibor SEZAM
Referencie:

naša firma vykonala už množstvo montáží systému JABLOTRON 100 s veľmi dobrými výsledkami. Z bezpečnostných dôvodov však nemôžeme zverejňovať detaily o našich predchádzajúcich zákazníkoch.
systém JABLOTRON 100 tiež získal sériu ocenení na tuzemských aj zahraničných výstavách.