Vrábel Tibor - SEZAM - potreby pre ochranu osôb a majetku

Názov spol.:Tibor Vrábel - SEZAM
SEZAM - OC BALAKOVO centrála firmy:OC BALAKOVO, Paulínska 20, Trnava 917 01
E-mail:stopalarm@stopalarm.sk
Telefón:24hod: 0903 668 668,
Web: www.sezamtrnava.sk
IČO:33214760
DIČ:1020346129
IČ DPH:SK1020346129
Okr. úrad Trnava, č. živn. reg.: 207-6997.
Otvoriť mapu v novom okne

Generálny kľúč-uzamykacie vložky


Systém generálneho kľúča

Uzamykacie systémy pre obytné domy, úrady alebo administratívne budovy
S Gege pExtra môže byť zabez-pečený vstup do obytných domov, firiem alebo úradov.
Zákazník rozhoduje, kto s ktorým kľúčom a kam má povolený vstup. Váš autorizo- vaný zmluvný partner f.Sezam Vrábel Vám ponúka profesionálne poradenstvo.

Jeden kľúč pre všetko
Systém Gege pExtra je použiteľný pre všetky typy vložiek (obojstranná vložka, gombíková vložka, nábytkový zámok, vi- siaci zámok, atď.).
Špeciality vložky pExtra:
Vložky môžu byť objednané tak, že s je- diným kľúčom uzamykáte všetko.

https://www.dormakaba.com/cz-cs/produkty/produkty/mechanicke-uzamykaci-systemy/systemy-generalniho-klice/systm-generlnho-kle-333552

KABA Expert -4. bezp.trieda na kartu

• Nemecký patent: registračné číslo patentu 1 185 755
• Systém obojstranného kľúča za atraktívnu cenu
• Dá sa použiť ako systém hlavného kľúča alebo ako centrálny uzamykací systém
• Modulárny bubienok pre všetky typy vložiek
• Praktický a pohodlný: vymeniteľné klipy v 12 rôznych farbách zabezpečujú
prehľad v uzamykacom systéme
• K dispozícii je jednoduchý prípravok na výmenu klipov
• Polotovary kľúčov sú chránené proti neautorizovanému kopírovaniu.
Patentovaný systém obojstranného kľúča pre vysoké požiadavky bezpečnosti
Vlastnosti Kaba experT
• Jednoduchá montáž modulárneho bubienka
• krátky čas montáže
• k dispozícii montážne prípravky za minimálne náklady
• k dispozícii obchodnícke kódy
• radiálne usporiadané štyri rady kolíkov, max. 22 párov kolíkov pre veľkú kapacitu permutácií.
• spĺňa požiadavky normy EN1303:
- bezpečnostná trieda 6
- bezpečnostná trieda kľúča 2

https://www.dormakaba.com/cz-cs/produkty/produkty/mechanicke-uzamykaci-systemy/cylindricke-vlozky-s-oboustrannym-klicem/dormakaba-expert-plus-334376

GEGE pExtra- 4 bezp.trieda na kartu

Osvedčený, bezpečný a patentovaný
Doplnková patentová ochrana
Gege systém pExtra je chránený do roku 2022 týmito patentami:
• Rakúsky patent AT 410.460
• Európsky patent 1362153 (EP)
• Medzinárodný patent
WO 03/004806
•Dizajnová ochrana do roku 2030
Ochrana proti vyhmataniu
Vložka je chránená proti vyhma- taniu prekrytým profilom špeciálnymi kolíkmi.
Ochrana proti odvŕtaniu
Ochrana proti odvŕtaniu je zabezpečená oceľovými kolíkmi vo vložke.
Ochrana proti “SG metóde”
Patentovaný* systém Kaba používa “cen- trovací kolík”,ktorý dokázateľne zabraňuje pomocou "SG metódy" otvoriť vložku. Dokonca aj expertom na vy- hmatanie a SG metódu sa nepodarilo vložku Gege pExtra "otvoriť" (holandská televízia - máj 2005)
Doplnková ochrana proti ilegálnemu kopírovaniu kľúčov
Gege pExtra sa vyznačuje špeciálnym profilom kľúča (patentovaný profil kľúča), ktorý bežnými frézovacími strojmi na kľúče, ako napr. Bosch "Easy Entry" nie je možné vyrobiť kópiu kľúča.
S blokovacím kolíkom je možné ilegálnou kópiou kľúča otáčať vložku len v jednom smere - zamykať.

https://www.dormakaba.com/cz-cs/produkty/produkty/mechanicke-uzamykaci-systemy/cylindricke-vlozky-se-zubovymi-klici/dormakaba-pextra-334130

GEGE AP2 pro-3.bezp.trieda na kartu

• Právne chránený profil
• Certifikovaný proti SG metóde, NBÚ certifikát trieda 3
• Prekrytý profil kľúča
• Dodáva sa s ochranou proti odvŕtaniu alebo vo variante economy bez
ochrany proti odvŕtaniu
• Požiarna odolnosť T90 podľa ÖNORM • Antipicking a ochrana proti odvŕtaniu
• Ochrana proti vyhmataniu
AP 2000 je flexibilný systém sériových vložiek v 5 kolíkovom prevedení.
Ochrana proti vyhmataniu
je zabezpečená zvláštnym razením profi- lu, presným vŕtaním a špeciálne tvarova- nými kolíkmi.
Dodatočná ochrana proti SG metóde
Patentovaný systém Kaba používa „centrovací“ kolík, ktorý preukázateľne zabraňuje otvoreniu vložky pomocou SG metódy. Ani expertom na vyhmatanie vložky sa nepodarilo vložku Gege pExtra otvoriť pomocou SG metódy.
Ochrana proti odvŕtaniu
je zabezpečená tvrdeným kolíkom v bubienku a tvrdeným kolíkom v telese ako aj dodatočnými oceľovými bezpeč- nostnými elementami v bubienku a v telese, ktoré slúžia na poistenie kolíkov a pružín.
Štandardné prevedenie
• 5 kľúčov (s kódovou kartou) • kódová karta
• upevňovacia skrutka M5 x 70 mm
• bezpečnostná varianta s ochranou proti
odvŕtaniu
• varianta economy bez ochrany proti od
vŕtaniu
• 5 napružených párov kolíkov
• šírka palca 9 mm
• nastavenie palca: pri obojstranných
vložkách pred telesom, pri polvložkách zákl. nastavenie 45°, 8 polôh prestavenia

https://www.dormakaba.com/cz-cs/produkty/produkty/mechanicke-uzamykaci-systemy/cylindricke-vlozky-se-zubovymi-klici/dormakaba-ap2000-333798