O výhodách tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá VZDUCH - VODA alebo VZDUCH - VZDUCH sú v porovnaní s tepelnými čerpadlami VODA - VODA a ZEM - VODA ekonomicky najvýhodnejšou variantou z titulu doby návratnosti, teda pomeru výšky vstupnej investície a skutočne usporenými nákladmi na vykurovanie.

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je absolútne jednoduchá inštalácia bez potreby hĺbkových vrtov alebo zemných kolektorov, ako aj minimálne starosti a náklady spojené s údržbou.