IZOLÁCIE / TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tepelnoizolačné vlastnosti samotnej sadrokartónovej platne nie sú pre konečný tepelný efekt konštrukcie rozhodujúce. Preto sa sadrokartónové konštrukcie vhodne dopĺňajú tepelnoizolačnými materiálmi, väčšinou z minerálnych vĺn. Vyrábajú sa v pásoch alebo rohožiach, zo skleneného alebo kamennéhovlákna. Druh a hrúbka tepelnej izolácie sa volí podľa požadovaných tepelných, akustických a požiarnych vlastností a typu konštrukcie. Väčšinou je rozhodujúca objemová hmotnosť izolačného materiálu udávaná v kg/m3. Čím vyššia objemová hmotnosť tým viac je možné zaťažovať tepelnú izoláciu. Objemová hmotnosť pritom nemá zásadný vplyv na tepelno-izolačné vlastnosti, ale je dôležitá pre protipožiarne a protihlukové vlastnosti.