Úradný preklad ruský jazyk Piešťany

Názov spol.:-
Sídlo firmy:Piešťany 1, Piešťany 921 01
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0
Web: tato domena je na predaj

O nás

Naša firma sa zaoberá úradnou prekladateľkou do ruského jazyka. Orientuje sa na úradný resp. overený preklad či “súdny” preklad ako aj expresný preklad, tlmočenie. Nepotrebujete žiadneho sprostredkovateľa. Je registrovaná v Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov ako aj v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, to znamená, že je oprávnená vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Okrem prekladateľskej činnosti sa venuje vyučovaniu ruského jazyka, konverzácie v ruskom jazyku, poradenstvom a sprevádzaním rusky hovoriacich klientov ako sprievodca cestovného ruchu.