B-Tec s.r.o. - elektroinštalácie, elektrorevízie, alarmy Nové Zámky, Komárno, Kolárovo

Názov spol.:B - TEC, s.r.o.
Sídlo firmy:Agátová 1061/15, Nesvady 94651
E-mail:btecsro@ars71.onmicrosoft.com
Telefón:00421 903 447 919
Web: revizie-elektro.bizref.sk
IČO:45844976
DIČ:2023123179
IČ DPH:-
Okresného súdu Nitra Vložka číslo: 27500/N
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Firma B-TEC s.r.o. je podnikanie zamerané na komplexné elektroinštalačné práce, hromozvody a revízne správy. Našou hlavnou činnosťou je montáž, oprava a revízie, výkon odborných skúšok pre vyhradené elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., východzie a periodické revízie STN 33 2000-6  STN 33 1500. Vyhotovenie komplexných elektroinštalácií vrátane prípojok a bleskozvodných systémov. Elektroinštalácie vykonávame na rodinných domoch, výrobných halách a samozrejme bytoch. Venujeme sa aj revízii prenosných a neprenosných spotrebičov a ručného elektrického náradia v prevádzke, a  odstraňovaniu porúch a závad v elektroinštaláciách, termovizuálne kontroly rozvádzačov. Pôsobíme v okolí mesta Nové Zámky, Komárno, Kolárovo. Našou novinkou je projektovanie, montáž, opravy a revízie poplachových systémov, alarmov a  kamerových systémov.