O nás

Našu jazykovú školu nájdete v meste Dunajská Streda na Komenskej ulici vedľa základnej školy. Deti učíme na základe vyučovacieho systémy Helen Doron Early English, ktorý povzbudzuje deti k tomu, aby boli plné radosti a záujmu a tak ich mysle boli otvorené pre učenie. Helen Doron stavia pri učení angličtiny deti na ich flexibilite prirodzeným spôsobom - spôsobom, ktorým sa naučili svoj materinský jazyk, teda hravo a so sebavedomím. Hodiny sú zložené z interaktívnych aktivít, aby sa angličtina stala prirodzenou súčasťou denného režimu dieťaťa.  Naše deti začnú hovoriť a rozumieť angličtine so živosťou, ktorú v obyčajnej triede nenájdete.