DEAK Consulting - účtovníctvo, dane, mzdy a personalistika -Šaľa

Názov spol.:Beáta Deáková DEAK Consulting
Sídlo firmy:Sadová 2054/7, Šaľa 927 01
E-mail:dc@deakconsult.sk
Telefón:031 771 32 14
Web: deakconsult.bizref.sk
IČO:41843011
DIČ:1034519057
IČ DPH:SK 1034519057
O.U. Šaľa Číslo živ. reg: 450-8514
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Firma Deak Consulting pôsobí od roku 2005 v meste Šaľa. Venujeme sa profesionálnemu spracovaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistike a správe miezd. Spracujeme pre Vás tiež daňové priznania, ročnú závierku a uzávierku. Zamestnávateľom kompletne spracujeme mzdy, odvody do poisťovní a dane, mesačne zasielame výkazy do poisťovní, prihlášky a odhlášky zamestnancov.  Tvorba rozpočtov pre menšie podnikateľské subjekty a poradenská činnosť v oblasti daní a poisťovníctva patrí tiež medzi naše služby. Našich zákazníkov radi uvítame v našej kancelárii!