T-Project s.r.o. / projekty, inžinierska činnosť, vizualizácie

Názov spol.:T-Project s.r.o.
Sídlo firmy:Záhradnícka 6316/1C - Malé Blahovo, Dunajská Streda 929 01
E-mail:matis@t-project.sk
Telefón:0905 362 047
Web: t-project.bizref.sk
IČO:36273171
DIČ:2022027271
IČ DPH:SK2022027271
Výpis z Obch. registra Okr. súdu Trnava, vložka č.: 17282/T
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Hlavným profilom našej projekčnej kancelárie T-Projects.r.o. je projektová a inžinierska činnosť, v rámci ktorej komplexne spracovávame všetky fázy predprojektovej a projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdie stavby a projektov, rozpočtov, vybavenie dokumentácie k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu, dokumentácie skutočného vyhodnotenia stavby a inžiniering.

Uvedené služby poskytujeme pri projektovaní: poľnohospodárskych stavieb, občianskych stavieb, bytových stavieb, stavieb pre služby a obchod, drobných stavieb, stavieb pre kultúru a školstvo, stavieb pre výrobu a skladovanie, rekonštrukcie objektov - prístavby, nadstavby, prestavby, a vizualizácie týchto stavieb.

Úzko spolupracujeme s niekoľkými bratislavskými i mimobratislavskými architektonickými kanceláriami, s ktorými máme za sebou viacero spoločných projektov.

Vašu budovu vyprojektujeme tak, aby sme maximálne vyhoveli Vašim požiadavkám a aby ste boli spokojný s každým detailom.

Výkresovú dokumentáciu spracujeme v prostredí BricsCad s nadstavbou ReconCad, plne kompatibilným s AutoCadom od verzii R12-R2006.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!